SwePub
Sök i LIBRIS databas

  Utökad sökning

onr:"swepub:oai:DiVA.org:liu-134264"
 

Sökning: onr:"swepub:oai:DiVA.org:liu-134264" > Att få sina första ...

Att få sina första betyg en rapport om elevers berättelser om sina erfarenheter av att få betyg i årskurs 6

Löfgren, Ragnhild, (författare)
Linköpings universitet, Lärande, Estetik, Naturvetenskap (LEN), Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap
Löfgren, Håkan, (författare)
Linköpings universitet, Pedagogik och didaktik, Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap
Linköpings universitet Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier. Lärande, Estetik, Naturvetenskap (LEN). (creator_code:org_t)
Linköpings universitet Utbildningsvetenskap. (creator_code:org_t)
visa fler...
Linköpings universitet Institutionen för beteendevetenskap och lärande. Pedagogik och didaktik. (creator_code:org_t)
visa färre...
ISBN 9789175592633
Stockholm : Skolverket, 2016
Svenska 42 s.
Serie: Rapport från Skolverket
Läs hela texten (fulltext)
  • Rapport (övrigt vetenskapligt)
Abstract Ämnesord
Stäng  
  • Den här rapporten belyser frågor om hur betygen i årskurs 6 tagits emot av elever och vilka effekter de har gett för dem som skolelever. Det övergripande syftet är att på ett nyanserat sätt beskriva elevers synsätt på, och erfarenheter av att få betyg i årskurs 6. Ett särskilt intresse riktas mot elevernas berättelser om hur deras tillvaro i skola och hem har förändrats i årskurs 6 och hur lärare, kam­rater och föräldrar förhåller sig till betygen. Elevberättelser från 11 olika skolor år 2014–2015 utgör projektets underlag för dataproduktionen. Kvalitativa gruppintervjuer genomfördes med elever i årskurs 6 strax efter att de genomfört nationella prov i SO eller NO samt i samband med att de fick sina betyg.Resultaten i den här rapporten visar att det talas mycket om betyg i skola och hem vilket sätter tryck på eleverna att visa vad de kan och att detta präglar elevernas syn på sig själva som skolelever i årskurs 6. I vissa berättelser framträ­der betygen som mindre viktiga både på kort och på lång sikt – det vill säga som ’low stake’. I andra berättelser framträder betygen i årskurs 6 som ’high stakes’ och som ytterst betydelsefulla för hur eleverna beskriver sin framtid. Resultaten visar även att variationen är stor i hur eleverna framträder som skolelever i sina berättelser om sina erfarenheter av att ha fått betyg. Här finns berättelser där elever framstår som relativt ensamma och hjälplösa med ett stort eget ansvar för att själva komma på hur de ska blir bättre och visa upp det, men det finns även berättelser där elever ger uttryck för att de får mycket stöd av sin omgivning och visar tillit inför att bli betygsatta. Det framgår tydligt i dessa data att det har betydelse hur och i vilken omfattning det talas om betyg i elevernas närmsta omgivning i det sociala samspelet mellan lärare, kamrater och föräldrar, för hur olika förhållningssätt till betyg tar form i elevernas berättelser. Rapporten vill möjliggöra ett vidare samtal om den rådande betygs- och bedömningspraktikens konsekvenser för både individer och samhälle.

Ämnesord

SAMHÄLLSVETENSKAP  -- Utbildningsvetenskap -- Pedagogiskt arbete (hsv//swe)
SOCIAL SCIENCES  -- Educational Sciences -- Pedagogical Work (hsv//eng)

Nyckelord

betyg
bedömning
elevperspektiv

Publikations- och innehållstyp

rap (ämneskategori)
vet (ämneskategori)

Hitta via bibliotek

Till lärosätets databas

Hitta mer i SwePub

Av författaren/redakt...
Löfgren, Ragnhil ...
Löfgren, Håkan
Om ämnet
SAMHÄLLSVETENSKAP
SAMHÄLLSVETENSKA ...
och Utbildningsveten ...
och Pedagogiskt arbe ...
Delar i serien
Av lärosätet
Linköpings universitet

Sök utanför SwePub

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy