SwePub
Sök i LIBRIS databas

  Utökad sökning

onr:"swepub:oai:gup.ub.gu.se/212185"
 

Sökning: onr:"swepub:oai:gup.ub.gu.se/212185" > Etiska aspekter på ...

Etiska aspekter på att lyssna på barn i familjehem – mål, komplikationer och konflikter

Munthe, Christian, 1962 (författare)
Gothenburg University,Göteborgs universitet,Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori,Department of Philosophy, Linguistics and Theory of Science
Hartvigsson, Thomas, 1985 (författare)
Gothenburg University,Göteborgs universitet,Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori,Department of Philosophy, Linguistics and Theory of Science
 (creator_code:org_t)
 
visa fler...
 
visa färre...
ISBN 9789175552651
Stockholm : Socialstyrelsen, 2015
Svenska.
  • Rapport (övrigt vetenskapligt)
Abstract Ämnesord
Stäng  
  • Det finns goda skäl för att samla in upplevelser från familjehemsplacerade barn eftersom det är de som bäst kan berätta om sin egen situation och om hur familjehemsorganisationen fungerar. Men att samla in sådan information medför också en rad möjliga etiska konflikter som analyseras i den här rapporten. Syftet är att ge en grund för utvärdering och jämförelse av olika mer specifika och konkretiserade förslag på hur en modell för att lyssna på barn i familjehem ska utformas. När man tar fram en modell för informationsinhämtning måste syftet tydligt klargöras. Om flera syften ska gynnas är det viktigt att analysera potentiella målkonflikter. De etiska hänsyn som vi belyser är främst sådana som aktualiseras när barn är informationsförmedlare snarare än mottagare av vård. Utöver detta presenterar vi vägar att behandla begreppsliga och etiska grundfrågor om tolkningen och värderingen av barns intressen. Barn i allmänhet och familjehemsplacerade barn i synnerhet utgör en särskilt sårbar och värnlös grupp. Det är därför viktigt att lyssna på dem och att då vara extra varsam. Det är särskilt viktigt att dels ta hänsyn till barns växande förmåga till självbestämmande, dels att utforma modellen så att den hjälper barnen att kunna berätta om såväl positiva som negativa erfarenheter. Den modell som används för att inhämta information från familjehemsplacerade barn måste syfta till att förbättra deras situation i allmänhet, samtidigt som man måste se till att detta syfte inte kommer i konflikt med enskilda barns intressen. Det gäller i synnerhet när barnen är så små att de inte kan ge giltigt samtycke och där forskningsetiken föreskriver skarpa krav på riskfrihet. Med äldre barn följer krav på att respektera och främja barnens självbestämmande. En viktig fråga är hur modellen ska förhålla sig till den reguljära familjehemsvården. Det finns goda skäl att hålla isär dem, både på grund av modellens syfte och för att de som använder modellen inte ska missförstå den. Samtidigt kan det vara bra att ha kvar kopplingar mellan modellen och den reguljära familjehemsvården, även om det aktualiserar en rad etiska frågor som rör integritet, partiskhet och risker för barnen. De etiska aspekterna förankras dels i FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) och Helsingforsdeklarationen – Etiska principer rörande medicinsk forskning som involverar människor (Helsingforsdeklarationen), dels i en etisk och filosofisk bakgrundsdiskussion med stöd i internationell forskning. Rapporten avslutas med en checklista till hjälp för att systematiskt analysera etiska aspekter av olika modeller som kan användas för att lyssna på barn i familjehem.

Ämnesord

MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP  -- Hälsovetenskaper (hsv//swe)
SAMHÄLLSVETENSKAP  -- Sociologi (hsv//swe)
SAMHÄLLSVETENSKAP  -- Juridik (hsv//swe)
SAMHÄLLSVETENSKAP  -- Annan samhällsvetenskap (hsv//swe)
HUMANIORA  -- Filosofi, etik och religion (hsv//swe)
MEDICAL AND HEALTH SCIENCES  -- Health Sciences (hsv//eng)
SOCIAL SCIENCES  -- Sociology (hsv//eng)
SOCIAL SCIENCES  -- Law (hsv//eng)
SOCIAL SCIENCES  -- Other Social Sciences (hsv//eng)
HUMANITIES  -- Philosophy, Ethics and Religion (hsv//eng)

Nyckelord

barn
etik
familjehem
barnkonventionen
helsingforsdeklarationen
familj
mänskliga rättigheter

Publikations- och innehållstyp

vet (ämneskategori)
rap (ämneskategori)

Hitta via bibliotek

Till lärosätets databas

Hitta mer i SwePub

Av författaren/redakt...
Munthe, Christia ...
Hartvigsson, Tho ...
Om ämnet
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
MEDICIN OCH HÄLS ...
och Hälsovetenskaper
SAMHÄLLSVETENSKAP
SAMHÄLLSVETENSKA ...
och Sociologi
SAMHÄLLSVETENSKAP
SAMHÄLLSVETENSKA ...
och Juridik
SAMHÄLLSVETENSKAP
SAMHÄLLSVETENSKA ...
och Annan samhällsve ...
HUMANIORA
HUMANIORA
och Filosofi etik oc ...
Av lärosätet
Göteborgs universitet

Sök utanför SwePub

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy