SwePub
Sök i LIBRIS databas

  Utökad sökning

onr:"swepub:oai:DiVA.org:su-7244"
 

Sökning: onr:"swepub:oai:DiVA.org:su-7244" > Att främja inflytan...

Att främja inflytande för psykiskt sjuka och funktionshindrade – ett utvecklingsarbete inom vård och omsorg Utvärdering av tio försök med brukarinflytandesamordnare (BISAM) i kommun och landsting

Lindquist, Anna-Lena, 1945- (författare)
Stockholms universitet, Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan
Stockholms universitet Samhällsvetenskapliga fakulteten. Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan. (creator_code:org_t)
Stockholm : Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan, 2007
Svenska 122 s.
Serie: Rapport i socialt arbete, 0281-6288 ; 126
Läs hela texten (fulltext)
  • Rapport (övrigt vetenskapligt)
Abstract Ämnesord
Stäng  
  • I tio olika försök har prövats att, genom inrättande av funktionen brukarinflytandesamordnare (BISAM), skapa hållbara strukturer för patienters, brukares och anhörigas inflytande inom psykiatrisk vård och omsorg i landsting och kommuner. Huvudmannaskapet för försöken har varierat mellan kommun, landsting och som samarbete mellan landsting och kommun. Samordnarna har oftast haft bakgrund som personal, men i några fall egen erfarenhet av psykisk ohälsa och vård. De har gemensamt genomgått en utbildning och haft stöd av en central projektledning inom ramen för det s k Inflytandeprojektet inom Nationell Psykiatrisamordning.I föreliggande utvärdering har de tio försöksverksamheterna kartlagts med avseende på organisation och uppdrag, lokalt stöd för samordnarna, vilka metoder som använts samt vilka resultat som uppnåtts. I fyra av fallen har dessutom intervjuer genomförts med olika intressenter: chefer, personal, patienter/brukare/anhöriga samt brukarinflytandesamordnarna själva.Trots kort uppföljningstid har inflytandearbetet hunnit ge positiva avtryck. I överensstämmelse med internationella erfarenheter visar sig chefernas intresse och engagemang ha stor betydelse liksom att arbetet kan bedrivas systematiskt. I rapporten diskuteras förutsättningarna för att sprida verksamheten utanför de kretsar där brukarinflytande redan uppfattas som viktigt ur kvalitetssäkringssynpunkt och som en vital del av en återhämtningsinriktad vård och omsorg.I utvärderingen granskas hur yrkesrollen som brukarinflytandesamord-nare utvecklas, vad det t ex betyder om samordnaren har egen erfarenhet av psykisk ohälsa och hur ett fortsatt utvecklingsarbete behöver stödjas.

Ämnesord

SAMHÄLLSVETENSKAP  -- Sociologi -- Socialt arbete (hsv//swe)
SOCIAL SCIENCES  -- Sociology -- Social Work (hsv//eng)

Nyckelord

brukarinflytande
brukarinflytandesamordnare
psykiatri
funktionshinder
BISAM
SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work
SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete
socialt arbete
Social Work

Publikations- och innehållstyp

rap (ämneskategori)
vet (ämneskategori)

Till lärosätets databas

Hitta mer i SwePub

Av författaren/redakt...
Lindquist, Anna- ...
Om ämnet
SAMHÄLLSVETENSKAP
SAMHÄLLSVETENSKA ...
och Sociologi
och Socialt arbete
Delar i serien
Rapport i social ...
Av lärosätet
Stockholms universitet

Sök utanför SwePub

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy