SwePub
Sök i LIBRIS databas

  Utökad sökning

onr:"swepub:oai:DiVA.org:mdh-37442"
 

Sökning: onr:"swepub:oai:DiVA.org:mdh-37442" > Samverkan i det off...

Samverkan i det offentliga gränslandet Utmaningar och möjligheter i samverkan mellan akademi, andra offentliga aktörer och invånare

Hoppe, Magnus, 1963- (författare)
Mälardalens högskola, Industriell ekonomi och organisation
Hallin, Anette, 1969- (författare)
Mälardalens högskola, Industriell ekonomi och organisation
Guziana, Bozena, 1963- (författare)
Mälardalens högskola, Framtidens energi
visa fler...
Mörndal, Marie, 1955- (författare)
Mälardalens högskola, Industriell ekonomi och organisation
visa färre...
Mälardalens högskola Akademin för ekonomi, samhälle och teknik. Industriell ekonomi och organisation. (creator_code:org_t)
Mälardalens högskola Akademin för ekonomi, samhälle och teknik. Framtidens energi. (creator_code:org_t)
ISBN 978-91-7485-365-0
2018
Svenska 53 s.
Serie: Studies in Social Sciences / Arbetsrapport, 1654-0603 ; 2018:1
Läs hela texten (fulltext)
  • Rapport (övrigt vetenskapligt)
Abstract Ämnesord
Stäng  
  • Arbetet som ligger till grund för den här rapporten har gjorts inom Samverkansprojektet vilket är ett forskningsprojekt som initierats som en del av Samhällskontraktet (SK) och dess delprocess Hållbar samhällsutveckling (HSU). Både SK och HSU är organisatoriska samverkansytor för Västerås stad, Eskilstuna kommun, Region Västmanland, Landstinget Sörmland och Mälardalens högskola.Samverkansprojektet har pågått i tre år, mellan 2015 och 2017, i det gränsland som etablerats mellan akademin, våra offentliga samarbetsparter och invånarna, vilket förklarar titeln på rapporten. Vårt konkreta mål med forskningsprojektet har varit att ”utveckla modeller/begrepp som gör det lättare för våra intressenter att förstå de organisatoriska problem de står inför vad gäller att lösa samhällsproblemen de ansvarar för”.För att nå målet har flera mindre studier men också andra aktiviteter genomförts. Våra resultat har successivt växt fram och de har också spritts, och fortsätter spridas, på kon­ferenser, seminarier och olika typer av möten likväl som i både akademiska och populära skrifter.Våra resultat och erfarenheter presenteras även i denna rapports åtta bidrag, där vi med hjälp av skiftande perspektiv, modeller och begrepp resonerar kring hur samverkan bättre kan förstås och förbättras. Varje kapitel avslutas med rubriken ”Läs mer” där den som vill fördjupa sig i det som tagits upp ges tips om vidare läsning. Rapporten sätter punkt för forskningsprojektet genom att formulera lättillgängliga texter som bygger på olika delar av vårt forskande och samverkande arbete.Formen har vi valt för att bidra till ett gemensamt reflekterande hos dig och dem som du vill prata om samverkan med. Istället för färdiga svar, som man ofta hittar som resultat eller slutsatser i mer traditionella rapporter, vill vi att rapporten ska fungera som ett stöd till ett gemensamt utforskande och konstruktionen av gemensamma svar. Att undra tillsammans över problem med hjälp av det vi tar upp i den här rapporten, innebär en jämställd process där var och en bidrar med sitt perspektiv. Rapporten kan på detta sätt ses som ett verktyg för dig som arbetar med samverkan, kanske främst i offentlig sektor.

Ämnesord

SAMHÄLLSVETENSKAP  -- Ekonomi och näringsliv -- Företagsekonomi (hsv//swe)
SOCIAL SCIENCES  -- Economics and Business -- Business Administration (hsv//eng)

Nyckelord

Samverkan
hållbar samhällsutveckling
ledning
tillit
medborgarförslag
mellanrum
gränsland
New Public Management
kollaborativ innovation
takta
organisering
handlingsmönster
tankemönster
praktik
pratorganisation
handlingsorganisation
samverkanspraktik
projekt
legitimitet
handlingsutrymme
deltagarbaserad forskning

Publikations- och innehållstyp

rap (ämneskategori)
vet (ämneskategori)

Hitta via bibliotek

Till lärosätets databas

Sök utanför SwePub

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy