SwePub
Sök i LIBRIS databas

  Utökad sökning

onr:"swepub:oai:DiVA.org:liu-135085"
 

Sökning: onr:"swepub:oai:DiVA.org:liu-135085" > Att hantera framtid...

Att hantera framtidens skadeplatser scenarier och utgångspunkter för kunskapsutveckling runt räddningsinsatser och skadeplatsarbete

Prytz, Erik, (författare)
Linköpings universitet, Interaktiva och kognitiva system, Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten
Jonson, Carl-Oscar, (författare)
Linköpings universitet, Avdelningen för kliniska vetenskaper, Linköpings universitet, Medicinska fakulteten, Region Östergötland, Katastrofmedicinskt centrum
Pilemalm, Sofie, (författare)
Linköpings universitet, Informatik, Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten
visa fler...
Stenberg, Rebecca, (författare)
Linköpings universitet, Företagsekonomi, Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten
Holgersson, Stefan, (författare)
Linköpings universitet, Informatik, Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten
Andersson, Tobias, (författare)
Linköpings universitet, Kommunikations- och transportsystem, Linköpings universitet, Tekniska fakulteten
visa färre...
Linköpings universitet Institutionen för datavetenskap. Interaktiva och kognitiva system. (creator_code:org_t)
Linköpings universitet Filosofiska fakulteten. (creator_code:org_t)
visa fler...
Linköpings universitet Institutionen för klinisk och experimentell medicin. Avdelningen för kliniska vetenskaper. (creator_code:org_t)
Linköpings universitet Medicinska fakulteten. (creator_code:org_t)
Region Östergötland Katastrofmedicinskt centrum. (creator_code:org_t)
Linköpings universitet Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling. Informatik. (creator_code:org_t)
Linköpings universitet Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling. Företagsekonomi. (creator_code:org_t)
Linköpings universitet Institutionen för teknik och naturvetenskap. Kommunikations- och transportsystem. (creator_code:org_t)
Linköpings universitet Tekniska fakulteten. (creator_code:org_t)
visa färre...
Linköping : Linköping University Electronic Press, 2016
Svenska 58 s.
Serie: CARER Rapport ; 18
Läs hela texten (fulltext)
  • Rapport (övrigt vetenskapligt)
Abstract Ämnesord
Stäng  
  • Denna rapport syftar till att presentera ett teoretiskt och metodologiskt underlag för att studera framtidens skadeplats. Rapporten är en del av forskningsprogrammet Effektiva räddningsinsatser på Framtidens Skadeplats som finns vid Centrum för Respons och Räddningssystem (CARER) vid Linköpings universitet. Effektiva räddningsinsatser på framtidens skadeplats är ett 5-årigt forskningsprogram som finansieras av Myndigheten för Stöd och Beredskap (MSB). Programmet tar utgångspunkt i den praktiska hanteringen av olyckor och andra akuta händelser och fokuserar även hur denna hantering bör förändras i takt med samhällsutvecklingen och hur man kan utveckla kunskap, metoder, och teknik som leder till effektiva räddningsinsatser. Denna rapport ska ses som en del av programmets första arbetspaket som handlar om kunskapsutveckling och prognostisering runt vilka olyckor som sker var, när, hur, vilka som skadas och vilka konsekvenser/(kaskad)effekter olika typer av händelser får.Målet med denna rapport är att skapa ett underlag för kommande aktiviteter inom forskningsprogrammet genom att beskriva olika skadeplatsscenarier med utgångspunkt i ett antal faktorer för att klassificera och strukturera olika typer av skadeplatser. Faktorerna som används utvecklas i denna rapport genom litteraturstudier, och kan summeras i följande fyra, övergripande kategorier: 1) Typ av händelse, 2) omfattning och allvarlighetsgrad, 3) område och utbredning, samt4) tidsaspekter. Utifrån faktorerna konstrueras ett antal framtida skadeplatsscenarier. I linje med MSBs tidigare framtidsanalyser syftar dessa inte till att förutspå de vanligaste eller mest troliga framtida skadeplatserna. Snarare är syftet att på ett strukturerat och detaljerat sätt beskriva möjliga framtida skadeplatser som är av särskilt intresse ur ett praktiker- och forskningsperspektiv. Totalt har 8 scenarier skapats. De är förankrade i de relevanta faktorer som framtagits för klassificering och strukturering och är skalbara och variationsrika i de faktorer de täcker. Tidshorisonten för scenarierna är ca 20 år framåt i tiden. De åtta scenarierna är följande:Tågolycka i väglöst land och kallt klimatBrand i hyreshus i socialt oroligt områdeAntagonistisk attack mot en utsatt gruppMindre trafikolycka i glesbygdMindre trafikolycka på tungt trafikerad vägDammbrist och översvämning av LuleälvenFartygsolycka med utsläpp av giftiga ämnenDrunkning med eftersökDessa scenarier kommer att användas i det fortsatta arbetet med att studera hur man skapar effektiva räddningsinsatser på framtidens skadeplats genom utveckling av organisation, teknik, och metodik.

Ämnesord

SAMHÄLLSVETENSKAP  -- Medie- och kommunikationsvetenskap -- Systemvetenskap, informationssystem och informatik med samhällsvetenskaplig inriktning (hsv//swe)
SOCIAL SCIENCES  -- Media and Communications -- Information Systems, Social aspects (hsv//eng)
SAMHÄLLSVETENSKAP  -- Ekonomi och näringsliv -- Företagsekonomi (hsv//swe)
SOCIAL SCIENCES  -- Economics and Business -- Business Administration (hsv//eng)
SAMHÄLLSVETENSKAP  -- Annan samhällsvetenskap -- Tvärvetenskapliga studier (hsv//swe)
SOCIAL SCIENCES  -- Other Social Sciences -- Social Sciences Interdisciplinary (hsv//eng)

Publikations- och innehållstyp

rap (ämneskategori)
vet (ämneskategori)

Till lärosätets databas

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy