SwePub
Sök i LIBRIS databas

  Utökad sökning

onr:"swepub:oai:DiVA.org:liu-11736"
 

Sökning: onr:"swepub:oai:DiVA.org:liu-11736" > Fragile identities,...

Fragile identities, patched-up worlds Dementia and meaning-making in social interaction

Örulv, Linda, 1975- (författare)
Linköpings universitet, Hälsa och samhälle, Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten
Linköpings universitet Institutionen för medicin och hälsa. Hälsa och samhälle. (creator_code:org_t)
Linköpings universitet Filosofiska fakulteten. (creator_code:org_t)
ISBN 978-91-7393-929-4
Linköping : Linköping University Electronic Press, 2008
Engelska 108 + papers A-D s.
Serie: Linköping Studies in Arts and Science, 0282-9800 ; 428
Serie: Linköping Dissertations on Health and Society, 1651-1646 ; 12
Läs hela texten (fulltext)
  • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)
Abstract Ämnesord
Stäng  
  • Denna avhandling fokuserar på det meningsskapande och begripliggörande som fortgår vid tilltagande demenssjukdom, i det sociala samspelet, och de utmaningar för demens-omsorgen som detta innebär. Studien är aktörsorienterad och adresserar frågan om hur personer med åldersrelaterade progressiva demenssjukdomar i den vardagliga kommuni-kationen söker förstå sina situationer, omgivningen och sina liv – alltsammans inom ra-men för det dagliga samspelet på ett demensboende. Av särskilt intresse är hur dessa per-soner hanterar problem som har att göra med att handla tillsammans med andra i en gemensamt delad värld och hitta sin roll i det pågående samspelet, och hur de etablerar och upprätthåller en identitet i detta samspel. Detta trots svåra minnesproblem, desorien-tering i tid och rum, olika sätt att förstå den pågående situationen samt svårigheter att be-rätta om sina liv på ett sätt som både stämmer överens med biografiska data och har en tillfredsställande temporal organisering. Avhandlingen adresserar också frågan om hur omsorgspersonalen kan hantera det komplexa samspelet mellan de boende i den dagliga omsorgen, med avseende på att upprätthålla och respektera dessa personers värdighet.Studien ansluter till en växande tradition av att studera interaktion vid demens som meningsbaserad och situerad i en kontext snarare än enbart som beteende som orsakas av kognitiva svårigheter. Metodologiskt är studien etnografisk och bygger på observationer fördelade över en tidsperiod av sex månader. Materialet, som består av ca 150 h videoma-terial och kompletterande fältanteckningar, möjliggör att samspelet studeras både i detalj och i relation till det större sammanhang som det ingår i.Studien visar på kvarvarande kompetenser och bidrar med ny kunskap om strategier som personerna med demens använder sig av i ett aktivt, kreativt och på många sätt ratio-nellt meningsskapande i det sociala samspelet med andra människor. Detta diskuteras i termer av resurser för demensomsorgen i relation till den stora utmaning som det innebär att lappa ihop och upprätthålla en begriplig och socialt delad värld, samt upprätthålla kon-tinuitet med personernas livshistorier på ett sätt som möjliggör en önskad identitet.

Ämnesord

SAMHÄLLSVETENSKAP  -- Medie- och kommunikationsvetenskap -- Kommunikationsvetenskap (hsv//swe)
SOCIAL SCIENCES  -- Media and Communications -- Communication Studies (hsv//eng)

Nyckelord

Alzheimer’s disease
communication
confabulation
context
continuity
dignity
disorientation
ethnographic methods
ethnography
identity
life history
life story
meaning
microethics
narrative
progressive dementia diseases
sense-making
social interaction
storytelling
vascular dementia
Alzheimers sjukdom
berättande
desorientering
etnografiska metoder
identitet
kommunikation
konfabulering
kontext
kontinuitet
livsberättelse
mening
mikroetik
narrativ
progressiva demenssjukdomar
samspel
social interaktion
vaskulärdemens
värdighet
INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Human communication
TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Kommunikation mellan människor

Publikations- och innehållstyp

dok (ämneskategori)
vet (ämneskategori)

Hitta via bibliotek

Till lärosätets databas

Sök utanför SwePub

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy