SwePub
Sök i LIBRIS databas

  Utökad sökning

onr:"swepub:oai:DiVA.org:vxu-1724"
 

Sökning: onr:"swepub:oai:DiVA.org:vxu-1724" > Upplevelser av boen...

Upplevelser av boendestödspersonalens stödjande arbete En intervjustudie med personer med psykiska funktionshinder

Rask, Mikael, (författare)
Växjö universitet, Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete
Växjö universitet Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap. Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete. (creator_code:org_t)
Växjö : Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete, 2007
Svenska 24 s.
Läs hela texten (fulltext)
  • Rapport (övrigt vetenskapligt)
Abstract Ämnesord
Stäng  
  • Syftet med denna studie har varit att belysa hur boende i kommunala bostäder med särskilt stöd, för personer med psykiska funktionshinder upplever de stödinsatser de erhåller från boendestödspersonal.Målgruppen var personer med psykiska funktionshinder som har sitt boende ordnat i ett ordnat boende med boendestöd och bostad med särskilt stöd genom kommunal försorg, antingen enligt SoL eller enligt LSS.Vid analysen av intervjuerna så framträder olika genomgående teman som belyser vad de boende upplever som stöd. Ett genomgående tema i analysen är känslan hos de boende av gemenskap med boendestödjarna och denna går som en röd tråd igenom det mesta av vad de boende talar om. Förutom gemenskapen så framträder olika teman som på olika sätt kan belysa det som påverkar det stöd som de boende upplever där ett av temana tycks företrädesvis beröra egenskaper hos boendestödspersonalen. Detta tema kan i sin tur delas upp i två subteman. Det ena subtemat belyser att boendestödjarna strävar efter ömsesidighet och respekt medan det andra subtemat belyser hur de försöker möta den boendes svårigheter. Vidare så framträder ett tema, i resultatet som helhet, och detta är de boendes upplevelser av på vilket sätt som stödpersonalens arbete/bemötande hjälper dem. Detta tema berörde flera av de boende spontant vid flera tillfällen under intervjuerna och inte bara i samband med att de fick den direkta frågan. Detta tema kan delas upp i två subteman där det ena belyser hur boendestödjarna kan skapa ordning då den boende mår dåligt, medan det andra subtemat belyser hur boendestödjarna tycks kunna bidra till att den boendes mer långsiktiga förmåga att hantera sitt liv kan öka. Ett annat tema förefaller beröra stöd med olika praktiska saker. Ytterligare ett tema som går att återfinna är mer inriktad på att känslan av struktur ger trygghet. Avslutningsvis belyses även vad de boende saknar eller tycker att de har extra behov av.Rapporten är nr 5 (av 24st) i Boendeprojektet som är ett riktat projekt inom ramen för kansliet för Nationell psykiatrisamordning. Projektmedel beviljades av Socialstyrelsen år 2005 för ett uppdrag inom satsningen på psykiatri och socialt stöd och omsorg för personer med psykisk sjukdom och/eller psykiska funktionshinder. Projektet har letts av David Brunt, Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete, Växjö universitet.

Ämnesord

SAMHÄLLSVETENSKAP  -- Sociologi -- Socialt arbete (hsv//swe)
SOCIAL SCIENCES  -- Sociology -- Social Work (hsv//eng)

Nyckelord

Boendes upplevelser
boendestöd
stödjande arbete
psykiska funktionshinder
Boendeprojektet
SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work
SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete
Socialt arbete
Social Work

Publikations- och innehållstyp

rap (ämneskategori)
vet (ämneskategori)

Till lärosätets databas

Hitta mer i SwePub

Av författaren/redakt...
Rask, Mikael
Om ämnet
SAMHÄLLSVETENSKAP
SAMHÄLLSVETENSKA ...
och Sociologi
och Socialt arbete
Av lärosätet
Linnéuniversitetet

Sök utanför SwePub

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy