SwePub
Sök i LIBRIS databas

  Utökad sökning

onr:"swepub:oai:DiVA.org:hkr-879"
 

Sökning: onr:"swepub:oai:DiVA.org:hkr-879" > Vårdprogram minskar...

Vårdprogram minskar postoperativt illamående en klinisk naturalistisk interventionsstudie

Blom, Lisbeth, (författare)
Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle, Klinisk Patientnära Forskning
Jönsson, Anna-Lena, (författare)
Centralsjukhuset Kristianstad, Klinisk Patientnära Forskning
Westergren, Albert, (författare)
Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle, Klinisk Patientnära Forskning
Högskolan Kristianstad Sektionen för hälsa och samhälle. (creator_code:org_t)
2009
Svenska 17 s.
Serie: Klinisk patientnära forskning, 1654-1421 ; 23
Läs hela texten (fulltext)
  • Rapport (övrigt vetenskapligt)
Abstract Ämnesord
Stäng  
  • Kraven på hälso- och sjukvårdspersonalens kompetens och insatser ökar. De bör ha ett vetenskapligt förhållningssätt och arbeta utifrån evidensbaserad omvårdnad för att ge en god och säker vård. Vårdpersonalen på en kirurgavdelning upplevde att ett stort antal patienter var illamående postoperativt. Syftet: var att utvärdera effekterna av införandet av ett vårdprogram för postoperativt illamående för patienter som genomgått planerad operation inom mage/tarm. Metod: Studien har haft en kvantitativ, deskriptiv, jämförande pre- och postinterventions design. Metoden som har använts var enkät med strukturerade frågor. Enkäten har använts vid två tillfällen, före (kontrollgrupp) och efter (interventionsgrupp) införandet av vårdprogram för postoperativt illamående.   Resultat: Signifikanta skillnader förelåg så tillsvida att interventionsgruppen hade lägre förekomst av postoperativt illamående, kväljningar och kräkningar postoperativt jämfört med kontrollgruppen.   Slutsats: Vårdprogram för patienter med mag- och/eller tarmoperation är effektivt för att minska postoperativt illamående. Den här använda metodiken för framtagande, implementering och utvärdering av vårdprogram kan med fördel användas för andra vårdområden. Sannolikt kan vårdprogrammet med fördel användas till andra patienter där postoperativt illamående är en riskfaktor.

Ämnesord

MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP  -- Hälsovetenskaper -- Omvårdnad (hsv//swe)
MEDICAL AND HEALTH SCIENCES  -- Health Sciences -- Nursing (hsv//eng)
SAMHÄLLSVETENSKAP  -- Annan samhällsvetenskap -- Tvärvetenskapliga studier (hsv//swe)
SOCIAL SCIENCES  -- Other Social Sciences -- Social Sciences Interdisciplinary (hsv//eng)

Nyckelord

Post surgical nausea
pre surgical information
Postoperativt illamående
preoperativ information
vårdprogram
INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences Nursing
TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap Omvårdnad
INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS
TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN

Publikations- och innehållstyp

rap (ämneskategori)
vet (ämneskategori)

Till lärosätets databas

Sök utanför SwePub

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy