SwePub
Sök i LIBRIS databas

  Utökad sökning

onr:"swepub:oai:DiVA.org:vxu-7241"
 

Sökning: onr:"swepub:oai:DiVA.org:vxu-7241" > Brukarutbildning i ...

Brukarutbildning i socialpsykiatrisk forskning Utvärdering av kursomgång 1/2007

Mårtensson, Magnus, 1962- (författare)
Växjö universitet, Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete, DERG
Växjö universitet Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap. Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete. (creator_code:org_t)
2008
Svenska.
Läs hela texten (fulltext)
  • Annan publikation (övrigt vetenskapligt)
Abstract Ämnesord
Stäng  
  • CEPI, eller som det uttyds i sin helhet, Centrum för Evidensbaserade Psykosociala Insatser för personer med psykiska funktionshinder startade i början av 2007. Det är ett nationellt kunskapscentrum som har till uppgift att bygga upp en verksamhet för att initiera och bedriva forskning inom det socialpsykiatriska området. Verksamheten ska också genomsyras av en tydlig brukarorientering och ett brukarforskningsråd ska inrättas. I syfte att skapa detta brukarforskningsråd startades en utbildning för brukare i socialpsykiatrisk forskning och vetenskaplig metodik.Den aktuella utvärderingen bygger på intervjuer i samtalsliknande form med tolv av de tretton kursdeltagare som genomförde utbildningen. En av deltagarna valde att inte delta i intervjuerna. Fyra av intervjuerna skedde via telefon, de övriga åtta vid personliga, enskilda möten. Utvärderingen av den nämnda utbildningen visar att en förutsättning för att en utbildning av det här slaget ska nå sitt syfte så måste man fånga intresset hos målgruppen samt hålla detta intresse vid liv genom utbildningen. Det har gjorts genom goda val vad gäller pedagogiskt förhållningssätt, innehåll och arbetsformer samt att skapa ett utvecklande studieklimat. Inte minst upplevdes den ”informella” tiden som mycket värdefull för erfarenhetsutbyte och att stärka självkänslan. I den här delen av utbildningen var brukarorienteringen tydlig. Men i mötena med forskarvärlden t ex olika konferenser så upplevde deltagarna sig inte alltid som subjekt, dvs som personer med kompetens att medverka i socialpsykiatriskt förändringsarbete. Det framkommer också att det finns en tröghet och begränsning för utvecklandet av en stärkt brukarorientering inte bara på olika forskningsarenor utan den är också av organisatorisk art. Intresset, engagemanget, kunskapen och viljan för att medverka i den socialpsykiatriska forskningsprocessen byggdes upp och stärktes under utbildningstiden – plattformen för det tilltänkta brukarrådet skapades men den organisatoriska trögheten riskerar att underminera det arbetet. Det får inte bli ett tidsglapp mellan utbildningen och nästa steg dvs det eftersträvade aktiva brukardeltagandet i socialpsykiatrisk forskning som skulle komma till uttryck genom formandet av ett brukarforskningsråd.

Ämnesord

SAMHÄLLSVETENSKAP  -- Sociologi -- Socialt arbete (hsv//swe)
SOCIAL SCIENCES  -- Sociology -- Social Work (hsv//eng)

Nyckelord

Brukarmedverkan
Brukarutbildning
SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work
SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete
Social Work
Socialt arbete

Publikations- och innehållstyp

ovr (ämneskategori)
vet (ämneskategori)

Till lärosätets databas

Hitta mer i SwePub

Av författaren/redakt...
Mårtensson, Magn ...
Om ämnet
SAMHÄLLSVETENSKAP
SAMHÄLLSVETENSKA ...
och Sociologi
och Socialt arbete
Av lärosätet
Linnéuniversitetet

Sök utanför SwePub

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy