SwePub
Sök i LIBRIS databas

  Utökad sökning

onr:"swepub:oai:DiVA.org:hv-12291"
 

Sökning: onr:"swepub:oai:DiVA.org:hv-12291" > Vårdande gärningar ...

Vårdande gärningar och vanor för en caritativ hållning i den vårdande akten

Ljungquist, Marie, 1954- (författare)
Högskolan Väst, Avdelningen för omvårdnad - avancerad nivå
Högskolan Väst Institutionen för hälsovetenskap. Avdelningen för omvårdnad - avancerad nivå. (creator_code:org_t)
ISBN 978-951-765-902-4
Åbo : Åbo Akademis förlag, 2018
Svenska 266 s.
  • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)
Abstract Ämnesord
Stäng  
  • Forskningsintresset svarar mot ett kunskapsbehov gällande betydelsen av vårdande gärningar för en caritativ hållning i en vårdande akt inom äldrevården. Forskningens övergripande syfte var att fördjupa förståelsen av etik och beskriva gärningar och vanor som är av betydelse i den vårdande akten för både patienter och vårdare relaterat till det caritativa vårdandet. Studiens design utgår från ett humanvetenskapligt perspektiv med en förankring i en hermeneutisk tradition. Data har samlats in genom intervjuer med patienter och vårdare samt med frågeformulär till vårdare i hemsjukvårdskontexter. Data har analyserats och tolkats med kvalitativ innehållsanalys. Resultatet visar att vårdarens vårdande och icke-vårdande gärningar har betydelse för vårdandet och visar sig i vårdarens hållning, medvetet eller omedvetet och kan vid upprepning bli goda vanor eller ovanor. I den caritativa vårdetiken framstår den goda vanan som medveten, lindrar lidande och främjar hälsa i en vårdande akt. Ovanan har inte någon plats i den caritativa vårdteorin och etiken, eftersom en icke-vårdande gärning inte kan skapa en vårdande akt. Alla former av vårdande gärningar och goda vanor kan ha ett samband med karaktärsdrag, dygder och vårdarens moraliska integritet och sammanflätas på så sätt att goda vanor i vården kan uppstå från en annan god vana eller leda till en ny god vana.

Ämnesord

MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP  -- Hälsovetenskaper -- Omvårdnad (hsv//swe)
MEDICAL AND HEALTH SCIENCES  -- Health Sciences -- Nursing (hsv//eng)

Nyckelord

bad habits
caring
caritative care theory
deeds
ethics
experience
good habits
hermeneutics
and home health care
nursing
qualitative content analysis
caritativ vårdteori
etik
gärningar
hemsjukvård
hermeneutik
kvalitativ innehållsanalys
ovanor
goda vanor
vana
vårdande.
Vårdvetenskap
Nursing science

Publikations- och innehållstyp

dok (ämneskategori)
vet (ämneskategori)

Hitta via bibliotek

Till lärosätets databas

Hitta mer i SwePub

Av författaren/redakt...
Ljungquist, Mari ...
Om ämnet
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
MEDICIN OCH HÄLS ...
och Hälsovetenskaper
och Omvårdnad
Av lärosätet
Högskolan Väst

Sök utanför SwePub

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy