SwePub
Sök i LIBRIS databas

  Utökad sökning

onr:"swepub:oai:DiVA.org:uu-188998"
 

Sökning: onr:"swepub:oai:DiVA.org:uu-188998" > Konstruerade och re...

Konstruerade och reella skillnader

Fazlhashemi, Mohammad, (författare)
Umeå universitet, Institutionen för idé- och samhällsstudier
2008
Svenska.
Serie: Årsbok för kristen humanism och samhällssyn ; 70
Ingår i: Årsbok för Kristen Humanism och Samhällssyn 2008 – Skillnad : Skillnader. - Uppsala : Förbundet för kristen Humanism och Samhällssyn, Uppsala. ; s. 74-86
  • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)
Abstract Ämnesord
Stäng  
  • Att det finns skillnader mellan kulturer och människor är en ovedersäglig sanning som inte går att blunda för. Vi möter dessa skillnader i olika sammanhang. Det kan handla om kulturella föreställningar, religiösa uppfattningar, politiska och ideologiska meningsmotsättningar, människosyn etcetera. Sådana skiljaktigheter blir än mer uppenbara i mötet med människor med skilda sociala, kulturella och religiösa bakgrunder och tillhörigheter. Faktum är att skillnader finns även bland människor som tillhör samma etniska grupp eller nationalitet. Politiska och ideologiska skiljelinjer, klass, kön, sexuell läggning, åldersskillnader, fysisk och psykisk funktionsförmåga är bland andra faktorer som gör att till synes homogena grupper sönderfaller i skilda och sinsemellan motstridiga grupperingar. Det tycks dock finnas en tendens att fokusera på skillnader i mötet med det som är eller åtminstone uppfattas som främmande. Ett illustrativt exempel i detta sammanhang är diskussionerna om skiljaktigheter som finns mellan etniska svenskar och människor med utländsk bakgrund. I det senare fallet är det inte i första hand geografiskt avstånd som spelar den avgörande rollen, utan snarare andra faktorer som kulturella föreställningar och traditioner, religiösa föreställningar och sociala koder. Etniska och religiösa minoriteter tenderar att tillskrivas denna egenskap som någonting främmande. En grupp människor, som i själva verket inte utgör någon enhetlig grupp men gärna och ofta framställs som om de vore det, och som får gestalta det främmande är muslimer. De ses som en grupp människor som inte hör hemma i en europeisk kontext som dessutom omhuldar religiösa och kulturella föreställningar som ligger långt ifrån de europeiska normerna och värderingarna. Ett flertal opinionsundersökningar visar denna tydliga tendens.En fråga som diskuteras/problematiseras i denna artikel är hur man ska se på föreställningarna om det främmande och det avvikande i förhållande till islam. Rör det sig om verkliga eller konstruerade skillnader? Eller handlar det om båda kategorierna?

Ämnesord

HUMANIORA  -- Filosofi, etik och religion -- Idé- och lärdomshistoria (hsv//swe)
HUMANITIES  -- Philosophy, Ethics and Religion -- History of Ideas (hsv//eng)

Nyckelord

Skillnadstänkande
diskursiv gemenskap
komplementär lärprocess
HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History of science and ideas
HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Idé- o lärdomshistoria
idé- och lärdomshistoria
History Of Sciences and Ideas

Publikations- och innehållstyp

kap (ämneskategori)
vet (ämneskategori)

Hitta via bibliotek

Till lärosätets databas

Hitta mer i SwePub

Av författaren/redakt...
Fazlhashemi, Moh ...
Om ämnet
HUMANIORA
HUMANIORA
och Filosofi etik oc ...
och Idé och lärdomsh ...
Delar i serien
Artiklar i publikationen
Av lärosätet
Uppsala universitet

Sök utanför SwePub

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy