SwePub
Sök i LIBRIS databas

  Utökad sökning

onr:"swepub:oai:DiVA.org:vxu-1763"
 

Sökning: onr:"swepub:oai:DiVA.org:vxu-1763" > Utvärdering av KOME...

Utvärdering av KOMET för föräldrar i Ljungby

Mosesson, Matts, (författare)
Växjö universitet, Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete
Växjö universitet Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap. Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete. (creator_code:org_t)
FoU Välfärd i Södra Småland, 2007
Svenska 42 s.
  • Rapport (övrigt vetenskapligt)
Abstract Ämnesord
Stäng  
  • Det framgår klart av utvärderingen att Komet för föräldrar i Ljungby har varit till stor nytta för både föräldrar och barn. Även om barnens beteendestörningar inte har varit så allvarliga att de diagnosticerats eller medicinerats (vilket varit fallet i en del andra Komet-grupper) så har ändå familjerna känt sig besvärade av barnens beteende. Föräldrarna har sökt sig till Komet för att de har önskat en förändring av en svår situation. Efter genomgången Komet utbildning känner sig föräldrarna mycket säkrare i sin föräldraroll och att det hjälpt deras barn. Familjerna har ändrat sitt sätt att fungera och den dagliga tillvaron har blivit bättre.Barnens beteendeproblem har blivit markant bättre, vilket inneburit en lättnad för familjen och en lugnare miljö. Sannolikt har detta även påverkat barnens förskole- och skolmiljö positivt, men det har inte ingått i denna utvärderings uppdrag att följa upp detta. Det borde dock finnas ett intresse av att följa upp en satsning som Komet, inte bara med avseende på föräldrar och barn utan även om det har haft några effekter i andra miljöer.Komet för föräldrar i Ljungby har även varit en mycket positiv erfarenhet för de gruppledare som genomgått utbildning och genomfört programmet med föräldrarna. Erfarenheterna från gruppledarnas första Komet grupper är mycket positiva, och deras vunna kunskaper torde vara en resurs om det finns en önskan om att kontinuerligt erbjuda föräldrar till barn med beteendestörningar ett systematiskt stöd i föräldrarollen.Projektets syfte ”att minska riskfaktorer som kan uppstå p.g.a. svag/otydlig föräldraroll genom att stärka samspelet mellan barn och föräldrar, genom en positiv kommunikation mellan föräldrar och barn” bedöms vara väl uppfyllt genom att använda sig av Komet metoden.

Ämnesord

SAMHÄLLSVETENSKAP  -- Sociologi -- Socialt arbete (hsv//swe)
SOCIAL SCIENCES  -- Sociology -- Social Work (hsv//eng)

Nyckelord

Förädrautbildning
barn med beteendestörningar
SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work
SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete
Socialt arbete
Social Work

Publikations- och innehållstyp

rap (ämneskategori)
vet (ämneskategori)

Till lärosätets databas

Hitta mer i SwePub

Av författaren/redakt...
Mosesson, Matts
Om ämnet
SAMHÄLLSVETENSKAP
SAMHÄLLSVETENSKA ...
och Sociologi
och Socialt arbete
Av lärosätet
Linnéuniversitetet

Sök utanför SwePub

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy