SwePub
Sök i LIBRIS databas

  Utökad sökning

onr:"swepub:oai:lup.lub.lu.se:2204702"
 

Sökning: onr:"swepub:oai:lup.lub.lu.se:2204702" > Forum för humanisti...

Forum för humanistisk-samhällsvetenskaplig hälsoforskning: Forskarkonferens kring temat Program och praktik

Alftberg, Åsa (redaktör/utgivare)
Hansson, Kristofer (redaktör/utgivare)
Idvall, Markus (redaktör/utgivare)
visa fler...
Jönsson, Lars-Eric (redaktör/utgivare)
Liljefors, Max (redaktör/utgivare)
Nilsson, Gabriella (redaktör/utgivare)
visa färre...
Lunds universitet Humanistiska och teologiska fakulteterna. Institutionen för kulturvetenskaper. Avdelningen för etnologi. 
Lunds universitet Humanistiska och teologiska fakulteterna. Institutionen för kulturvetenskaper. 
Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet, 2011
Svenska.
  • Proceedings (redaktörskap) (refereegranskat)
Abstract Ämnesord
Stäng  
  • Med temat program och praktik vill vi särskilt uppmana forskare att reflektera över vad som sägs och vad som görs inom hälso-, medicin- och sjukdomsrelaterade verksamheter, såväl i nutid som i det förflutna.<br /> <br /> Med program avses till exempel vårdpolitiska uttalanden och viljeyttringar av olika slag, beskrivningar eller bilder av hur t.ex. vård och omhändertagande bör vara beskaffad, läroböckers beskrivningar av önskvärda metoder, vårdformer, omhändertaganden, ingrepp etc., eller andra sorters vägledande utsagor, bl.a. i massmedia, som anger hur något bör vara beskaffat, ska utföras eller på annat sätt riktas mot en önskvärd omsättning i handling.<br /> <br /> Med praktik menas t.ex. handlingar, handgrepp och genomförande, tysta eller fotade i något slags program. Här ingår också upplevda och beskrivna relationer mellan t.ex. vårdtagare, klient eller kund och olika vårdgivare eller producenter av vård, behandling och omhändertagande eller andra aktiviteter, rum eller materiella alt. immateriella produkter inom medicin- och hälsofältet.<br /> <br /> Konferensen vill gärna att deltagarna reflekterar över dessa två begrepp, vart och ett eller i relation till varandra i empiriskt, metodologiskt, källkritiskt eller annat avseende. Konferensen välkomnar också bidrag om de epistemologiska, etiska och representationsteoretiska perspektiv och paradigm som ligger bakom, uttrycks genom eller utesluts från sådana program och praktiker som angivits ovan.

Ämnesord

HUMANIORA  -- Annan humaniora -- Etnologi (hsv//swe)
HUMANITIES  -- Other Humanities -- Ethnology (hsv//eng)

Nyckelord

Ting
Digitala kulturer
Möten
Representationer
Kropp
Crip
Individualisering
Kunskapsutveckling
Makt
Praktiker
Diagnos

Publikations- och innehållstyp

pro (ämneskategori)
ref (ämneskategori)

Hitta via bibliotek

Till lärosätets databas

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy