SwePub
Sök i LIBRIS databas

  Utökad sökning

onr:"swepub:oai:DiVA.org:vxu-1732"
 

Sökning: onr:"swepub:oai:DiVA.org:vxu-1732" > Hjälpmedel - en del...

Hjälpmedel - en del av stöd i boendet för personer med psykiska funktionshinder Uppföljning av studiebesök hos HumanTeknik

Barse Persson, Gunilla, (författare)
Växjö universitet, Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete
Olsson, Inger (författare)
Ullman, Peter (författare)
Växjö universitet Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap. Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete. (creator_code:org_t)
Växjö : Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete, 2007
Svenska 38 s.
Läs hela texten (fulltext)
  • Rapport (övrigt vetenskapligt)
Abstract Ämnesord
Stäng  
  • I och med psykiatrireformen 1995 fick Hjälpmedelsinstitutet en ny målgrupp inom sitt ansvarsområde. Personer med psykisk sjukdom blev sedda ur ett nytt perspektiv – funktionshinderperspektivet – och Hjälpmedelsinstitutet började arbeta för målgruppen.På initiativ av Hjälpmedelsinstitutet, i samverkan med Riksförbundet Social och Mental Hälsa och Schizofreniförbundet, startades ett försöksprojekt med hjälpmedel för personer med psykiska funktionshinder. Under åren 2001-2004 genomfördes pionjärprojektet ”HumanTeknik – ett projekt inom området psykiska funktionshinder och hjälpmedel” i Karlstads kommun. Syftet var att se hur olika typer av hjälpmedel och arbetsmetoder kunde underlätta vardagen för personer med psykiska funktionshinder. Projektet blev framgångsrikt och kunde visa på mycket goda resultat.En del i projekt HumanTeknik var att iordningställa en visningslägenhet där hjälpmedlen kunde förevisas. Intresset för lägenheten och för att få information om hur hjälpmedel kan vara ett stöd i vardagen har varit stort. Ett hundratal studiebesök från hela landet har genomförts. Det har varit personal från kommuner, landsting, brukare med personal och/eller närstående, personligt ombud och många fler som varit på besök.Den här rapporten har gjorts på uppdrag av Växjö Universitet, Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete - Boendeprojektet. Rapporten redovisar en uppföljning av studiebesök hos HumanTeknik under åren 2001-2006.Uppföljningen har syftat till att undersöka om de verksamheter som gjort studiebesök i HumanTekniks visningslägenhet börjat använda hjälpmedel i den egna verksamheten efter studiebesöket, vilka hjälpmedel som används, erfarenheter av detta samt hur tillgängligheten till hjälpmedel är.Flertalet av de besökande hade inte använt tekniska hjälpmedel innan besöket. Uppföljningen visar att flera av de verksamheter som varit på studiebesök har ökat sin användning av den här typen hjälpmedel efter besöket. Svaren visar också på att studiebesöket i vissa fall fungerat som en väckarklocka, att man fått ny kunskap om kognitiv problematik och blivit medveten om behovet av hjälpmedel.Tillgängligheten till hjälpmedel varierar stort i landet. Information om vart man vänder sig för att få tillgång till hjälpmedel i varje kommun och landsting behöver tydliggöras för den enskilde. Användning och utveckling av hjälpmedel vid psykiska funktionshinder har bara börjat och det finns mycket kvar att göra.Rapporten är nr 16 (av 24st) i Boendeprojektet som är ett riktat projekt inom ramen för kansliet för Nationell psykiatrisamordning. Projektmedel beviljades av Socialstyrelsen år 2005 för ett uppdrag inom satsningen på psykiatri och socialt stöd och omsorg för personer med psykisk sjukdom och/eller psykiska funktionshinder. Projektet har letts av David Brunt, Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete, Växjö universitet.

Ämnesord

SAMHÄLLSVETENSKAP  -- Sociologi -- Socialt arbete (hsv//swe)
SOCIAL SCIENCES  -- Sociology -- Social Work (hsv//eng)

Nyckelord

Hjälpmedel
psykiska funktionshinder
uppföljning
boendestöd
Boendeprojektet
SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work
SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete

Publikations- och innehållstyp

rap (ämneskategori)
vet (ämneskategori)

Till lärosätets databas

Hitta mer i SwePub

Av författaren/redakt...
Barse Persson, G ...
Olsson, Inger
Ullman, Peter
Om ämnet
SAMHÄLLSVETENSKAP
SAMHÄLLSVETENSKA ...
och Sociologi
och Socialt arbete
Av lärosätet
Linnéuniversitetet

Sök utanför SwePub

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy