SwePub
Sök i LIBRIS databas

  Utökad sökning

onr:"swepub:oai:DiVA.org:ltu-17002"
 

Sökning: onr:"swepub:oai:DiVA.org:ltu-17002" > I mötet mellan mode...

I mötet mellan modern management och professionell praktik ny organisering möter sjuksköterskeprofessionen

Jansson, Anna Berg, (författare)
Luleå tekniska universitet, Arbetsvetenskap
Luleå tekniska universitet Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle. Arbetsvetenskap. (creator_code:org_t)
ISBN 978-91-7439-070-4
Luleå : Luleå tekniska universitet, 2009
Svenska 76 s.
Serie: Doctoral thesis / Luleå University of Technology 1 jan 1997 → …, 1402-1544
Läs hela texten (fulltext)
  • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)
Abstract Ämnesord
Stäng  
  • Svensk offentlig sektor präglas av genomgripande organisatoriska förändringar som ofta diskuteras under rubriken New Public Management (NPM). NPM innebär att managementidéer från privat sektor överförs till offentlig verksamhet och leder till nya, eller förändrade, principer för styrning och organisering i offentlig sektor. I vården illustreras detta av alltmer tydliga krav på exempelvis effektivitet, servicekvalitet och patientcentrerad vård. Dessa förändringar beskrivs leda till en slags utmaning av professionella då många av de villkor som traditionellt sett kännetecknat professionellt arbete utmanas av NPM. Med utgångspunkt i ovanstående fokuseras i denna sammanläggningsavhandling hur förändringar i sättet att organisera och styra svensk sjukvård påverkar sjuksköterskan och dennes arbete. Avhandlingen baseras på kvalitativa studier (intervjuer och textanalys) av två förändringsprocesser i svensk sjukvård; den första belyser ett försök att införa av processorientering vid ett svenskt sjukhus och den andra belyser en ökad satsning på telefonrådgivning inom en svensk primärvårdsorganisation. I avhandlingen tillämpas både ett organisationsteoretiskt och ett professionsteoretiskt perspektiv. I försöket att förstå de förändringar som studerats och huruvida de kan betraktas som uttryck för NPM tillämpas nyinstitutionell teori och beskrivningen av sambandet mellan organisation och omgivning. Närmare bestämt, av sambandet mellan organisatoriska förändringar och det "paket" av idéer om organisering som karaktäriserar organisationens omgivning. Även den institutionella teorins beskrivning av vad som händer när institutionaliserade organisationsidéer möter lokala praktiker tillämpas. När det gäller frågeställningarna om hur berörda sjuksköterskor påverkas av, upplever och bemöter de förändringar som studerats tillämpas den professionssociologiska beskrivningen av förhållandet mellan organisation och profession i tider av förändrad styrning och organisering av offentlig sektor. Det är alltså frågan om relationen mellan organisation och profession som står i fokus, snarare än sjuksköterskeprofessionen i sig. Resultatet visar hur de studerade förändringarna kan länkas till NPM och leder till en slags utmaning av professionell logik och pekar därmed på en spänning mellan profession och organisation. Samtidigt illustreras på ett tydligt sätt hur de professionella agerar med utgångspunkt i professionella värden, i en yrkesmässig professionalism. Detta illustrerar också styrkan i det professionella systemet.

Ämnesord

TEKNIK OCH TEKNOLOGIER  -- Maskinteknik -- Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi (hsv//swe)
ENGINEERING AND TECHNOLOGY  -- Mechanical Engineering -- Production Engineering, Human Work Science and Ergonomics (hsv//eng)

Nyckelord

Industrial Work Environment
Industriell produktionsmiljö

Publikations- och innehållstyp

dok (ämneskategori)
vet (ämneskategori)

Hitta via bibliotek

Till lärosätets databas

Hitta mer i SwePub

Av författaren/redakt...
Jansson, Anna Be ...
Om ämnet
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER
TEKNIK OCH TEKNO ...
och Maskinteknik
och Produktionstekni ...
Delar i serien
Doctoral thesis ...
Av lärosätet
Luleå tekniska universitet

Sök utanför SwePub

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy