SwePub
Sök i LIBRIS databas

  Utökad sökning

onr:"swepub:oai:gup.ub.gu.se/223500"
 

Sökning: onr:"swepub:oai:gup.ub.gu.se/223500" > Social otrygghet so...

Social otrygghet som värde - Den nya incitamentsbaserade sjukförsäkringen

Stendahl, Sara, 1963- (författare)
Göteborgs universitet, Juridiska institutionen, Gothenburg University, Department of Law
Göteborgs universitet Handelshögskolan. Juridiska institutionen. 
2015
Svenska.
Ingår i: Tidsskrift for Rettsvitenskap. - 0040-7143 .- 1504-3096. ; :03-04, s. 296-332
Läs hela texten (fulltext)
  • Tidskriftsartikel (refereegranskat)
Abstract Ämnesord
Stäng  
  • Allmänhetens förtroende för Försäkringskassan rasar och frågan är varför?För empiriska belägg som synliggör Försäkringskassans förtroendekris, se Hensing (et al.) 2010 och Förtroendet för Försäkringskassan, Socialförsäkringsrapport 2015:8, kommande. Studien bygger på tesen att om det går att iaktta en rörelse i utformningen av socialförsäkringens principiella utgångspunkter, så kan detta vara en möjlig förklaring till förtroendekrisen. Viktiga teoretiska och metodologiska utgångspunkter finns i Kaarlo Tuoris teori om kritisk rättspositivism och Anna Christensens arbete om normativa grundmönster. Inom den bredare välfärdsstatliga forskningen har man försökt förklara en utveckling i välfärdspolitiken som fört med sig starka inslag av ekonomisering, risktransformering och individualisering. En ambition i detta arbete är att undersöka om en studie av rättsregler kan identifiera motsvarande rörelser i det som Tuori kallar för rättskultur eller rättens djupstruktur eller skiften i det rättsliga fält som Christensen benämnde den sociala dimensionen. I studien analyseras styrkan i inkomstbortfallsprincipen och skyddet av etablerad position genom en undersökning av förändringar i den svenska sjukförsäkringen mellan åren 2002 och 2012. En slutsats är att den normativa grunden för sjukförsäkringen har förskjutits bort från skyddet av etablerad position i riktning mot en marknadsfunktionell logik med starka inslag av styrning genom ekonomiska incitament. Kan detta skifte förklara förtroenderaset? Något sådant går inte att föra i bevis. Det finns dock oklarheter i sjukförsäkringens normativa fundament som skulle kunna motivera en misstro mot socialförsäkringssystemet.

Ämnesord

SAMHÄLLSVETENSKAP  -- Juridik -- Juridik (exklusive juridik och samhälle) (hsv//swe)
SOCIAL SCIENCES  -- Law -- Law (excluding Law and Society) (hsv//eng)

Nyckelord

incitamentbaserad sjukförsäkring
förtroende
Försäkringskassan

Publikations- och innehållstyp

art (ämneskategori)
ref (ämneskategori)

Hitta via bibliotek

Till lärosätets databas

Hitta mer i SwePub

Av författaren/redakt...
Stendahl, Sara, ...
Om ämnet
SAMHÄLLSVETENSKAP
SAMHÄLLSVETENSKA ...
och Juridik
och Juridik exklusiv ...
Artiklar i publikationen
Tidsskrift for R ...
Av lärosätet
Göteborgs universitet

Sök utanför SwePub

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy