SwePub
Sök i LIBRIS databas

  Utökad sökning

onr:"swepub:oai:gup.ub.gu.se/132552"
 

Sökning: onr:"swepub:oai:gup.ub.gu.se/132552" > Väljarbeteende i Eu...

Väljarbeteende i Europaval

Oscarsson, Henrik, 1972 (redaktör/utgivare)
Gothenburg University,Göteborgs universitet,Statsvetenskapliga institutionen,Department of Political Science
Holmberg, Sören, 1943 (redaktör/utgivare)
Gothenburg University,Göteborgs universitet,Statsvetenskapliga institutionen,Department of Political Science
 (creator_code:org_t)
 
visa fler...
 
visa färre...
ISBN 9789189246492
Göteborg : University of Gothenburg, 2010
Svenska.
  • Samlingsverk (redaktörskap) (övrigt vetenskapligt)
Abstract Ämnesord
Stäng  
  • Valen till EU-parlamentet har hittills inte varit särskilt lyckade. Alla in¬blan¬da-de – politiker, partier, massmedier, medborgare – är klart mindre intres¬se¬rade än när det gäller de gamla nationella valen. Det tydligaste tecknet på bris-tande engagemang är det låga valdeltagandet i EUP-val. Ett val¬del¬ta¬gan¬de som dessutom bara blivit lägre och lägre. Ett nytt bottenrekord slogs 2009 med ett genomsnittligt valdeltagande på endast 43 procent i EUs tjugosju medlemsländer. I det första Europavalet 1979 var mot¬sva¬ran¬de valdeltagande 62 procent bland dåtidens medlemsländer. Även i Sverige med ett vanligtvis högt valdeltagande är det relativt få som röstar i EUP-val. Dock något fler 2009 än tidigare. Valdeltagandet 2009 blev 45,5 procent i Sverige, lite högre än EU-genomsnittet. Boken Väljarbeteende i Europaval handlar om hur och varför svenska väl-jare röstade som de gjorde i EUP-valet 2009. Valdeltagandet analyseras, men även partivalet och personröstningen. Systematiska jämförelser görs med tidigare svenska EUP-val och med väljarbeteendet i de nationella riks¬dags-valen. Sven¬ska väljare jämförs också med väljare i övriga EU-länder. Sve¬rige sätts in på en EU-jämförande karta. Piratpartiets framgång studeras särskilt, liksom utvecklingen av den svenska inställningen till EU – vi har blivit mer positiva och känner oss mer som europeér. TV-reklam ägnas också en speciell uppmärksamhet. Den debuterade i större skala i Sverige i samband med EUP-valet 2009. Väljarbeteende i Europaval bygger i huvudsak på besöksintervjuer med 1 797 röstberättigade personer genomförda efter 2009 års val. Studien in¬går i en serie väljarundersökningar som Statsvetenskapliga institutionen i Göte-borg har genomfört i samarbete med Statistiska centralbyrån sedan mit¬ten av 1950-talet. De flesta författarna är verksamma vid Göteborgs universitet och har tidi-gare skrivit ett stort antal böcker och artiklar om väljare och val, och om Europeiska unionen. Redaktörerna professor Henrik Oscarsson och pro¬-fessor em. Sören Holmberg är huvudansvariga för det svenska Val¬forsk-nings¬programmet.

Ämnesord

SAMHÄLLSVETENSKAP  -- Statsvetenskap (hsv//swe)
SOCIAL SCIENCES  -- Political Science (hsv//eng)

Nyckelord

väljarbeteende Europaval Sverige Europeiska unionen

Publikations- och innehållstyp

vet (ämneskategori)
sam (ämneskategori)

Hitta via bibliotek

Till lärosätets databas

Hitta mer i SwePub

Av författaren/redakt...
Oscarsson, Henri ...
Holmberg, Sören, ...
Om ämnet
SAMHÄLLSVETENSKAP
SAMHÄLLSVETENSKA ...
och Statsvetenskap
Av lärosätet
Göteborgs universitet

Sök utanför SwePub

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy