SwePub
Sök i LIBRIS databas

  Utökad sökning

onr:"swepub:oai:DiVA.org:kau-33975"
 

Sökning: onr:"swepub:oai:DiVA.org:kau-33975" > Kartering av översv...

Kartering av översvämningsrisker vid Vänern

Andersson, Jan-Olov, (författare)
Karlstads universitet, Centrum för klimat och säkerhet, Centrum för klimat och säkerhet
Blumenthal, Barbara, (författare)
Karlstads universitet, Centrum för klimat och säkerhet, Centrum för klimat och säkerhet
Nyberg, Lars, 1962- (författare)
Karlstads universitet, Centrum för klimat och säkerhet
Karlstads universitet Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013). Centrum för klimat och säkerhet. (creator_code:org_t)
ISBN 978-91-7063-527-4
Karlstad : Karlstads universitet, 2013
Svenska 158 s.
Serie: Centrum för klimat och säkerhet, Rapport ; 2013:1
  • Rapport (övrigt vetenskapligt)
Abstract Ämnesord
Stäng  
  • I denna studie genomfördes en översvämningskartering och -analys som utgick från fyraextrema vattennivåer i Vänern. Baserat på höjddata från den Nya Nationella Höjdmodellen(NNH) generades utbredningspolygoner med hjälp av GIS för de fyra översvämningsnivåerna.Överlagringsanalyser gjordes sedan med kartskikt för väg, mark och byggnadersamt för vissa kommuner även befolkning för att urskilja vägsträckor, markområden,byggnader och boende inom översvämningsutbredningen vid de fyra nivåerna.Översvämningskartor togs fram i pdf-format och Google Earth-format. GIS-analysen hargenererat kvantitativa data för översvämmade vägsträckor, markytor antal byggnader etc.Vidare har en objektsbaserad analys genomförts utifrån kartmaterial och kommunala dataöver sårbara anläggningar och funktioner. Resultaten har sammanställts kommunvis ochför Vänerområdet i sin helhet i form av text, tabeller och diagram.Det som drabbas först vid en översvämning i Vänern är dels objekt som utifrån sinafunktioner ligger vattennära t.ex. fritidsanläggningar, men även viktiga vägar som E18 ochE45. Järnvägsträckan Göteborg-Karlstad-Stockholm översvämmas redan vid 100-årsnivån.Med stigande vattennivå drabbas allt fler objekt och samhällsviktiga funktioner. De städersom påverkas mest är Karlstad, Kristinehamn, Mariestad, Lidköping och Vänersborg.De direkta skadekostnaderna för en 100-årsnivå i Vänern har beräknats till 100-240 Mkr,där en möjlig vindeffekt kan ge ytterligare upp till 120 Mkr i skadekostnader. För endimensionerande nivå skulle skadekostnaderna bli av en helt annan storleksordning ochuppgå till ca 9,8 miljarder kr. Vid denna nivå skulle stora indirekta skador uppstå som viinte har haft möjlighet att värdera ekonomiskt. De största kostnaderna kan kopplas tillöversvämmade byggnader.I en absolut jämförelse med Mälaren av kvantitativa data för översvämmade vägar,markområden och antal byggnader är konsekvenserna vid Vänern något lägre.Studien genomfördes på uppdrag av och i samarbete medVänerkommunerna i samverkan omVänerns reglering. 

Ämnesord

NATURVETENSKAP  -- Geovetenskap och miljövetenskap -- Multidisciplinär geovetenskap (hsv//swe)
NATURAL SCIENCES  -- Earth and Related Environmental Sciences -- Geosciences, Multidisciplinary (hsv//eng)

Nyckelord

GIS
Översvämningsrisk
Sårbarhetskartering
Översvämningskador
Skadekostnader
Vänern
Risk
Risk- och Miljöstudier
Risk and Environmental Studies

Publikations- och innehållstyp

rap (ämneskategori)
vet (ämneskategori)

Hitta via bibliotek

Till lärosätets databas

Hitta mer i SwePub

Av författaren/redakt...
Andersson, Jan-O ...
Blumenthal, Barb ...
Nyberg, Lars, 19 ...
Om ämnet
NATURVETENSKAP
NATURVETENSKAP
och Geovetenskap och ...
och Multidisciplinär ...
Delar i serien
Av lärosätet
Karlstads universitet

Sök utanför SwePub

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy