SwePub
Sök i LIBRIS databas

  Utökad sökning

onr:"swepub:oai:gup.ub.gu.se/245749"
 

Sökning: onr:"swepub:oai:gup.ub.gu.se/245749" > Realtidsövervakning...

Realtidsövervakning och informationshantering vid vägtransport av farligt gods.

Sallander, Ann-Sophie, 1975 (författare)
Gothenburg University,Göteborgs universitet,Juridiska institutionen,Department of Law
 (creator_code:org_t)
 
visa fler...
 
 
 
visa färre...
2016
2016
Svenska.
Ingår i: Förvaltningsrättslig Tidskrift. - 0015-8585. ; 79:4, s. 603-641
  • Tidskriftsartikel (refereegranskat)
Abstract Ämnesord
Stäng  
  • Artikeln behandlar det rättsliga området för transport av farligt gods på väg och har sin grund i ett mångvetenskapligt projekt, vilket finansierats av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).2 Delar av materialet i artikeln är helt hämtat från en rapport som producerats inom ramen för detta projekt, medan andra delar hämtar inspiration från och bygger vidare på nämnda rapport. Med farligt gods avses gods som har en så kallad ADR3-klassning enligt ADR-direktivet 4. Genom ADR-bestämmelserna definieras och klassificeras vad som anses utgöra farligt gods: klass 1 – explosiva ämnen och föremål, klass 2 – gaser, klass 3 – brandfarliga vätskor, klass 4.1 – brandfarliga fasta ämnen, självreaktiva ämnen och fasta okänsliggjorda explosivämnen, klass 4.2 – självantändande ämnen, klass 4.3 – ämnen som utvecklar brandfarlig gas vid kontakt med vatten, klass 5.1 – oxiderande ämnen, klass 5.2 – organiska peroxider, klass 6.1 – giftiga ämnen, klass 6.2 – smittförande ämnen, klass 7 – radioaktiva ämnen, klass 8 – frätande ämnen, och klass 9 – övriga farliga ämnen och föremål.

Ämnesord

SAMHÄLLSVETENSKAP  -- Juridik (hsv//swe)
SOCIAL SCIENCES  -- Law (hsv//eng)

Nyckelord

transport
farligt gods
personuppgifter
realtidsövervakning

Publikations- och innehållstyp

ref (ämneskategori)
art (ämneskategori)

Hitta via bibliotek

Till lärosätets databas

Hitta mer i SwePub

Av författaren/redakt...
Sallander, Ann-S ...
Om ämnet
SAMHÄLLSVETENSKAP
SAMHÄLLSVETENSKA ...
och Juridik
Artiklar i publikationen
Förvaltningsrätt ...
Av lärosätet
Göteborgs universitet

Sök utanför SwePub

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy