SwePub
Sök i LIBRIS databas

  Utökad sökning

onr:"swepub:oai:DiVA.org:mdh-37615"
 

Sökning: onr:"swepub:oai:DiVA.org:mdh-37615" > Digitalisering i or...

Digitalisering i organisation och arbete Nya förutsättningar för svenska företag inom Metalliska material

Launberg, Anna, (författare)
Mälardalens högskola, Industriell ekonomi och organisation
Mälardalens högskola Akademin för ekonomi, samhälle och teknik. Industriell ekonomi och organisation. (creator_code:org_t)
2017
Svenska 35 s.
Serie: Studies in Social Sciences / Arbetsrapport, 1654-0603 ; 2017:9
Läs hela texten (fulltext)
  • Rapport (övrigt vetenskapligt)
Abstract Ämnesord
Stäng  
  • Denna rapport sammanfattar iakttagelserna från de sju delstudier som under 2017 utfördes inom DAO-projektet, ett Vinnova-finansierat projekt vars mål är att stärka innovations­förmågan hos företag inom SIP Metalliska material genom digitalisering.Rapporten syftar till att vägleda svenska metallföretag i den organisatoriska omställ­ningen till en digitaliserad verksamhet. Detta görs genom en samling rekom­menda­tioner som arbetats fram utifrån delstudiernas empiriska resultat. Rekom­mendationerna är uppdelade i tre kategorier: arbetets utformning, organisering och ledarskap. Inom dessa kategorier berörs frågor som bedöms som centrala i företagens digitaliseringsarbete; kunskap och kompetens, användning av data, kommunikation, mång­faldsarbete, yrkes­stolthet och beslutsfattande är några av de punkter som behandlas. Sammantaget beskriver rekommendationerna vad som krävs för att möjliggöra om­vandlingen till en digitaliserad verksamhet där medarbetare trivs och är engagerade, där rätt kunskap finns tillgänglig och där den digitala tekniken utnyttjas till fullo.Ett av DAO-projektets viktigaste observationer är att delaktighet är av avgörande betydelse för att bygga en sådan organisation. Delaktighet kan skapas genom att involvera medarbetare från produktionen i beslut och i utvecklingen av nya lösningar, och genom att låta dem ta del av information som rör företaget och dess planer. Delaktighet främjas också genom formaliserade karriärvägar och utbildningsprogram, och genom att bygga upp en förståelse för att alla inom verksamheten är del av en och samma process. Detta är själva kärnan i det organisatoriska förändringsarbete som svenska metallföretag i och med digitaliseringen nu står inför.För att lyckas i detta arbete behöver metallföretag utmana organisatoriska gränser: horisontellt och vertikalt, mellan enheter, avdelningar, olika yrkesgrupper och chefer. På så vis skapas förutsättningar för kunskapsspridning, gemensamt beslutsfattande och gemen­sam problemlösning. Som en del i detta identifierar DAO-projektet även det kulturella och tekniska gapet mellan OT (operational technology) och IT som ytterligare en gräns som behöver luckras upp för att bättre utnyttja digitaliseringens möjligheter.

Ämnesord

SAMHÄLLSVETENSKAP  -- Ekonomi och näringsliv (hsv//swe)
SOCIAL SCIENCES  -- Economics and Business (hsv//eng)

Nyckelord

Digitalisering
automatisering
operatörer
delaktighet
IT
OT

Publikations- och innehållstyp

rap (ämneskategori)
vet (ämneskategori)

Till lärosätets databas

Hitta mer i SwePub

Av författaren/redakt...
Launberg, Anna
Om ämnet
SAMHÄLLSVETENSKAP
SAMHÄLLSVETENSKA ...
och Ekonomi och näri ...
Delar i serien
Studies in Socia ...
Av lärosätet
Mälardalens högskola

Sök utanför SwePub

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy