SwePub
Sök i LIBRIS databas

  Utökad sökning

onr:"swepub:oai:DiVA.org:hh-32336"
 

Sökning: onr:"swepub:oai:DiVA.org:hh-32336" > Open norm critical ...

Open norm critical innovation for relational inclusion (ONCIRI).- “Nya idrottsredskap för barn med och utan funktionsnedsättningar”.

Kristén, Lars, 1956- (författare)
Högskolan i Halmstad, Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI)
Klingvall, Bodil, 1959- (författare)
Högskolan i Halmstad, Hälsa och idrott
Jonasson, Mikael, 1962- (författare)
Högskolan i Halmstad, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS)
Högskolan i Halmstad Akademin för hälsa och välfärd. Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI). (creator_code:org_t)
Högskolan i Halmstad Akademin för hälsa och välfärd. Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI). Hälsa och idrott. (creator_code:org_t)
visa fler...
Högskolan i Halmstad Akademin för lärande, humaniora och samhälle. Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS). (creator_code:org_t)
visa färre...
2016
Svenska.
Ingår i: SVEBI-konferensen 2016 : Idrott-Skola-Samhälle: Program. ; s. 31-31
Läs hela texten (fulltext)
  • Konferensbidrag (refereegranskat)
Abstract Ämnesord
Stäng  
  • IntroduktionInom samhällets och skolans värld råder en rad normer som kan kopplas till genus, etnicitet, ålder och funktionshinder. Projektets målsättning är att, tillsammans med företag inom industrin för redskapsproduktion och produktutveckling utveckla innovativa idrottsredskap som gör det möjligt att förändra och utmana normer som påverkar delaktighet inom ämnet idrott och hälsa i skolan. Trots att skolan idag har ett uppdrag att inkludera alla elever oavsett etnicitet, genus eller funktionshinder är många uteslutna från deltagande, beroende på normer och det faktum att möjligheten att använda och utveckla redskapen för undervisningen inte ses som prioriterad. Barn med funktionsnedsättning skulle vinna mer på ökade förutsättningar att få röra sig, jämfört med barn utan funktionsnedsättning. Barn med funktionsnedsättning har i utgångsläget en mer sårbar hälso- och välbefinnandesituation, vilken dramatiskt kan förbättras genom en ökad delaktighet. Hindren för en inkluderande idrottsundervisning har hitintills betonat barriärer som sociala, personliga, motoriska eller materiella aspekter. Med ett normkritiskt perspektiv, har detta projekt som utgångspunkt att utmana sådana aspekter och istället testa och utveckla befintliga och framtagna redskap för en inkluderande idrottsundervisning i skolan och under hela skoldagen.Syfte & teoretisk ramSyftet med forskningsprojektet är dels att testa och utveckla produkter och tjänster som gör det möjligt för en inkluderande undervisning i idrott och hälsa i skolan. Dels är syftet att studera hur barnen uppfattar de produkter som finns och utvecklas inom ramen för projektet. Projektet kommer att fokusera på barn med och utan funktionsnedsättningar och deras användning av olika befintliga och framtagna idrottsredskap för undervisning i idrott och hälsa i skolan.Tanken är att inte bara utveckla redskap för idrottsundervisningen som beskrivs som betydelsefulla och ges mening genom att barn med funktionsnedsättning kan använda dem. Tanken är också att redskapen som tas fram ska kunna vara användbara för alla barn, oavsett funktion, genus, etnicitet eller liknande och ska kunna utgöra en ny norm för användandet av idrottsredskap inom ämnet idrott och hälsa i skolan. I det hänseendet är barn med funktionsnedsättning utmanare av gamla normer och skapande av nya normer inom ämnet idrott och hälsa. Som utmanare och skapare av nya normer har barn med funktionsnedsättning möjlighet att öka välbefinnandet, genom ökad delaktighet. The International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) är centralt för hälsa och välbefinnande. Det normkritiska perspektivet och lärandet med focus på ”Hur vi lär” står i centrum.MetodProjektet kommer att använda sig av kvalitativa ansatser genom deltagande observationer, intervjuer och filmande av sekvenser på lektioner i idrott och hälsa så att resultatet så småningom kan bilda utgångspunkt för utveckling och utvärdering av idrottsredskap i ämnet idrott och hälsa i skolan. Projektet genomförs på 3-4 grundskolorskolor med ca 10-15 barn med och utan funktionsnedsättningar, totalt ca 50 barn i åldrarna 10-15 år.Förväntade resultatPå kort och längre sikt:- utveckling och verifiering av metoder, verktyg och processer för normkritisk innovation.- utveckling av idrottsredskap till stöd för lärande och delaktighet för barn med och utan funktionsned­sättningar i idrott och hälsa.- projektet kommer att mynna ut i prototyper och nya sätt att användaidrottsutrustning och idrottsmaterial för testning och utvärdering.DiskussionFöreliggande studie och utvecklingsarbete kommer att bidra med kunskap och redskap som gör det möjligt för alla att inkluderas i undervisningen om idrott och hälsa i skolan. Tidigare forskning har många gånger fokuserat på funktionsnedsattas rättigheter och har haft en utvärderande roll. Många tidigare utvecklingsprojekt har fokuserat på anpassade idrottsredskap som inte varit tillgängliga för alla. Målsättningen är att utmana befintliga normer och att barn med funktionsnedsättning ska utgöra normen för utveckling av idrottsredskap för alla. Delaktighet i idrott och hälsoundervisningen kommer att göra en skillnad i framtiden för barnen med funktionsnedsättning, dels genom en förbättrad hälsa, och dels utifrån förändrade självförväntningar och en större tilltro till den egna kapaciteten under hela skoldagen.

Ämnesord

MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP  -- Hälsovetenskaper -- Idrottsvetenskap (hsv//swe)
MEDICAL AND HEALTH SCIENCES  -- Health Sciences -- Sport and Fitness Sciences (hsv//eng)

Publikations- och innehållstyp

kon (ämneskategori)
ref (ämneskategori)

Till lärosätets databas

Hitta mer i SwePub

Av författaren/redakt...
Kristén, Lars, 1 ...
Klingvall, Bodil ...
Jonasson, Mikael ...
Om ämnet
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
MEDICIN OCH HÄLS ...
och Hälsovetenskaper
och Idrottsvetenskap
Artiklar i publikationen
Av lärosätet
Högskolan i Halmstad

Sök utanför SwePub

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy