SwePub
Sök i LIBRIS databas

  Utökad sökning

onr:"swepub:oai:DiVA.org:su-597"
 

Sökning: onr:"swepub:oai:DiVA.org:su-597" > Logistikavtalet

Logistikavtalet Allmän kontraktsrätt i transporträttslig miljö

Heidbrink, Jakob, 1971- (författare)
Stockholms universitet, Juridiska institutionen
Millqvist, Göran, (preses)
Stockholms universitet, Juridiska institutionen
Honka, Hannu, (opponent)
Åbo Akademi
ISBN 91-7678-603-X
Stockholm : Iustus Förlag, 2005
Svenska 313s.

  • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)
Abstract Ämnesord
Stäng  
  • <p>Avhandlingens syfte är att fastställa huruvida logistikavtalet ekonomiskt och juridiskt kan ses som en avtalstyp som följer för avtalstypen enhetliga regler. Utgångspunkten utgörs härvid av en analys av den transporträttsliga marknaden. Författaren argumenterar att logistikavtalet på marknaden ses som ett sammanhållet avtal om outsourcing av en transportavdelning. Från denna utgångspunkt undersöks huruvida detta ekonomiskt enhetliga åtagande också från juridiskt perspektiv kan ses som en avtalstyp.</p><p>Enligt den traditionella transporträttsliga metodiken måste avtal av logistikavtalets slag ses som blandade avtal med transporträttsliga inslag, vilket medför att transporträtten anses vara tvingande tillämplig på avtalet. Enligt författaren bör detta synsätt inte överföras till logistikavtalet, då det vilar på en analys som inte är hållbar med avseende på logistikavtalet. Även om författarens syn inte skulle delas, anses åtminstone de delar av logistikavtalet som inte regleras av transporträttslig lagstiftning utgöra ett enhetligt åtagande. I det senare fallet framstår logistikavtalet som ett blandat avtal med dels transporträttsliga, dels logistikrättsliga inslag.</p><p>Skillnaden mellan resultatförpliktelser och förpliktelser att visa omsorg läggs till grund för en analys av vilka påföljder som den kontraktsbrottslidande parten i ett logistikavtal kan göra gällande. Varje påföljds bakgrund i den allmänna kontraktsrätten analyseras grundligt och resultatet av denna analys läggs till grund för en undersökning av huruvida påföljden lämpligen bör komma ifråga vid logistikavtal.</p><p>Författaren anser att endast skadestånd och hävning lämpar sig som påföljder vid åtaganden om logistik. Detta resultat vilar på hänsynstaganden som vid en juridisk bedömning av logistikavtalet återkommer, och logistikavtalet anses därför även enligt allmän svensk kontraktsrätt utgöra en avtalstyp.</p>

Ämnesord

SAMHÄLLSVETENSKAP  -- Juridik -- Juridik (exklusive juridik och samhälle) (hsv//swe)
SOCIAL SCIENCES  -- Law -- Law (excluding Law and Society) (hsv//eng)

Nyckelord

logistik
transportorganisation
naturafullgörelse
avtalstyper
komparativ rätt
blandat avtal
avtalsrätt
kontraktsrätt
allmän kontraktsrätt
transporträtt
kontraktsbrottspåföljder
skadestånd
prisavdrag
hävning
LAW/JURISPRUDENCE Private law
RÄTTSVETENSKAP/JURIDIK Civilrätt

Publikations- och innehållstyp

vet (ämneskategori)
dok (ämneskategori)
vet (ämneskategori)

Hitta via bibliotek

Till lärosätets databas

Sök utanför SwePub

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy