SwePub
Sök i LIBRIS databas

  Utökad sökning

onr:"swepub:oai:DiVA.org:ltu-4964"
 

Sökning: onr:"swepub:oai:DiVA.org:ltu-4964" > Nutrient recovery i...

Nutrient recovery in a smallscale wastewater treatment plant in cold climate

Amofah, Lea Rastas (författare)
Luleå tekniska universitet,Arkitektur och vatten
Hanaeus, Jörgen (författare)
 (creator_code:org_t)
2006
2006
Engelska.
Ingår i: Vatten. - 0042-2886. ; 62:4, s. 355-368
  • Tidskriftsartikel (övrigt vetenskapligt)
Abstract Ämnesord
Stäng  
  • An onsite wastewater treatment plant at Brändön, north of Luleå, receiving primarily treated wastewater from a village, was operated and investigated during one year. The wastewater flow was 0.5 m3/d. The main treatment steps were a prefilter, mainly to distribute the flow, a vegetation filter consisting of two different clones of Salix and two phosphorus filters with Filtralite-P and blast furnace slag (BF slag) operated in parallel. The willow bed reduction of BOD7 was in average about 80% and of phosphorus (P) and nitrogen (N) 20-30%. The main mechanism was believed to be filtration in the bed. The reduction through plant uptake was minor. The Filtralite-P filter reduced BOD7, P and N with 67%, 72% and 20%, respectively. The BF slag filter reduced P and N with 53% and 3%, respectively. The release of sulphuric compounds from the BF slag filter increased the BOD7 content in the effluent. The Filtralite-P system achieved the requirements of the normal protection level given by the Swedish Environmental Protection Agency but not all of the requirements of the high protection level. The BF slag system did not fullfil the requirements of the two protection levels.
  • En småskalig avloppsanläggning har testats i Brändön norr om Luleå under ett år. 0,5 m3/d slamavskiljt vatten från samhället pumpades till försöksanläggningen som bestod av ett förfilter för att sprida vattnet följt av en sälgbädd och två paralella fosforfilter med Filtralite-P och masugnsslagg. I sälgbädden reducerades BOD7 med 80% medan fosfor- och kväveinnehållet minskade med 20-30%. Huvudsaklig mekanism bedömndes vara filtrering i bädden medan växtupptaget var av ringa storlek. Filtralite-P filtret reducerade BOD7 med 67%; fosfor och kväve med 72% och 20 respektive. Masugnsslaggen minskade fosforinnehållet med 53% och kväveinnehållet med 3%. BOD7-innehållet ökade däremot påtagligt genom slaggfiltret beroende på reducerade svavelkomponenter som frigjordes från slaggen. Systemet med Filtralite-P som adsorbent uppfyllde Naturvårdsverkets krav på normal men inte hög skyddsnivå. Systemet med BF slagg uppfyllde inte dessa krav.

Ämnesord

ENGINEERING AND TECHNOLOGY  -- Civil Engineering -- Water Engineering (hsv//eng)
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER  -- Samhällsbyggnadsteknik -- Vattenteknik (hsv//swe)
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER  -- Samhällsbyggnadsteknik (hsv//swe)
ENGINEERING AND TECHNOLOGY  -- Civil Engineering (hsv//eng)

Nyckelord

VA-teknik
Urban Water Engineering

Publikations- och innehållstyp

vet (ämneskategori)
art (ämneskategori)

Hitta via bibliotek

  • Vatten (Sök värdpublikationen i LIBRIS)

Till lärosätets databas

Hitta mer i SwePub

Av författaren/redakt...
Amofah, Lea Rast ...
Hanaeus, Jörgen
Om ämnet
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER
TEKNIK OCH TEKNO ...
och Samhällsbyggnads ...
och Vattenteknik
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER
TEKNIK OCH TEKNO ...
och Samhällsbyggnads ...
Artiklar i publikationen
Vatten
Av lärosätet
Luleå tekniska universitet

Sök utanför SwePub

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy