SwePub
Sök i LIBRIS databas

  Utökad sökning

onr:"swepub:oai:DiVA.org:oru-25791"
 

Sökning: onr:"swepub:oai:DiVA.org:oru-25791" > Inklusion och exklu...

Inklusion och exklusion : en distinktion som gör skillnad i det mångkulturella samhället

Jönhill, Jan Inge, (författare)
Södertörns högskola, Medie- och kommunikationsvetenskap
Södertörns högskola Institutionen för kultur och kommunikation. Medie- och kommunikationsvetenskap. (creator_code:org_t)
Örebro universitet Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap. (creator_code:org_t)
ISBN 978-91-47-09574-2
Stockholm : Liber, 2012
Svenska 216 s.
  • Bok (övrigt vetenskapligt)
Abstract Ämnesord
Stäng  
  • Är social integration möjlig – eller ens önskvärd? I den offentliga debatten klagas ofta antingen på bristande insatser i samhället för integration eller att integrationen misslyckats på grund av fel insatser. Men hur ska då den nyanlände som inte anses vara ”tillräckligt” integrerad uppfatta sig själv? Lever denne bara i totalt utanförskap? Och gäller det likaså för den arbetslöse? Vad som menas med integration eller vad vilka ska integreras till förblir oklart. Integrationstanken riskerar att stämpla och försvåra situationen för socialt utsatta, såsom nyanlända, arbetslösa, hemlösa, osv. och likaså för de som själva valt att vara ”utanför”, vare sig det t.ex. gäller religiösa eller politiska organisationer, sociala subkulturer eller nätverk. I boken argumenterar författaren för ett nytänkande, ett paradigmskifte inom samhällsvetenskaperna – från den hittills dominerande tanken om integration till en fokus på distinktionen inklusion/exklusion. Med hjälp av ett inom svensk samhällsvetenskap nytt teoretiskt redskap och perspektiv, sociologisk systemteori, visar författaren att vi alla kontinuerligt ingår i samhället, men att vi samtidigt antingen är inkluderade eller exkluderade i samhällets olika delar eller system. I synnerhet står vi utanför alla de otaliga organisationer och grupper som vi inte lyckats få tillträde till eller önskar ingå i. Vårt samhälle skiljer sig från tidigare samhällen i flera avseenden. Det ger å ena sidan förutsättningar för flertalet att kunna välja att ingå i vissa sociala sammanhang och samtidigt stå utanför andra. Å andra sidan skapar nationsstater och andra organiserade system nya hinder för många enskilda och grupper. Författaren visar att frågan om att vara innanför eller utanför samhällets olika delar i första hand handlar om kommunikation och kommunikationschanser. I boken ingår bland annat också en socialhistorisk studie av den i skönlitteraturen, filosofin och samhällsvetenskaperna mångomtalade främlingen. Andra teman som behandlas i boken är: Hur kan vi förstå likhet respektive olikhet på ett meningsfullt sätt? Hur kan vi förstå samhället som ett globalt samhälle som samtidigt präglas av kulturell mångfald? Vad menas egentligen med ”etnisk”? Och hur kan samhället hantera mångfaldsfrågor? 

Ämnesord

SAMHÄLLSVETENSKAP  -- Sociologi (hsv//swe)
SOCIAL SCIENCES  -- Sociology (hsv//eng)
SAMHÄLLSVETENSKAP  -- Medie- och kommunikationsvetenskap (hsv//swe)
SOCIAL SCIENCES  -- Media and Communications (hsv//eng)

Nyckelord

etnicitet
etnisk identitet
nationell identitet
exklusion
exkludering
främling
inklusion
inkludering
integration
diskriminering
strukturell diskriminering
likabehandling
organisation
organisationskultur
organisation och ledning
management
komplexitet
mångfald
kulturell mångfald
mångkultur
funktionell differentiering
hierarki
likhet
olikhet
systemteori
Luhmanns systemteori
system
omvärld
struktur
sociologisk teori
formanalys
distinktionens metodologi
paradox
paradigm
integrationsparadigm
globalt samhälle
vi och dem
den andre
kommunikation
kommunikationsteori
utanförskap
autopoiesis
diversity management
lös koppling
fast koppling
rollfunktion
inklusionsroll
profession
Gemeinschaft
heterogenitet
homogenitet
kausalitet
kognition
norm
konflikt
kvotering
genus
rekrytering
protest
sorti
stämpling
stigma
person
grupp
publik
social semantik
distinktion
Sociologi
Sociology
Media and Communication Studies
Medie- och kommunikationsvetenskap

Publikations- och innehållstyp

bok (ämneskategori)
vet (ämneskategori)

Hitta mer i SwePub

Av författaren/redakt...
Jönhill, Jan Ing ...
Om ämnet
SAMHÄLLSVETENSKAP
SAMHÄLLSVETENSKA ...
och Sociologi
SAMHÄLLSVETENSKAP
SAMHÄLLSVETENSKA ...
och Medie och kommun ...
Av lärosätet
Södertörns högskola
Örebro universitet

Sök utanför SwePub

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy