SwePub
Sök i LIBRIS databas

  Utökad sökning

onr:"swepub:oai:DiVA.org:uu-132724"
 

Sökning: onr:"swepub:oai:DiVA.org:uu-132724" > Bilder av människan...

Bilder av människans inre Förförståelse och studentaktivitet

Andersson Chronholm, Jannika, (författare)
Uppsala universitet, Fysikundervisningens didaktik, Physics Education Research, Fysikens didaktik
Andersson, Staffan, (författare)
Uppsala universitet, Fysikundervisningens didaktik, Physics Education Research, Fysikens didaktik
Uppsala universitet Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet. Fysiska sektionen. Institutionen för fysik och astronomi. Fysikundervisningens didaktik. (creator_code:org_t)
2010
Svenska.
Läs hela texten (fulltext)
  • Konferensbidrag (övrigt vetenskapligt)
Abstract Ämnesord
Stäng  
  • Vi har infört ett inledande undervisningsmoment på en grundläggande biologikurs med syfte att utforska studenternas förståelse av mänsklig anatomi. En central slutsats från ämnesdidaktisk forskning är att studenterna som kommer till våra kurser har med sig en förförståelse sedan tidigare. För att bidra till ett konstruktivt lärande måste vi som lärare både vara medvetna om deras uppfattningar och utforma lärandeaktiviteter som hjälper dem att utveckla sin förståelse (Scott, Asoko & Leach, 2007).Momentet utgick från en uppgift där grupper med två till fyra studenter under femton minuter fick rita en förklarande bild av människokroppens inre och hur olika delar hänger ihop. Därefter genomfördes diskussioner i grupp och gemen­samt kring bilderna. Vi valde att arbeta med bilder för deras användbarhet både som diagnosverktyg och som hjälpme­del för fortsatt lärande (White & Gunstone, 1994). Dessutom fanns en modell för tolkning och klassning av studenters bilder sedan tidigare (Reiss & Tunnicliffe, 2001).Analysen av studenternas svar visade att hälften av grupperna redovisade en förhållandevis god kunskap av den mänskliga anatomin, med minst två sammanhängande organsystem utritade. De organsystem som studenterna hade bäst förståelse för var matsmältningssystemet och andningssystemet. Samtidigt uppvisade analysen en del märklighe­ter som tydligt visar att metoden inte förbehållningslöst kan användas för att få en korrekt bild av studenters förförstå­else, vilket också har diskuterats tidigare (Prokop & Fanèovièová, 2006).Som lärandemoment fungerade momentet mycket väl. I diskussionerna som följde efter övningen reflekterade studenterna kring sin nuvarande förståelse av människokroppen och motiverades inför den efterföljande kursen.Vi kommer att presentera resultat från analyserna av studenternas bilder samt diskutera hur undervisningsmomentet fungerade i praktiken med erfarenheter från både lärare, som fick en fördjupad insikt av just dessa studenters förförstå­else i området, och studenter, som började fundera kring både styrkor och svagheter i sin egen förståelse.ReferenserScott, P., Asoko, H. & Leach, J. (2007). Students’ Conceptions and Conceptual Learning in Science. In S. K. Abell & N. G. Lederman (Eds.), Handbook of Research on Science Education. Abingdon: Routledge.Prokop, P. & Fanèovièová, J. (2006) Student’s ideas about the human body: Do they really draw what they know? Jour­nal of Baltic Science Education 2(10): 86-95.Reiss, M.J. and Tunnicliffe, S.D. (2001) Students’ Understandings of Human Organs and Organ Systems Research in Science Education 31: 383–399.White, R. T., & Gunstone R. F. (1994) Probing understanding. London, UK: Falmer Press.

Ämnesord

NATURVETENSKAP  -- Fysik -- Annan fysik (hsv//swe)
NATURAL SCIENCES  -- Physical Sciences -- Other Physics Topics (hsv//eng)

Nyckelord

NATURAL SCIENCES Physics Other physics
NATURVETENSKAP Fysik Övrig fysik
Physics with specialization in Physics Education
Fysik med inriktning mot fysikens didaktik

Publikations- och innehållstyp

kon (ämneskategori)
vet (ämneskategori)

Till lärosätets databas

Hitta mer i SwePub

Av författaren/redakt...
Andersson Chronh ...
Andersson, Staff ...
Om ämnet
NATURVETENSKAP
NATURVETENSKAP
och Fysik
och Annan fysik
Av lärosätet
Uppsala universitet

Sök utanför SwePub

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy