SwePub
Sök i LIBRIS databas

  Utökad sökning

onr:"swepub:oai:DiVA.org:bth-7723"
 

Sökning: onr:"swepub:oai:DiVA.org:bth-7723" > Adolescents with TM...

Adolescents with TMD Pain : the Living with TMD Pain Phenomenon

Nilsson, Ing-Marie (författare)
List, Thomas (författare)
Willman, Ania (författare)
Blekinge Tekniska Högskola Sektionen för hälsa. (creator_code:org_t)
Montreal : IASP, International Assocciation for the Study of Pain, 2010
Engelska.
  • Konferensbidrag (refereegranskat)
Abstract Ämnesord
Stäng  
  • Käksmärta (Temporomandibulär smärta, TMD) är vanligt bland ungdomar, mer vanligt bland flickor än pojkar. Studier har visat att TMD påverkar dagligt liv. Studier med kvantitativ metod observerar patienter på gruppnivå. men alla patienter är unika och den tredje hörnstenen i evidensbaserad medicin är ofta förbisedd - patientens egna värderingar.Patientens värderingar handlar om unika preferanser, bekymmer och förväntningar och dessa måste integreras i det kliniska beslutsfattandet. Forskning med kvalitativ metod kan bidra till fördjupad förståelse för dessa ungdomars erfarenheter. Syfte: att få en fördjupad förståelse för ungdomars erfarenheter av att leva med TMD. Metod: 21 ungdomar mellan 15-19 år valdes strategiskt från en grupp patienter vid en orofacial smärtklinik. De undersöktes och diagnostiserades med TMD. Enskilda intervjuer med ett semistrukturerat frågeformulär utfördes och dessa skrevs ut ordagrannt. Därefter analyserades materialet med innehållsanalys. Resultat: Innehållsanalysen ledde till det övergripande temat "Ungdomar med TMD smärta lever med ständig smärta; fysiska problem och dagliglivets krav formar en plågsam cirkel som leder till att de unga växlar mellan hopp och förtvivlan". det manifesta innehållet som ledde till temat utgjordes av tre huvudkategorier och 13 subkategorier. Slutsats: TMD smärta är ett stort problem som påverkar de unga och har konsekvenser för deras dagliga liv. Analys med kvalitativ metod fördjupar vår förståelse för unga patienter med smärta, vilket kan leda till en mer individualiserad vård och behandling.

Ämnesord

MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP  -- Hälsovetenskaper -- Omvårdnad (hsv//swe)
MEDICAL AND HEALTH SCIENCES  -- Health Sciences -- Nursing (hsv//eng)

Nyckelord

TMD pain
content analysis

Publikations- och innehållstyp

kon (ämneskategori)
ref (ämneskategori)

Till lärosätets databas

Hitta mer i SwePub

Av författaren/redakt...
Nilsson, Ing-Mar ...
List, Thomas
Willman, Ania
Om ämnet
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
MEDICIN OCH HÄLS ...
och Hälsovetenskaper
och Omvårdnad
Av lärosätet
Blekinge Tekniska Högskola

Sök utanför SwePub

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy