SwePub
Sök i LIBRIS databas

  Utökad sökning

onr:"swepub:oai:DiVA.org:ltu-62946"
 

Sökning: onr:"swepub:oai:DiVA.org:ltu-62946" > En process för utve...

En process för utveckling av hållbar evidensbaserad arbetsterapi

Sirkka, Marianne, (författare)
Luleå tekniska universitet, Hälsa och rehabilitering
Zingmark, Karin, (författare)
Luleå tekniska universitet, Omvårdnad
Larsson-Lund, Maria, (författare)
Luleå tekniska universitet, Hälsa och rehabilitering
Luleå tekniska universitet Institutionen för hälsovetenskap. Hälsa och rehabilitering. (creator_code:org_t)
Luleå tekniska universitet Institutionen för hälsovetenskap. Omvårdnad. (creator_code:org_t)
2017
Svenska.
Läs hela texten (fulltext)
  • Konferensbidrag (refereegranskat)
Abstract Ämnesord
Stäng  
  • Bakgrund: För att uppnå hög kvalitet inom arbetsterapi måste ny kunskap hela tiden övervägas, reflekteras ochintegreras i det dagliga arbetet. Implementering av ny kunskap kräver ett långsiktigt förbättringsarbete med struktur, stödoch tid för att lyckas. Professionsanpassade modeller och ramverk avser att stödja arbetsterapeutisk intervention ochutveckla professionell kompetens. När modellerna används ger det förutsättningar för hållbart förbättringsarbete ochevidensbaserat arbetssätt men har i mycket begränsad utsträckning studerats ur detta perspektiv.Syfte: att utforska och beskriva hur ett långsiktigt förbättringsarbete vid en arbetsterapienhet baserat på OccupationalTherapy Intervention Process Model (OTIPM) utvecklades.Metod: Studien var en kvalitativ beskrivande studie av skriftliga dokument från långsiktigt förbättringsarbete. Dokumentenbestod av a) enhetsplaner, b) dokumentering från förbättringsarbetet, c) resultat av genomförda patientenkäter, d)resultat av genomförda journalgranskningar, e) ett generellt arbetsterapiprogram och sju specifika arbetsterapiprogram(både aktuella och reviderade versioner), f) aktuell journalföringsmanual, g) 20 patientinformationer, h) 90 rutindokument.Data analyserdes med mönsterjämförelser (pattern matching).Resultat/preliminärt resultat: Analysen av dokumenten bildade tre huvudmönster: a) omorientering mot OTIPM, b)implementeringen av OTIPM, c) säkerställande av hållbarheten av implementeringen. Varje mönster innehöll ett antalfaser som beskrev skälen till varför varje fas påbörjades, vad som påbörjades i varje fas och vad förbättringsarbetetresulterade i, flera av faserna blev startpunkter för nya förbättringar som fortsatte kontinuerligt genom åren.Slutsats: Resultatet visar hur en arbetsterapeutisk praxismodell som till exempel OTIPM, kan vägleda enförbättringsprocess och hålla den pågående under en länge tid och därigenom stödja hållbara kontinuerliga förbättringar ien arbetsterapi verksamhet

Ämnesord

MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP  -- Hälsovetenskaper -- Arbetsterapi (hsv//swe)
MEDICAL AND HEALTH SCIENCES  -- Health Sciences -- Occupational Therapy (hsv//eng)
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP  -- Hälsovetenskaper -- Omvårdnad (hsv//swe)
MEDICAL AND HEALTH SCIENCES  -- Health Sciences -- Nursing (hsv//eng)

Nyckelord

Occupational therapy
Arbetsterapi
Nursing
Omvårdnad

Publikations- och innehållstyp

kon (ämneskategori)
ref (ämneskategori)

Till lärosätets databas

Hitta mer i SwePub

Av författaren/redakt...
Sirkka, Marianne
Zingmark, Karin
Larsson-Lund, Ma ...
Om ämnet
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
MEDICIN OCH HÄLS ...
och Hälsovetenskaper
och Arbetsterapi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
MEDICIN OCH HÄLS ...
och Hälsovetenskaper
och Omvårdnad
Av lärosätet
Luleå tekniska universitet

Sök utanför SwePub

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy