SwePub
Sök i LIBRIS databas

  Utökad sökning

onr:"swepub:oai:DiVA.org:liu-152297"
 

Sökning: onr:"swepub:oai:DiVA.org:liu-152297" > Sektorsöverskridand...

Sektorsöverskridande samverkan En studie av organisering för välfärd mellan olika samhällssektorer

Tillmar, Malin, 1973- (författare)
Linköpings universitet, Företagsekonomi, Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten
Gustavsson, Maria, 1962- (författare)
Linköpings universitet, Pedagogik och sociologi, Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten, Linköpings universitet, HELIX Competence Centre
Högberg, Lena, 1979- (författare)
Linköpings universitet, Företagsekonomi, Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten
visa fler...
Rosell, Erik, 1980- (författare)
Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning, Linnéuniversitetet
Svensson, Louise, 1974- (författare)
Linköpings universitet, Pedagogik och sociologi, Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten
visa färre...
Linköpings universitet Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling. Företagsekonomi. (creator_code:org_t)
Linköpings universitet Filosofiska fakulteten. (creator_code:org_t)
visa fler...
Linköpings universitet Institutionen för beteendevetenskap och lärande. Pedagogik och sociologi. (creator_code:org_t)
Linköpings universitet HELIX Competence Centre. (creator_code:org_t)
Linnéuniversitetet Ekonomihögskolan (FEH). Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE). (creator_code:org_t)
visa färre...
Linköping : Linköping University Electronic Press, 2018
Svenska 99 s.
Serie: HELIX working papers, 1654-8213 ; 2018:2
Läs hela texten (fulltext)
  • Rapport (övrigt vetenskapligt)
Abstract Ämnesord
Stäng  
  • Föreliggande rapport fokuserar på organisering och samverkan över sektorsgränser mellan det offentliga, det privata och civilsamhället. Den samverkan som studeras sker för att hantera välfärdsutmaningar. Sektorerna fyller olika funktioner i vårt samhälle, men samhällskontraktet är statt i förändring. Allt fler tjänster inom välfärdsområdet har under de senaste decennierna utförts av privata företag. Nu vänder sig allt fler till civilsamhället för att hitta lösningar för att hantera välfärdsutmaningarna. Samverkan över sektorsgränser för att lösa utmaningarna kan ses om en del i en större förändringsprocess som rör samhällskontraktet.I den här rapporten diskuteras processer och förutsättningar som främjar respektive hindrar sådan samverkan i praktiken. Vi fokuserar på följande frågeställningar:Hur beskriver och uppfattar de involverade aktörerna organisering och samverkan mellan de tre sektorerna?Vilka förutsättningar främjar respektive hindrar samverkan mellan sektorerna?Vilka organisatoriska utmaningar finns vid samverkan mellan sektorer; och hur hanteras utmaningar?Frågorna belyses och diskuteras med hjälp av tre fallstudier, kallade Kooperativet, Projektet och Partnerskapet. Forskningen har en så kallad explorativ fallstudiedesign, och vi har genomfört individuella intervjuer och dialoger med aktörer från de tre sektorerna – det offentliga, företagen och civilsamhällets organisationer i de tre fallen. Totalt har cirka 30 intervjuer och ett antal informella dialoger genomförts. Vi har också studerat dokument, och genomfört återföringsdialoger med representanter för de tre samverkansinitiativen.De studerade fallen speglar en tid då den offentliga sektorn i landet är i omvandling. Den här rapporten har dokumenterat välfärdsorganisering där nätverkande och marknadslika relationer snarare än byråkratiska principer är avgörande för den verksamhet som sker. Samtliga fall illustrerar betydelsen av nyckelpersoner med förankring i flera sektorer, så kallade gränsgångare. Dessa personer behöver också besitta det vi kallar intersektoriell kompetens, det vill säga kunskaper om och erfarenheter av andra sektorer, samt nätverkskompetens. Sådan kompetens kräver tid och resurser att bygga och utveckla – tidshorisonten för samverkan behöver därför vara lång. Själva samverkan är också tids- och resurskrävande samt förknippad med en hög grad av komplexitet. Våra studier ger genom framförallt i två av fallen visst stöd till de varnande röster som lyfter fram risken att privat sektorslogik tenderar att bli alltmer styrande på samhällets alla områden. Samtidigt ser vi att fruktbar sektorsöverskridande samverkan är möjlig under vissa förutsättningar, vilka vi sammanfattar i termer av fem K:Kompetens – Det krävs drivande gränsgångare som har det vi vill kalla för ”intersektoriell kompetens” och ett starkt engagemang för målgruppen (gränsobjektet).Kontakt – Gränsgångarna måste ha kontakt med andra gränsgångare, med politiker, (andra) tjänstemän samt med gränsobjektet (målgruppen och den samhällsfråga de är en del av).Kapital – Det krävs finansiellt kapital, även från det offentliga. Privat kapital och ideellt arbete kan bidra, men förslår inte i de studerade fallen.Kontinuitet – När förändringar inom organisationerna eller i de externa förutsättningarna blir omfattande, tappar samverkan fart eller blir en omöjlig uppgift. Det behövs en lång tidshorisont.Kontext – Olika organisatoriska lösningar för samverkan fungerar olika bra i olika sammanhang och under olika finansiella förutsättningar. Valet beror av sammanhanget.Från de tre studerade fallen kan också lärdomar dras för samverkande aktörer från samtliga tre sektorer. Ett framgångskoncept för alla förefaller vara – att hitta personer i en annan sektor som har samma eller liknande inställning till den aktuella samhällsfrågan och/eller målgruppen – att vara öppen för att lära sig mer om hur de andra sektorerna fungerar – att i möjligaste mån försöka anpassa tempo och rytm till andra samverkande organisationer.

Ämnesord

SAMHÄLLSVETENSKAP  -- Statsvetenskap -- Studier av offentlig förvaltning (hsv//swe)
SOCIAL SCIENCES  -- Political Science -- Public Administration Studies (hsv//eng)
SAMHÄLLSVETENSKAP  -- Ekonomi och näringsliv -- Företagsekonomi (hsv//swe)
SOCIAL SCIENCES  -- Economics and Business -- Business Administration (hsv//eng)

Nyckelord

Business administration
Företagsekonomi
Ledarskap, entreprenörskap och organisation
Ledarskap, entreprenörskap och organisation
Multi-sektor
Gränsgångare
Intersektoriell kompetens
Logiker
Samverkan
Sektorer

Publikations- och innehållstyp

rap (ämneskategori)
vet (ämneskategori)

Till lärosätets databas

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy