SwePub
Sök i LIBRIS databas

  Utökad sökning

onr:"swepub:oai:DiVA.org:hb-11911"
 

Sökning: onr:"swepub:oai:DiVA.org:hb-11911" > En vårdande ljusmil...

En vårdande ljusmiljö inom intensivvård Patienters upplevelser och effekter av en cyklisk belysningsintervention

Engwall, Marie, (författare)
Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd
Högskolan i Borås Akademin för vård, arbetsliv och välfärd. (creator_code:org_t)
ISBN 978-91-629-0101-1
Göteborg : Göteborgs universitet, 2017
Svenska.
Läs hela texten (fulltext)
  • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)
Abstract Ämnesord
Stäng  
  • Det övergripande syftet med avhandlingen var att beskriva och undersöka patienters - vårdade inom intensivvård - upplevelser och effekter av en cyklisk belysningsintervention utifrån hälsa, välbefinnande och återhämtning.Metod: En intervention bestående av ett automatiskt styrt belysningssystem var installerat på ett intensivvårdsrum. Belysningsinterventionens mål var att efterlikna dagsljuset i styrka, kvalitet, och lokalisation. Ett ordinarie intensivvårdsrum fungerade som kontrollmiljö. I studie I eftersöktes i en systematisk litteratursammanställning tidigare forskningsresultat rörande cykliska belysningsinterventioner inom intensivvård. Belysningsmiljöerna i intervention- och kontrollmiljön bedömdes i studie I av besökare och i studie II av patienter samt jämfördes och analyserades statistiskt. Ljus och belysningsmätningar utfördes i både forsknings- och kontrollmiljön. I studie II undersöktes patienters upplevelser av den cykliska belysningsmiljön genom kvalitativa intervjuer vilka analyserade med innehållsanalys. I studie II mättes och jämfördes patienters sömn, dygnsrytm samt fysiologiska parametrar och analyserades statistiskt. I studie IV undersöktes och jämfördes patienternas självskattade återhämtning efter sex och tolv månader.Resultat: Cykliska belysningsinterventioner exponerade för vuxna patienter var få. Resultatet visade dock att interventioner med cykliskt ljus inom neonatal intensivvård kunde inverka positivt på förtidigt födda barns hälsa. Den cykliska interventionsmiljön bedömdes som mer trivsam och mätningar av belysningen utförda i interventionsmiljön visade på samstämmighet med europeiska rekommendationer. Belysningsnivåerna i kontrolmiljön var manuellt styrda och mätningarna visade på antingen för låga eller för höga belysningsnivåer under dagtid jämfört med europeiska rekommendationer. Patienterna bedömde den cykliska belysningsmiljön som starkare dagtid och under nattetid bedömdes belysningen i kontrolmiljön som mer varierande. Patienters individuella upplevelser av den cykliska belysningsinterventionen presenterades i fyra kategorier: en dynamisk belysningsmiljö, belysningens påverkan på patientens sömn, ljus/belysnings påverkan på dygnsrytm samt en lugnande belysning. Patienternas dygnsrytm stärktes inte av den cykliska belysningsmiljön under deras sista 24-timmarsperiod. Patienternas självrapporterade återhämtning efter intensivvård var bättre efter 12-månader efter utskrivning hos de som vårdats i interventionsmiljön.Slutsatser: Genom att studera de båda forskningsområdena vårdvetenskap och ljus/belysning tillsammans skapades ny kunskap till vårdvetenskapen. Trots svår sjukdom eller skada kunde patienterna bedöma och reflektera kring belysningsmiljön. Ämnesområdet lämpar sig väl för att undersökas med både kvantitativa och kvalitativa metoder.

Ämnesord

MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP  (hsv//swe)
MEDICAL AND HEALTH SCIENCES  (hsv//eng)
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP  -- Hälsovetenskaper -- Omvårdnad (hsv//swe)
MEDICAL AND HEALTH SCIENCES  -- Health Sciences -- Nursing (hsv//eng)

Nyckelord

care environment
circadian rhythm
health
intensive and critical care
lighting
sleep
recovery
wellbeing
Människan i vården
Människan i vården

Publikations- och innehållstyp

dok (ämneskategori)
vet (ämneskategori)

Hitta via bibliotek

Till lärosätets databas

Hitta mer i SwePub

Av författaren/redakt...
Engwall, Marie
Om ämnet
MEDICIN OCH HÄLS ...
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
MEDICIN OCH HÄLS ...
och Hälsovetenskaper
och Omvårdnad
Av lärosätet
Högskolan i Borås

Sök utanför SwePub

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy