SwePub
Sök i LIBRIS databas

  Utökad sökning

onr:"swepub:oai:DiVA.org:liu-140176"
 

Sökning: onr:"swepub:oai:DiVA.org:liu-140176" > Screening av delakt...

Screening av delaktighet i olika aktiviteter (MOHOST-S)

Parkinson, Sue (författare)
Forsyth, Kirsty (författare)
Kielhofner, Gary (författare)
ISBN 9789187837128
Nacka : Förbundet Sveriges arbetsterapeuter (FSA), 2014
Svenska 56 s.
  • Bok (övrigt vetenskapligt)
Abstract Ämnesord
Stäng  
  • MOHOST-S syftar till att ge en mångsidig beskrivning över personens delaktighet i aktiviteter och hur vilja, vanor och färdigheter samspelar med personens aktuella miljö. Instrumentet tillåter flera olika datainsamlingsmetoder.Teoretisk grund: Model of Human Occupation (MOHO).Avsedda användare: Leg. arbetsterapeuter i första hand. Även andra professioner kan använda instrumentet men det krävs då god kunskap i MOHO för att få så användbar data som möjligt. Persongrupp/verksamhetsområde: Instrumentet är mycket flexibelt och kan används tillsammans med ett stort antal personer. Instrumentet är personcentrerat och används inom såväl det somatiska som det psykosociala området. Exempelvis kan det användas i situationer där en självbedömning kanske inte är möjlig eller långa intervjuer inte är lämpliga. Något krav på verbal förmåga finns inte. Avsikten är att beskriva personens delaktighet i olika aktiviteter bortsett från symtom, diagnos eller behandlingsmiljö.Instrumentet innehåller 24 variabler, fyra för var och en av följande 6 områden:Motivation för aktivitet (vilja)Aktivitetsmönter (vanor)Kommunikations och interaktionsfärdigheterProcessfärdigheterMotoriska färdigheterMiljöDe 24 variablerna skattas utifrån följande skattningsskala:Stödjer delaktighet i aktivitet (personen fungerar bra).Tillåter delaktighet i aktivitet (personen har vissa svårigheter).Försvårar delaktighet i aktivitet (personen har vissa svårigheter).Hindrar delaktighet i aktivitet (personen fungerar inte).Infomation saknas för att göra skattning.Inte aktuellt att skatta.MOHOST-S är i första hand ett screeningverktyg där den primära datainsamlingsmetoden var observation. Varefter prövning har pågått har andra datainsamlingsmetoder tillkommit då prövningar visat behov av det. Information kan insamlas via intervju (rekommenderade frågor finns framarbetade), samtal med klienten, observation (informella eller formell) av klienten och samtal med andra teammedlemmar.

Ämnesord

MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP  -- Hälsovetenskaper -- Arbetsterapi (hsv//swe)
MEDICAL AND HEALTH SCIENCES  -- Health Sciences -- Occupational Therapy (hsv//eng)

Publikations- och innehållstyp

bok (ämneskategori)
vet (ämneskategori)

Hitta via bibliotek

Till lärosätets databas

Hitta mer i SwePub

Av författaren/redakt...
Parkinson, Sue
Forsyth, Kirsty
Kielhofner, Gary
Om ämnet
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
MEDICIN OCH HÄLS ...
och Hälsovetenskaper
och Arbetsterapi
Av lärosätet
Linköpings universitet

Sök utanför SwePub

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy