SwePub
Sök i LIBRIS databas

  Utökad sökning

onr:"swepub:oai:DiVA.org:umu-37908"
 

Sökning: onr:"swepub:oai:DiVA.org:umu-37908" > Purpose in life amo...

Purpose in life among very old people

Hedberg, Pia, 1972- (författare)
Umeå universitet, Institutionen för omvårdnad
Brulin, Christine, Professor (preses)
Umeå universitet, Institutionen för omvårdnad
Aléx, Lena, (preses)
Umeå universitet, Institutionen för omvårdnad
visa fler...
Gustafson, Yngve, (preses)
Umeå universitet, Geriatrik
Edberg, Anna-Karin, Professor (opponent)
Lunds universitet, Institutionen för hälsa, vård och samhälle
visa färre...
ISBN 978-91-7459-106-4
Umeå : Umeå universitet, 2010
Engelska 74s.
Serie: Umeå University medical dissertations, 0346-6612

  • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)
Abstract Ämnesord
Stäng  
  • <p>Det övergripandet syftet med avhandlingen är att utforska livsmening hos de allra äldsta. Andelen äldre ökar i Sverige, och de allra äldsta över 85 år har under åren 1990-2007 ökat med 40 %. Att åldras har beskrivits från olika perspektiv som att ha hälsa, mogna till visdom samt att ha inre styrka. Att åldras kan också innebära en försämrad rörelse förmåga, kognitiva nedsättningar samt förlust av livsmening. En förlust av livsmening kan leda till psykisk ohälsa vilket kan leda till depression. Avhandlingen är en del av Umeå 85+ studien/GERDA vilken utgår från Umeå och startade år 2000. Hälften av alla 85 åringar, alla 90 åringar samt alla som var 95 år och äldre boende i Umeå kommun inbjöds till studien. Studien utvidgades år 2002 med att innefatta fem inlandskommuner i Västerbottens län med samma urvalskriterier. Umeå 85+ studien är ett samarbetes projekt mellan ett flertal institutioner vid Umeå Universitet. Urvalskriterierna för deltagarna i avhandlingen var att de skulle kunna svara på frågeformulär av Likert karaktär samt att de skulle orka delta i intervjuer. En uppföljning genomfördes år 2005 i Umeå kommun samt år 2007 i Västerbottens inland.</p><p>Delarbete I är en tvärsnitts studie och innefattar 189 personer fördelat på 120 kvinnor och 69 män, alla deltagarna hade svarat på ett flertal frågeformulär varav ett av formulären var test för livsmening. Resultatet visar att kvinnor skattar livsmeningen signifikant lägre än män. Egna attityder mot åldrande var starkast associerat med livsmening för både kvinnor och män, för kvinnor var även muskeloskeletala besvär associerat med lägre livsmening. Delarbete II innefattar vid baslinjen de 189 personerna från studie I. Resultatet vid baslinjen visar att de 40 deltagarna av de 189 deltagarna som var diagnostiserade som deprimerade hade signifikant lägre livsmeningen. Kvinnor var diagnostiserade som deprimerade i högre utsträckning än män (32 kvinnor och 8 män). De 40 deltagarna med en depressions diagnos uteslöts och ingick inte i analysen 5 år senare. Efter 5 år fanns 78 personer av 149 deltagare tillgängliga, av dem hade 21 personer (26.9%) utvecklat depression, det var ingen skillnad mellan män och kvinnor i andelen som utvecklade depression. Det var ingen skillnad i medelvärdet på test för livsmening bland de som hade utvecklat depression efter 5 år jämfört med de som inte utvecklat depression. Det förefaller som att livsmening inte skyddar riktigt gamla människor från att utveckla depression. Delarbete III innefattar 51 personer vilka svarat på test för livsmening vid två tillfällen med 5 års mellanrum. Resultatet visar att livsmeningen minskar efter 5 år i högre grad bland kvinnorna jämfört med männen. Det var ingen skillnad i medelvärdet i livsmening vid baslinjen mellan de som hade en depression diagnos och de som inte hade en, men bland de med en depressionsdiagnos hade livsmeningen minskat signifikant efter 5 år. För att fördjupa kunskapen om livsmening analyserades intervjuer från 30 kvinnor med hjälp av innehållsanalys i delarbete IV. För att få en variation i berättelserna valdes 10 kvinnor som skattat livsmeningen som låg, 10 kvinnor som skattat livsmeningen som medel samt 10 kvinnor som skattat livsmeningen som hög. Kvinnornas berättelser om att åldras och vara gamla var positiva. De upplevde livsmening i både vardagen där sociala relationer var viktiga samt i kontakt på ett andligt plan. Det uttrycktes även i berättelserna att det inte fanns någon livsmening.</p><p>I delarbete V ingår 23 män vilka alla hade svarat på en fråga om livsmening, svaren analyserades med hjälp av innehålls analys och resultatet visar att för männen var arbete en viktig del för livsmening. Alla utom en man hade en positiv syn på livet, männen berättade om livsmening främst i relation till minnen från när de var yngre. Sammanfattningsvis visar studierna att inte uppleva livsmening kan resultera i psykisk ohälsa vilket kan leda till depression. Livsmening måste beaktas både i samhället och i sjukvården för att förebygga psykisk ohälsa. Det är av stor betydelse att uppleva livsmening under hela livet samt att samhällets syn på äldre människor är sannolikt en viktig aspekt för att de allra äldsta ska uppleva livsmening.</p>

Ämnesord

MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP  -- Hälsovetenskaper -- Omvårdnad (hsv//swe)
MEDICAL AND HEALTH SCIENCES  -- Health Sciences -- Nursing (hsv//eng)

Nyckelord

Purpose in life
very old
depression
gender
ageism
INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences Nursing
TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap Omvårdnad
omvårdnadsforskning med medicinsk inriktning
Caring Sciences

Publikations- och innehållstyp

vet (ämneskategori)
dok (ämneskategori)
vet (ämneskategori)

Hitta via bibliotek

Till lärosätets databas

Sök utanför SwePub

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy