SwePub
Sök i LIBRIS databas

  Utökad sökning

onr:"swepub:oai:DiVA.org:vti-1766"
 

Sökning: onr:"swepub:oai:DiVA.org:vti-1766" > Det nya hastighetsg...

Det nya hastighetsgränssystemet regionala beslutsfattares syn, problembilder och förväntningar

Svensson, Tomas, (författare)
Statens väg- och transportforskningsinstitut, Mobilitet, aktörer och planering, MAP
Svensson, Helena, (författare)
Vectura
Statens väg- och transportforskningsinstitut Samhälle, miljö och transporter, SAMT. Mobilitet, aktörer och planering, MAP. (creator_code:org_t)
Linköping : Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2009
Svenska 39 s.
Serie: VTI rapport, 0347-6030 ; 612
Läs hela texten (fulltext)
  • Rapport (övrigt vetenskapligt)
Abstract Ämnesord
Stäng  
  • Under 2008 och 2009 inför Vägverket nya hastighetsgränser baserade på ett mer flexibelt tiostegsystem. Det innebär att dagens hastighetsgränser kompletteras med 40, 60, 80, 100 och 120 km/tim. Hastigheten ska successivt anpassas efter hur säker vägen är och den grad av våld som människokroppen tål vid ett misstag, till exempel en avåkning. Syftet med föreliggande studie är att ge en samlad beskrivning och analys av regionala aktörers syn på det nya hastighetsgränssystemet, dvs. deras problembilder, förväntningar på vad systemet ska kunna åstadkomma samt syn på hur införandeprocessen hittills har genomförts. De förändringar som har behandlats i studien är de som ingår i etapp 1 av införandet av det nya systemet, dvs. förändringar av hastighetsgränser på det nationella stamvägnätet. Studiens data har samlats in genom intervjuer med representanter för remissinstanserna, dvs. kommuner, regionförbund/regionala samverkansorgan, länspolismyndigheter och länsstyrelser. För att få en spridning av intervjuerna över landet genomfördes, i samråd med Vägverket, intervjuerna i tre olika regioner: Skåne, Västra Götaland och Västerbotten. I varje region genomfördes ca sju intervjuer och totalt består materialet således av 21 genomförda intervjuer. Förutom intervjumaterialet har också samtliga skriftliga remissyttranden som lämnades in i de tre regionerna i samband med etapp 1 använts som material i studien. Resultaten visar att det finns en betydande ovana bland respondenterna att hantera och diskutera omprövningar av gällande hastighetsgränser, vilket medförde svårigheter för respondenterna att bilda sig en uppfattning om syftet med omprövningen. Denna problematik sammanhänger med intervjupersonernas uppfattning att det nya systemet drivs igenom utan en tydlig koppling till åtgärdsplaneringen. En klar majoritet av de som har intervjuats anser inte att det är motiverat att sänka hastighetsgränserna för att öka trafiksäkerheten. Framkomlighet och regional utveckling ska prioriteras genom att förbättra vägnätets standard och höja hastighetsgränserna. För kommuner och regionala samverkansorgan är frågan om hastighetsgränser en politisk fråga beroende på de negativa konsekvenserna för framkomlighet, pendling och regional utveckling som sänkningar av hastighetsgränser anses leda till. Därför efterlyses en bredare förankringsprocess för kommande etapper än den som tillämpades vid etapp 1. Därmed skulle möjligheterna öka för kommuner, regionförbund och andra aktörer att påverka besluten i en riktning som är i linje med de egna intressena om hög framkomlighet och regional utveckling.

Ämnesord

TEKNIK OCH TEKNOLOGIER  -- Samhällsbyggnadsteknik -- Transportteknik och logistik (hsv//swe)
ENGINEERING AND TECHNOLOGY  -- Civil Engineering -- Transport Systems and Logistics (hsv//eng)

Nyckelord

Speed limit
Change
Attitude
Interview
Local authority
Police
Mobility
Regional planning
Decision process
Road: Traffic control and traffic information
Road: Traffic control and traffic information

Publikations- och innehållstyp

rap (ämneskategori)
vet (ämneskategori)

Sök utanför SwePub

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy