SwePub
Sök i LIBRIS databas

  Utökad sökning

onr:"swepub:oai:DiVA.org:liu-147726"
 

Sökning: onr:"swepub:oai:DiVA.org:liu-147726" > Exploring the Role ...

Exploring the Role of Visualization in Climate Change Communication – an Audience Perspective

Ballantyne, Anne Gammelgaard, 1981- (författare)
Linköpings universitet, Tema Miljöförändring, Linköpings universitet, Centrum för klimatpolitisk forskning, CSPR, Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten
Wibeck, Victoria, 1974- (preses)
Linköpings universitet, Tema Miljöförändring, Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten, Linköpings universitet, Centrum för klimatpolitisk forskning, CSPR
Schmid Neset, Tina-Simone, 1973- (preses)
Linköpings universitet, Tema Miljöförändring, Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten, Linköpings universitet, Centrum för klimatpolitisk forskning, CSPR
visa fler...
Linnér, Björn-Ola, 1963- (preses)
Linköpings universitet, Tema Miljöförändring, Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten, Linköpings universitet, Centrum för klimatpolitisk forskning, CSPR
Lorenzoni, Irene, (opponent)
University of East Anglia, UK
visa färre...
ISBN 9789176852798
Linköping : Linköping University Electronic Press, 2018
Engelska 115s.
Serie: Linköping Studies in Arts and Sciences, 0282-9800

  • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)
Abstract Ämnesord
Stäng  
  • <p>Kommunikation kring klimatförändringar är ett aktuellt och relevant ämne, och många bedömare anser att kommunikation kring orsaker, effekter och åtgärdsalternativ är en viktig del i arbetet med att möta klimatutmaningarna. Klimatvisualisering är en process för att åskådliggöra klimatinformation och klimatdata med hjälp av olika tekniker och metoder för visuell framställning. I forskningslitteraturen om klimatkommunikation lyfts visualisering fram som ett möjligt sätt att öka allmänhetens engagemang i klimatfrågan. I synnerhet har utvecklingen inom informationsteknik lett till betydande framsteg som kan ses som omvälvande när det gäller att engagera lekmän i frågor som rör utsläppsminskningar och klimatanpassning. Det råder dock brist på forskning om klimatvisualisering ur ett mottagarperspektiv. Denna avhandling adresserar denna kunskapslucka. Det övergripande syftet är således att utforska visualiseringens roller i klimatkommunikation ur ett mottagarperspektiv, med särskilt fokus på hur lekmän tolkar innebörden av klimatförändringar så som de representeras i två exempel på klimatvisualisering. Avhandlingen behandlar även klimatvisualiseringens möjliga bidrag och/eller begränsningar ur ett kommunikationsperspektiv.</p><p>Med utgångspunkt i ett teoretiskt ramverk som inspirerats av socialsemiotiska teorier genomfördes fokusgruppsstudier för att studera deltagarnas meningsskapande i relation till två exempel på klimatvisualisering: en film som visas i en domteater, framtagen för svenska gymnasieelever med målsättningen att uppmuntra till reflektion kring klimatförändringarnas orsaker, effekter och alternativ för utsläppsminskning, samt ett webbaserat verktyg för klimatanpassning, som utvecklats för att stödja husägare i Norden att anpassa sig till klimatförändringarnas lokala effekter.</p><p>Resultaten av denna avhandling visar att klimatvisualisering kan stödja mottagarna att konkretisera annars abstrakta aspekter av klimatförändringar och att ett lokalt fokus kan få klimatförändringarna att framstå som mer personligt relevanta och intressanta för målgruppen. Dock visar analyserna även, trots dessa kommunikativa kvaliteter, att deltagarnas tolkningar formas av deras förförståelse om klimatförändringar som ett globalt och avlägset problem som ska lösas av andra aktörer, såsom nationella regeringar, eller genom internationella politiska förhandlingar. Även om klimatvisualisering kan förstärka känslan av närhet till klimatförändringar, kan lokaliseringen av klimatriskerna även leda till att deltagare tonar ned de lokala klimatriskernas betydelse. Dessutom, trots att båda fallen av klimatvisualisering avsåg att skapa en känsla av att kunna påverka, blev ansvaret för klimatåtgärder föremål för kritisk förhandling från deltagarnas sida – de förlade ansvaret för att hantera klimatutmaningarna till andra aktörer. Dessa resultat visar att klimatvisualisering visserligen har vissa kommunikativa kvaliteter, men inte är någon patentlösning för klimatkommunikation. Detta understryker även vikten av att ta hänsyn till kulturella och sociala aspekter av den kommunikativa händelsen när man studerar och utvecklar verktyg för klimatvisualisering.</p>

Ämnesord

SAMHÄLLSVETENSKAP  -- Annan samhällsvetenskap -- Tvärvetenskapliga studier (hsv//swe)
SOCIAL SCIENCES  -- Other Social Sciences -- Social Sciences Interdisciplinary (hsv//eng)

Nyckelord

Climate visualization; Climate change communication; Meaning; Lay audiences; Focus group interviews; Social semiotics
Klimatvisualisering; Klimatkommunikation; Meningsskapande; Allmänheten; Fokusgruppsstudier

Publikations- och innehållstyp

vet (ämneskategori)
dok (ämneskategori)
vet (ämneskategori)

Hitta via bibliotek

Till lärosätets databas

Sök utanför SwePub

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy