SwePub
Sök i LIBRIS databas

  Utökad sökning

onr:"swepub:oai:DiVA.org:su-175624"
 

Sökning: onr:"swepub:oai:DiVA.org:su-175624" > Budskap bortom rade...

Budskap bortom raderna : Design-baserad forskning om undervisning för tolkande läsning

Kindenberg, Björn, 1972- (författare)
Stockholms universitet, Institutionen för språkdidaktik
Norberg, Anna-Maija (författare)
Ohlsson, Ann, (författare)
Stockholms universitet, Svenska/Nordiska språk
visa fler...
Lööw, Annika (författare)
Norlin, Anna (författare)
Sörensson, Linda (författare)
visa färre...
Stockholms universitet Humanistiska fakulteten. Institutionen för språkdidaktik. (creator_code:org_t)
Stockholms universitet Humanistiska fakulteten. Institutionen för svenska och flerspråkighet. Svenska/Nordiska språk. (creator_code:org_t)
2019
Svenska.
  • Konferensbidrag (refereegranskat)
Abstract Ämnesord
Stäng  
  • Tolkande och reflekterande läsning av skönlitteratur är en viktig del av ämnena svenska och svenska som andraspråk, inte minst i fostran av demokratiska medborgare (Svedner, 2012). Detta gör litteraturundervisningen till ett viktigt studieobjekt. Även om det genomförts många klassrumsstudier om litteraturundervisning (t.ex. Hultin, 2006; Bergman, 2007; Langer, 2011), har ganska få involverat lärare i forskningsprocessen. Vår studie utgår ifrån en design-baserad ansats (Cobb et al., 2003), där nio lärare från grundskolans tre stadier tillsammans med forskare planerat och genomfört undervisning i syfte att utveckla elevers tolkande och reflekterade läsning av skönlitterära texters budskap. Texters budskap är ett vanligt, men också omstritt (t.ex. Lundström et al., 2011) begrepp. I studien används begreppet budskap pragmatiskt, som en konkret utgångspunkt för undervisning där begreppet sedan breddas och fördjupas genom en iterativ serie av undervisningsinterventioner. I studien har följande forskningsfrågor formulerats:  <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">Vad innebär det att urskilja budskap i skönlitterära texter? <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" data-aria-posinset="2" data-aria-level="1">Vad hindrar och möjliggör för elever att urskilja budskap i skönlitterära texter? <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">Hur kan elevers förmåga att urskilja texters budskap fördjupas genom undervisning? Langers (2011) läsarpositioner används som ett teoretiskt och metodologiskt ramverk som väglett analys och undervisningsdesign. Det empiriska materialet består av elevtexter, inspelade elevsamtal, inspelade undervisningsavsnitt, lärares undervisningsmaterial och inspelade samtal mellan lärare och forskare.  Resultatet visar bland annat att specifika undervisningsaktiviteter, exempelvis att försätta elever i situationer av aktivt budskapsskapande fördjupar elevers tolkning av text. Vidare visar resultaten att lärarens stöttning både kan underlätta och hindra elevers tolkning av text. 

Ämnesord

SAMHÄLLSVETENSKAP  -- Utbildningsvetenskap -- Didaktik (hsv//swe)
SOCIAL SCIENCES  -- Educational Sciences -- Didactics (hsv//eng)

Nyckelord

litteraturdidaktik
tolkande läsning
texters budskap
receptionsteori
designbaserad forskning
didaktik
Didactics

Publikations- och innehållstyp

kon (ämneskategori)
ref (ämneskategori)

Till lärosätets databas

Sök utanför SwePub

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy