SwePub
Sök i LIBRIS databas

  Utökad sökning

onr:"swepub:oai:lup.lub.lu.se:02962a5f-1eed-4ed3-82ed-c0e89b1dd61f"
 

Sökning: onr:"swepub:oai:lup.lub.lu.se:02962a5f-1eed-4ed3-82ed-c0e89b1dd61f" > Vi är oroade över s...

Vi är oroade över senare ålderspension

Nilsson, Kerstin, (författare)
Forskargrupper vid Lunds universitet, Lund University Research Groups, Lunds universitet, Lund University, Medicinska fakulteten, Faculty of Medicine, Institutionen för laboratoriemedicin, Department of Laboratory Medicine, Avdelningen för arbets- och miljömedicin, Division of Occupational and Environmental Medicine, Lund University, Arbetsrelaterade besvär i rörelseorganen, Work-related musculoskeletal disorders
Johansson, Boo (författare)
Östergren, Per-Olof, (författare)
Forskargrupper vid Lunds universitet, Lund University Research Groups, Lunds universitet, Lund University, Socialmedicin och global hälsa, Social Medicine and Global Health, Strategiska forskningsområden, Strategic Research Areas, EpiHealth: Epidemiology for Health, EpiHealth: Epidemiology for Health
visa fler...
Kadefors, Roland, (författare)
University of Gothenburg
Aronsson, Gunnar, (författare)
Stockholm University
Torgén, Margareta, (författare)
Uppsala University
Gellerstedt, Sten, (författare)
Luleå University of Technology
Abrahamsson, Lena, (författare)
Luleå University of Technology
Nordander, Catarina, (författare)
Forskargrupper vid Lunds universitet, Lund University Research Groups, Lunds universitet, Lund University, Medicinska fakulteten, Faculty of Medicine, Institutionen för laboratoriemedicin, Department of Laboratory Medicine, Avdelningen för arbets- och miljömedicin, Division of Occupational and Environmental Medicine, Lund University, Arbetsrelaterade besvär i rörelseorganen, Work-related musculoskeletal disorders
Österberg, Kai, (författare)
Lunds universitet, Lund University, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Faculty of Social Sciences, Samhällsvetenskapliga institutioner och centrumbildningar, Departments of Administrative, Economic and Social Sciences, Institutionen för psykologi, Department of Psychology
Skoog, Ingmar (författare)
Hovbrandt, Pia, (författare)
Forskargrupper vid Lunds universitet, Lund University Research Groups, Lunds universitet, Lund University, Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap, Occupational Therapy and Occupational Science
Johansson, Gerd, (författare)
Lunds universitet, Lund University, Lunds Tekniska Högskola, Faculty of Engineering, LTH, Institutioner vid LTH, Departments at LTH, Institutionen för designvetenskaper, Department of Design Sciences, Ergonomi och aerosolteknologi, Ergonomics and Aerosol Technology
Widell Blomé, Mikael (författare)
Bohgard, Mats, (författare)
Lunds universitet, Lund University, Lunds Tekniska Högskola, Faculty of Engineering, LTH, Annan verksamhet, Other operations, NanoLund, NanoLund, Institutioner vid LTH, Departments at LTH, Institutionen för designvetenskaper, Department of Design Sciences, Ergonomi och aerosolteknologi, Ergonomics and Aerosol Technology, Naturvetenskapliga fakulteten, Faculty of Science, Centrum för miljö- och klimatforskning (CEC), Centre for Environmental and Climate Research (CEC), MERGE - ModElling the Regional and Global Earth system, MERGE - ModElling the Regional and Global Earth system, Strategiska forskningsområden, Strategic Research Areas, EpiHealth: Epidemiology for Health, EpiHealth: Epidemiology for Health
Pinzke, Stefan, (författare)
Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala
Forsman, Mikael, (författare)
Karolinska Institutet, KTH Royal Institute of Technology
Lundqvist, Peter, (författare)
Swedish University of Agricultural Sciences
Osvalder, Anna-Lisa, (författare)
Chalmers University of Technology
Arvidsson, Inger, (författare)
Forskargrupper vid Lunds universitet, Lund University Research Groups, Lunds universitet, Lund University, Medicinska fakulteten, Faculty of Medicine, Institutionen för laboratoriemedicin, Department of Laboratory Medicine, Avdelningen för arbets- och miljömedicin, Division of Occupational and Environmental Medicine, Lund University, Arbetsorganisation och hälsa, Environmental health and occupational health, Arbetsrelaterade besvär i rörelseorganen, Work-related musculoskeletal disorders
Nilsson, Peter, (författare)
Forskargrupper vid Lunds universitet, Lund University Research Groups, Lunds universitet, Lund University, Medicinska fakulteten, Faculty of Medicine, Institutionen för kliniska vetenskaper, Lund, Department of Clinical Sciences, Lund, Sektion V, Division V, Enheten för medicinens historia, Department of History of Medicine, Internmedicin - epidemiologi, Internal Medicine - Epidemiology, Strategiska forskningsområden, Strategic Research Areas, EpiHealth: Epidemiology for Health, EpiHealth: Epidemiology for Health
Persson Waye, Kerstin, (författare)
Arbetsmiljömedicin, Göteborgs universitet, Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg
Andersson, Janicke, (författare)
Forskargrupper vid Lunds universitet, Lund University Research Groups, Lunds universitet, Lund University, Aktivt och hälsosamt åldrande, Active and Healthy Ageing Research Group, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Faculty of Social Sciences, Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet, Faculty Office
Krekula, Clary, (författare)
Karlstad University
Cedersund, Elisabet, (författare)
Linköping University
Eklund, Mona, (författare)
Forskargrupper vid Lunds universitet, Lund University Research Groups, Lunds universitet, Lund University, Psykisk hälsa, aktivitet och delaktighet, Mental Health, Activity and Participation
Järvholm, Bengt, (författare)
Umeå University
Stahre, Johan, (författare)
Chalmers University of Technology
von Essen, Elisabeth, (författare)
Swedish University of Agricultural Sciences
Sjölund, Maria, (författare)
University of Gävle
Warne, Maria, (författare)
Mid Sweden University, Östersund
Rylander, Lars, (författare)
Forskargrupper vid Lunds universitet, Lund University Research Groups, Lunds universitet, Lund University, Medicinska fakulteten, Faculty of Medicine, Institutionen för laboratoriemedicin, Department of Laboratory Medicine, Avdelningen för arbets- och miljömedicin, Division of Occupational and Environmental Medicine, Lund University, Miljöepidemiologi, Environmental Epidemiology
Ottosson, Mikael, (författare)
Lunds universitet, Lund University, Humanistiska och teologiska fakulteterna, Joint Faculties of Humanities and Theology, Institutioner, Departments, Historiska institutionen, Department of History, Historia, History
Stattin, Mikael, (författare)
Umeå University
Wall, Erika, (författare)
Mid Sweden University
Rignell-Hydbom, Anna, (författare)
Forskargrupper vid Lunds universitet, Lund University Research Groups, Lunds universitet, Lund University, Medicinska fakulteten, Faculty of Medicine, Institutionen för laboratoriemedicin, Department of Laboratory Medicine, Avdelningen för arbets- och miljömedicin, Division of Occupational and Environmental Medicine, Lund University, Strategiska forskningsområden, Strategic Research Areas, EpiHealth: Epidemiology for Health, EpiHealth: Epidemiology for Health, EPI@LUND, EPI@LUND
Torén, Kjell, (författare)
Sahlgrenska Academy, Sahlgrenska University Hospital
Toivanen, Susanna (författare)
Svensson, Måns, (författare)
Lunds universitet, Lund University, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Faculty of Social Sciences, Samhällsvetenskapliga institutioner och centrumbildningar, Departments of Administrative, Economic and Social Sciences, Rättssociologiska institutionen, Department of Sociology of Law
Håkansson, Carita, (författare)
Forskargrupper vid Lunds universitet, Lund University Research Groups, Lunds universitet, Lund University, Arbetsorganisation och hälsa, Environmental health and occupational health
Lövgren, Veronica, (författare)
Umeå University
Hagberg, Mats, (författare)
Sahlgrenska University Hospital
Delve, Lotta (författare)
Wentz, Kerstin, (författare)
Arbetsmiljömedicin, Göteborgs universitet
Larsson, Anna L (författare)
Bergman, Ann, (författare)
Karlstad University
Lindberg, Per, (författare)
University of Gävle
Rydenfält, Christofer, (författare)
Lunds universitet, Lund University, Lunds Tekniska Högskola, Faculty of Engineering, LTH, Institutioner vid LTH, Departments at LTH, Institutionen för designvetenskaper, Department of Design Sciences, Ergonomi och aerosolteknologi, Ergonomics and Aerosol Technology
Stigmar, Kjerstin, (författare)
Forskargrupper vid Lunds universitet, Lund University Research Groups, Lunds universitet, Lund University, Fysioterapi, Physiotherapy, Arbetsförmåga och sjukvårdsbehov vid reumatiska sjukdomar, Impact of Musculoskeletal Disorders
Gillberg, Gunnar, (författare)
Albin, Maria, (författare)
Forskargrupper vid Lunds universitet, Lund University Research Groups, Lunds universitet, Lund University, Lunds Tekniska Högskola, Faculty of Engineering, LTH, Annan verksamhet, Other operations, Metalund, Metalund, Medicinska fakulteten, Faculty of Medicine, Institutionen för laboratoriemedicin, Department of Laboratory Medicine, Avdelningen för arbets- och miljömedicin, Division of Occupational and Environmental Medicine, Lund University, Arbetsorganisation och hälsa, Environmental health and occupational health, Strategiska forskningsområden, Strategic Research Areas, EpiHealth: Epidemiology for Health, EpiHealth: Epidemiology for Health
Björk, Lisa, (författare)
Institute of Stress Medicine
Heikkinen, Satu, (författare)
Karlstad University
Tjulin, Åsa, (författare)
Mid Sweden University, Östersund
visa färre...
Lunds universitet Avdelningen för arbets- och miljömedicin. (creator_code:org_t)
Lunds universitet Arbetsrelaterade besvär i rörelseorganen. (creator_code:org_t)
visa fler...
Lunds universitet Socialmedicin och global hälsa. (creator_code:org_t)
Lunds universitet EpiHealth: Epidemiology for Health. (creator_code:org_t)
Lunds universitet Institutionen för psykologi. (creator_code:org_t)
Lunds universitet Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap. (creator_code:org_t)
Lunds universitet Ergonomi och aerosolteknologi. (creator_code:org_t)
Lunds universitet NanoLund. (creator_code:org_t)
Lunds universitet MERGE - ModElling the Regional and Global Earth system. (creator_code:org_t)
Lunds universitet Arbetsorganisation och hälsa. (creator_code:org_t)
Lunds universitet Enheten för medicinens historia. (creator_code:org_t)
Lunds universitet Internmedicin - epidemiologi. (creator_code:org_t)
Lunds universitet Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet. (creator_code:org_t)
Lunds universitet Aktivt och hälsosamt åldrande. (creator_code:org_t)
Lunds universitet Psykisk hälsa, aktivitet och delaktighet. (creator_code:org_t)
Lunds universitet Miljöepidemiologi. (creator_code:org_t)
Lunds universitet Historia. (creator_code:org_t)
Lunds universitet EPI@LUND. (creator_code:org_t)
Lunds universitet Institutionen för laboratoriemedicin. (creator_code:org_t)
Lunds universitet Rättssociologiska institutionen. (creator_code:org_t)
Lunds universitet Arbetsförmåga och sjukvårdsbehov vid reumatiska sjukdomar. (creator_code:org_t)
Lunds universitet Fysioterapi. (creator_code:org_t)
Lunds universitet Metalund. (creator_code:org_t)
visa färre...
2017
Svenska.
Ingår i: Dagens Samhälle. - Kommunernas och landstingens tidning. - 1652-6511.
  • Tidskriftsartikel (populärvet., debatt m.m.)
Abstract Ämnesord
Stäng  
  • Var fjärde person blir i dag sjuk till följd av sitt arbete. Att höja pensionsåldern för alla yrkesgrupper, utan konkreta åtgärder för att minska ohälsan, är därför problematiskt och mycket oroande. Det är, enligt forskarna, inte långsiktigt samhällsekonomiskt lönsamt att utan andra åtgärder höja pensionsåldern för alla. Vi – 54 forskare – är mycket oroade över konsekvenserna av att, som föreslagits, senarelägga ålderspensionen.Förslaget utgår i princip från arbetskraftsdeltagande i princip enbart styrs av ekonomin, medan forskningen visar att det bara är en av flera faktorer som styr hur länge och hur mycket människor väljer att arbeta.Det här sättet att lösa problemet med en åldrande befolkning och ett sviktande pensionssystem är inte samhällsekonomiskt lönsamt på lång sikt, utan riskerar bara att flytta runt folk mellan olika ersättningssystem. Pensionssystemet bygger på att vi ska arbeta en viss del av våra liv för att tjäna in vår pension. Vi bör dock inte enbart utgå ifrån ålder eller antalet år sedan en person föddes då korttidsutbildade generellt träder in på arbetsmarknaden tidigare än långtidsutbildade. De med kortare utbildningstid har alltså varit en del av arbetskraften från en yngre ålder. Människor med kortare utbildning har också oftare ett arbete som innebär påfrestningar som kan inverka negativt på hälsotillståndet och som till och med kan påskynda det biologiska åldrandet. Dessutom lever korttidsutbildade generellt sett inte lika länge som långtidsutbildade, vilket delvis även avspeglar skilda livs- och arbetsvillkor.Ta nytta av den forskning som vi har tagit fram. Ekonomin är självklart viktigt för att vi ska vilja arbeta, men den är som sagt enbart en av flera faktorer med betydelse vårt arbetsliv.Hälsotillståndet, både det fysiska och det mentala, har en avgörande betydelse för hur länge och hur mycket vi orkar arbeta. Ett fysiskt och mentalt belastande arbete är en stark riskfaktor för en nedsatt hälsa i slutet av arbetslivet. Arbetstid, arbetstakt och möjlighet till återhämtning spelar en allt större roll ju äldre vi blir. Andra aspekter är arbetsinnehåll, hur meningsfulla och stimulerande arbetsuppgifterna är, balansen mellan arbete och familjesituation och fritidsaktiviteter. Organisationskultur, ledarskapet, stöd i arbetet och kompetens har stor betydelse för om vi ska kunna och vilja arbeta till en högre ålder. Vi måste ta större hänsyn till olika förutsättningar och varierande funktionsförmåga och utifrån detta anpassa de åtgärder som gör att arbetslivet blir möjligt och hållbart för allt fler även i högre ålder.Ett hållbart och acceptabelt pensionssystem måste därför utformas utifrån personliga förutsättningar och förhållanden i arbetslivet. Ett hållbart arbetsliv för allt fler i vår åldrande befolkning fordrar att vi samtidigt beaktar faktorer som relaterar till biologisk/kroppslig ålder, mental/kognitiv ålder samt social ålder/livsloppsfas samt de attityder som är kopplade till ålder.

Publikations- och innehållstyp

art (ämneskategori)
pop (ämneskategori)

Hitta via bibliotek

Till lärosätets databas

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy