SwePub
Sök i LIBRIS databas

  Utökad sökning

onr:"swepub:oai:DiVA.org:oru-65472"
 

Sökning: onr:"swepub:oai:DiVA.org:oru-65472" > Service Design :

Service Design : a conceptualization of an emerging practice

Wetter Edman, Katarina, 1971- (författare)
Göteborgs universitet, Högskolan för design och konsthantverk, Gothenburg University, School of Design and Crafts
Göteborgs universitet Konstnärliga fakulteten. Högskolan för design och konsthantverk. 
ISBN 978-91-978477-7-3
Göteborg : University of Gothenburg, 2011
Engelska 170 s.
Serie: ArtMonitor - Avhandlingsserien ; 28
Serie: ArtMonitor ; 28
  • Licentiatavhandling (övrigt vetenskapligt)
Abstract Ämnesord
Stäng  
  • Tjänstedesign, är till sin natur tvärvetenskaplig med rötter både inom design och servicemanagement/marketing tradition. Tidigare designforskning har främst baserats på vad entjänstedesigner gör och relaterar i liten grad till det mer etablerade service marketing/managementområdet. Trots det ökade akademiska intresset för utformning av tjänster under detsenaste decenniet saknas det en mer teoretiskt orienterad tjänstedesigndiskurs. Licentiatuppsatsenbidrar med kunskap som berikar förståelsen och betydelsen av service marketing/managementför tjänstedesigndiskursen och vice versa genom att fokusera på gemensamma begreppsåsom användarinvolvering och samskapande (co-creation).Denna teoretiska licentiatuppsats består av en huvudtext (Kappa), och två tidigare publiceradeartiklar, kappan positioner artiklarna i ett teoretiskt ramverk. Ramverket är tvärvetenskapligt och består av designforskning med fokus på ”design thinking”, tjänstedesign ochdesign management. Dessa områden relateras till managementforskning, med särskild inriktningpå service marketing/management, Service-Dominant logic – tjänstelogik samt tjänsteinnovation.En tvärvetenskaplig litteraturöversikt fokuserar på hur användarinvolveringkonceptualiserats inom tjänstedesign respektive service management diskurserna.I kappan utvecklas även en konceptuell modell för tjänstedesign baserad på beskrivningari litteraturen. Modellen beskriver tjänstedesign som en 1) tvärvetenskaplig praktik som medhjälp av 2) visualisering & prototyping, och med 3) deltagande som medel utvecklar designobjekt,som förstås som 4) transformation, och 5) värdeskapande. Tjänstedesign beskrivs vidaresom en aktivitet som kontinuerligt förändrar perspektiv och utgångspunkter.Den första artikeln jämför relationen mellan ’S-D logic’ och ’design thinking’. Den andraundersöker hur tjänstedesignpraktik baserad i industridesign förhåller sig till samskapande ochdesigndriven innovation.Licentiatuppsatsen visar att det finns ett kompletterande samband mellan service marketing/managementoch tjänstedesign, framför allt i verktyg och metoder för användarnas delaktighetoch medskapande. Vidare föreslås att tjänstedesign kan bidra till att realisera tjänstelogiken- Service-Dominant logic, och att ett tjänsteperspektiv kan bidra till att öppna nya möjligheterför designpraktiken.

Ämnesord

SAMHÄLLSVETENSKAP  -- Ekonomi och näringsliv -- Företagsekonomi (hsv//swe)
SOCIAL SCIENCES  -- Economics and Business -- Business Administration (hsv//eng)
HUMANIORA  (hsv//swe)
HUMANITIES  (hsv//eng)
HUMANIORA  -- Konst (hsv//swe)
HUMANITIES  -- Arts (hsv//eng)

Nyckelord

service design
design practice
design management
user involvement
service marketing/management
Service-Dominant logic
service-dominant logic
tjänstedesign
designpraktik
användarinvolvering
Service

Publikations- och innehållstyp

lic (ämneskategori)
vet (ämneskategori)

Hitta via bibliotek

Till lärosätets databas

Hitta mer i SwePub

Av författaren/redakt...
Wetter Edman, Ka ...
Om ämnet
SAMHÄLLSVETENSKAP
SAMHÄLLSVETENSKA ...
och Ekonomi och näri ...
och Företagsekonomi
HUMANIORA
HUMANIORA
HUMANIORA
och Konst
Delar i serien
Av lärosätet
Göteborgs universitet
Örebro universitet

Sök utanför SwePub

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy