SwePub
Sök i LIBRIS databas

  Utökad sökning

onr:"swepub:oai:gup.ub.gu.se/124618"
 

Sökning: onr:"swepub:oai:gup.ub.gu.se/124618" > Nurses' clinical re...

Nurses' clinical reasoning concerning management of peripheral venous cannulae

Johansson, Maria Eiman (författare)
Pilhammar, Ewa (författare)
Willman, Ania (författare)
visa fler...
Eiman Johansson, Maria (författare)
visa färre...
Blekinge Tekniska Högskola Sektionen för hälsa. (creator_code:org_t)
Göteborgs universitet Sahlgrenska akademin. Institutionen för vårdvetenskap och hälsa. 
visa fler...
Malmö University Faculty of Health and Society. (creator_code:org_t)
visa färre...
2009
Engelska.
Ingår i: JOURNAL OF CLINICAL NURSING. - 0962-1067. ; 18:23, s. 3366-3375
  • Tidskriftsartikel (refereegranskat)
Abstract Ämnesord
Stäng  
  • Studien syftar till att beskriva sjuksköterskors kliniska resonemang vid skötsel av perifer venkateter. varje dag fattar sjuksköterskor en mängd beslut, bland annat om skötsel av PVK. En vanlig komplikation till PVK är tromboflebit, även om det också kan förekomma allvarligare komplikationer. Det finns kliniska riktlinjer om skötsel av PVK men dessa följs inte alltid. Tidigare studier om skötsel av PVK har inte genomförts i naturlig miljö. Därför designades en studie med kvalitativ metos som kombinerar observationer med intervjuer. Deltagande observation underlättade efterföljande öppna intervjuer om observationen, liksom de semistrukturerade intervjuerna om skötsel av PVK. texten analyserades med innehållsanalys. resultatet redovisas i tre huvudkategorier och ett tema. Temat visar att sjuksköterskorna balanserar mellan att minimera obehag för patienten och förebygga komplikationer från PVKn. Patientens välbefinnande övervägdes varje gång, även om det skedde med olika utgångspunkter t ex i form av den individuella patientsituationen, egen arbetsbelastning och egna erfarenheter av PVKskötsel. Denna typ av kunskap kan vara värdefull vid implementering av kliniska riktlinjer och också vid utbildning av sjuksköterskor.

Ämnesord

MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP  -- Hälsovetenskaper -- Omvårdnad (hsv//swe)
MEDICAL AND HEALTH SCIENCES  -- Health Sciences -- Nursing (hsv//eng)

Nyckelord

cannulation
clinical reasoning
decision-making
nursing
qualitative research
intravenous lines
critical-care
guidelines
adherence
catheters
INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences Nursing
TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap Omvårdnad
Medicine

Publikations- och innehållstyp

art (ämneskategori)
ref (ämneskategori)

Hitta via bibliotek

Till lärosätets databas

Sök utanför SwePub

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy