SwePub
Sök i LIBRIS databas

  Utökad sökning

onr:"swepub:oai:DiVA.org:kau-54911"
 

Sökning: onr:"swepub:oai:DiVA.org:kau-54911" > Behov av datorbaser...

Behov av datorbaserade metoder och verktyg för krisövning : Intervjustudie i Inre Skandinavien

Wik, Malin, 1989- (författare)
Karlstads universitet,Handelshögskolan (from 2013)
Nyberg, Lars, 1962- (författare)
Karlstads universitet,Centrum för klimat och säkerhet (from 2013),Institutionen för miljö- och livsvetenskaper (from 2013),Karlstad Univ, Ctr Climate & Safety, SE-65188 Karlstad, Sweden.;Karlstad Univ, CNDS, SE-65188 Karlstad, Sweden.
Magnusson, Monika, 1965- (författare)
Karlstads universitet,Handelshögskolan (from 2013),Centrum för HumanIT
 (creator_code:org_t)
ISBN 9789170637995
Karlstad : Karlstads universitet, 2017
Svenska 21s.
Ingår i: CriseIT. - Karlstad : Karlstads universitet.
  • Rapport (refereegranskat)
Abstract Ämnesord
Stäng  
  • Inom ramen för projektet CriseIT (www.criseit.org) har en intervjustudie genomförts med norska och svenska krisberedskapsaktörer. 19 respondenter från totalt 16 aktörer intervjuades om deras syn på behovet av krisövning, vad som fungerar bra och dåligt med de övningsmetoder som vanligtvis används, och vilken nytta de kunde se med datorbaserade övningsverktyg. Svaren visar på ett stort behov av att öva mer, gärna i form av mindre och kortare övningar. Det finns en rörelse bort från scenariobaserade övningar till övningar där olika förmågor står i centrum. Flertalet aktörer anser att de planerar och genomför övningar med gott resultat men att det saknas en systematik i hur utvärderingar leds vidare i ett förbättringsarbete. Det finns intresse men också tveksamhet inför att involvera allmänheten i krisövning, men ett sätt att hantera bland annat säkerhetsaspekter vore att gå via frivilligorganisationer som kan bistå med organisering och viss utbildning.Respondenterna visar stort intresse för datorbaserade övningsverktyg som ett medel för att öka krismedvetenheten och kunskapen som stödjer den egna rollen. De kan också se potentiella problem, t ex att vissa personer har svårt att ta till sig ny teknik och att det kan finnas risk att resurser till andra övningsformer minskas. Bland de fördelar som nämndes var möjlighet att öva oftare, med fler aktörer, och att öva på olika platser vid olika tidpunkter. Man ser också förbättrade möjligheter att öva utdragna kriser. Den målgrupp som lyfts fram som särskild intressant fördatorbaserade övningsverktyg är krisledningsorganisationen, dvs. den strategiskan ivån. Flera nämner också behovet av bättre planeringsstöd för säkerhets-/beredskapssamordnarna.En slutsats vi dragit är att det är viktigt att digitala krisövningsverktyg är webbaserade och bygger på standarder. Detta för att möjliggöra att verktygen kan användas distribuerat, i samarbete mellan olika organisationer och inte kräver lokala installationer i de olika hårt styrda IT-miljöerna. Det bör också vara verktyg som fungerar på såväl smartphone som surfplatta och PC. I stort bör de system som används under verkliga kriser användas även under övning.

Ämnesord

SOCIAL SCIENCES  -- Other Social Sciences -- Social Sciences Interdisciplinary (hsv//eng)
SAMHÄLLSVETENSKAP  -- Annan samhällsvetenskap -- Tvärvetenskapliga studier inom samhällsvetenskap (hsv//swe)
SOCIAL SCIENCES  -- Other Social Sciences -- Other Social Sciences not elsewhere specified (hsv//eng)
SAMHÄLLSVETENSKAP  -- Annan samhällsvetenskap -- Övrig annan samhällsvetenskap (hsv//swe)
SOCIAL SCIENCES  -- Media and Communications -- Information Systems, Social aspects (hsv//eng)
SAMHÄLLSVETENSKAP  -- Medie- och kommunikationsvetenskap -- Systemvetenskap, informationssystem och informatik med samhällsvetenskaplig inriktning (hsv//swe)
SAMHÄLLSVETENSKAP  -- Medie- och kommunikationsvetenskap (hsv//swe)
SAMHÄLLSVETENSKAP  -- Annan samhällsvetenskap (hsv//swe)
SOCIAL SCIENCES  -- Media and Communications (hsv//eng)
SOCIAL SCIENCES  -- Other Social Sciences (hsv//eng)

Nyckelord

CriseIT
kris
krisövning
övning
verktyg
datorbaserade verktyg
Risk and Environmental Studies
Risk- och Miljöstudier

Publikations- och innehållstyp

ref (ämneskategori)
rap (ämneskategori)

Hitta via bibliotek

Till lärosätets databas

Sök utanför SwePub

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy