SwePub
Sök i LIBRIS databas

  Utökad sökning

onr:"22189400"
 

Sökning: onr:"22189400" > Verkstäder för utvä...

Verkstäder för utvärdering i välfärdsverksamheter erfarenheter från några svenska FoU-enheter och högskolor

Beijer, Elisabeth (författare)
Eriksson, Bengt (författare)
Greene, Jennifer (författare)
visa fler...
Jess, Kari (författare)
Karlsson Vestman, Ove (författare)
Karlsson, Per-Åke (författare)
Niklasson, Laila (författare)
visa färre...
 (utgivare)
 (medarbetare)
visa fler...
 (medarbetare)
 (medarbetare)
 (medarbetare)
 (medarbetare)
 (medarbetare)
 (medarbetare)
visa färre...
2011
Svenska 109
  • swepub:Mat__t
Abstract Ämnesord
Stäng  
  • I denna rapport beskrivs och värderas erfarenheter från utvärderingsverkstäder,som är en pedagogisk form för att simultant lära om utvärderingoch att genomföra utvärderingar inom välfärdsområdet. Rapporten byggerpå studier av utvärderingsverkstäder liksom på författarnas egna erfarenheterfrån att bedriva verkstäder. Studien har genomförts inom ramenför Nätverket för utvärderingsverkstäder (Nuv). Initiativet till Nuv togs2008 från Mälardalens Högskola och dess utvärderingsakademi. Nätverketetablerades mellan de enheter vars medarbetare medverkar i denna rapport;FoU Välfärd Värmland (Bengt G Eriksson), FoU i Väst/GR (ElisabethBeijer), Mälardalens Högskola och FoU i Sörmland (Kari Jess, LailaNiklasson, Ove Karlsson Vestman) och FoU Sjuhärad Välfärd (Per-ÅkeKarlsson). Jennifer C Greene, gästprofessor vid Mälardalens högskola,medverkade under en tid i nätverket och bidrar även i denna antologi.Tanken med Nuv är att samla och sprida erfarenheter från redangenomförda verkstäder, för att på så sätt bidra till en utveckling där flerautvärderingsverkstäder kommer till stånd och till att förbättra arbetsmodellenpå basis av gjorda erfarenheter. Denna antologi är ett led i detta.Rapporten har antologins form där varje författare svarar för innehålleti respektive kapitel. Grundmaterialet för kapitlen utgörs av de studier vigenomfört gemensamt samt erfarenheter från att leda utvärderingsverkstäder.Våren 2009 genomförde vi tillsammans en enkätundersökning riktadtill deltagare i utvärderingsverkstäderna. Vi vill passa på att tacka deltagarnasom tog sig tid att besvara enkäten. Dessutom genomfördes någotsenare ett antal intervjuer med några deltagare i utvärderingsverkstädernaliksom med några av deras chefer (tillika uppdragsgivare för utvärderingsuppdragen).Även dessa vill vi tacka för att de välvilligt låtit sig intervjuasom sina erfarenheter från verkstäderna.Vår förhoppning är att antologin ska bidra till att sprida kunskap omutvärderingsverkstäder, bidra till utveckling av metodiken samt inspirera till ytterligare verkstäder.

Ämnesord

Social Sciences  (hsv)
Samhällsvetenskap  (hsv)

Nyckelord

utvärderingsverkstad
välfärdsområde
utveckling

Till lärosätets databas

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy