SwePub
Sök i LIBRIS databas

  Utökad sökning

onr:"swepub:oai:DiVA.org:mdh-7916"
 

Sökning: onr:"swepub:oai:DiVA.org:mdh-7916" > Försoning :

Försoning : ur ett vårdvetenskapligt perspektiv

Gustafsson, Lena-Karin, 1966- (författare)
Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd, Vårdvetenskap
Mälardalens högskola Akademin för hälsa, vård och välfärd. (creator_code:org_t)
ISBN 978-951-765-445-6
Åbo : Åbo Akademis förlag, 2008
Svenska 186 s.
  • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)
Abstract Ämnesord
Stäng  
  • Avhandlingens övergripande syfte var att ur ett vårdvetenskapligt perspektiv belysa försoningens innebörder i förhållande till människans hälsa och lidande. Valet av perspektiv grundar sig på vårdvetenskapens ställningstaganden i relation till hälsa och lidande. De grundantaganden som varit forskningens utgångspunkt är att hälsa är mer än frånvaro av sjukdom, att hälsa innebär helhet och helighet, att lidande är en oskiljaktig del av livet samt att lidande och hälsa utgör varandras förutsättningar. Valet av perspektiv grundar sig dessutom på den kliniska vårdvetenskapens tankar om grundforskning vilken har som sin övergripande uppgift att forma ideal för vårdandet. Grundforskning inom klinisk vårdvetenskap syftar i första hand till utveckling av kunskap kring hälsa, lidande och vårdande samt förståelse för dessa fenomen i den kliniska situationen. Föreliggande forsknings övergripande frågeställningen var: Vad är försoningens innebörder? Denna frågeställning följdes av: Vad är försoning relaterat till hälsa och lidande? Forskningen har genomförts via fyra delstudier som alla skiftat gällande material och metod. Den övergripande metodologin har haft sin utgångspunkt i hermeneutik inspirerad av Paul Ricoeur. Den första delstudien är en metasyntes av aktuell forskning som berört försoning, medan den andra delstudien utgörs av en begreppsanalys av ordböcker. Delstudie tre består av skönlitterära texter som lyfter fram innebörder av försoning. Tolkningsprocessen i den tredje delstudien har följt en fenomenologisk hermeneutik riktning. Den fjärde delstudien är empirisk och utgår från berättelser om försoning. Dessa försoningsberättelser, från åtta kvinnor med personliga erfarenhet av sorg, har tolkats med utgångspunkt i en hermeneutisk narrativ ansats. Slutligen har en stillbild skapats utifrån förståelsen så som den framträder framför texten då avhandlingens olika delstudier gått i dialektik med varandra samt med tolkningsramen. Stillbilden utgör en belysning av försoningens innebörder i förhållande till människans hälsa och lidande. I denna visuella stillbild framträder två olika former av innebörder; De yttre formerna av försoningens innebörder belyser försoningens gestaltning och position i förhållande till hälsa och lidande. Försoning innehar en progressiv form som innebär en övergång från upplevelse av delar till helhet men också en helande process mellan dåtid och nutid samt utgör därmed en länk till framtiden. De inre formerna av försoningens innebörder belyser människans inre förhållande till hälsa och lidande. Försoningens innebörd kan ses som ett förenande genom härbärgerande av motsatser som tidigare varit skilda och omöjliga att rymma inom människan i en heterogens syntes.

Ämnesord

MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP  -- Hälsovetenskaper -- Omvårdnad (hsv//swe)
MEDICAL AND HEALTH SCIENCES  -- Health Sciences -- Nursing (hsv//eng)

Nyckelord

reconciliation
health
suffering
narratives
hermeneutic
caring science
försoning
hälsa
lidande
berättelser
hermeneutik
vårdvetenska
INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences
TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap

Publikations- och innehållstyp

dok (ämneskategori)
vet (ämneskategori)

Hitta via bibliotek

Till lärosätets databas

Hitta mer i SwePub

Av författaren/redakt...
Gustafsson, Lena ...
Om ämnet
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
MEDICIN OCH HÄLS ...
och Hälsovetenskaper
och Omvårdnad
Av lärosätet
Mälardalens högskola

Sök utanför SwePub

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy