SwePub
Sök i LIBRIS databas

  Extended search

onr:"swepub:oai:DiVA.org:vxu-4506"
 

Search: onr:"swepub:oai:DiVA.org:vxu-4506" > Underkända avhandli...

  • 1 of 1
  • Previous record
  • Next record
  •    To hitlist

Underkända avhandlingar : – en kartläggning av underkända avhandlingar vid sex universitet inom tre skilda fakultetsområden , det humanistiska-, rätts- samt samhällsvetenskapliga under perioden 1984-2003.

Sandstedt, Thomas, (author)
Växjö universitet, Institutionen för pedagogik
Stigmar, Martin, (author)
Växjö universitet, Institutionen för pedagogik
2006
Swedish.
In: Didaktisk Tidskrift. - 1101-7686. ; 16:1, s. 7-19
  • Journal article (other academic)
Abstract Subject headings
Close  
  • <p>Sammanfattning: Syftet med artikeln är att kartlägga om avhandlingar blivit underkända under betygsnämndens sammanträde och på vilka bevekelsegrunder ett eventuellt underkännande skett. Tre avgränsningar gjordes, nämligen: till de humanistiska-, rätts- och samhällsvetenskapliga fakultetsområdena, tidsperioden 1984-2003, samt till de sex etablerade universiteten. Kartläggningen baseras på sökningar i elektroniska databaser samt genom skriftliga svar från 21 fakultetskanslier. Resultatet visar att fjorton fall av underkända avhandlingar har inrapporterats från Lunds- (sex), Stockholms (sex) - och Uppsala universitet (två). I tio av de inrapporterade fallen har betygsnämnden varit enig och vid fyra tillfällen har meningsskiljaktigheter förekommit. Fem av avhandlingarna är författade inom juridik och tre inom konst-, teater och filmvetenskap. Tre områden framstår som särskilt kritiska vad avser bevekelsegrunder för underkännande, nämligen: akribi, metodfrågor samt resultat och analys.</p>

Keyword

Pedagogics
Pedagogik

Publication and Content Type

vet (subject category)
art (subject category)
ref (subject category)

Find in a library

To the university's database

  • 1 of 1
  • Previous record
  • Next record
  •    To hitlist

Find more in SwePub

By the author/editor
Sandstedt, Thoma ...
Stigmar, Martin
Articles in the publication
Didaktisk Tidskr ...
By the university
Linnaeus University

Search outside SwePub

 
pil uppåt Close

Copy and save the link in order to return to this view