SwePub
Sök i LIBRIS databas

  Utökad sökning

onr:"swepub:oai:lup.lub.lu.se:bb91179b-2a0e-4d8a-8da2-bf8e3cecf0da"
 

Sökning: onr:"swepub:oai:lup.lub.lu.se:bb91179b-2a0e-4d8a-8da2-bf8e3cecf0da" > C-H Activation Reac...

C-H Activation Reactions Mediated by Pd Based Heterogeneous Catalysts : Regioselective Formation of C-O and C-X Bonds

Majeed, Maitham, (författare)
Lunds universitet, Lund University, Naturvetenskapliga fakulteten, Faculty of Science, Kemiska institutionen, Department of Chemistry, Centrum för analys och syntes, Centre for Analysis and Synthesis
Lunds universitet Centrum för analys och syntes. (creator_code:org_t)
ISBN 978-91-7422-560-0
Lund University, Faculty of Science, Department of Chemistry, Centre for Analysis and Synthesis, 2018-01
Engelska 210 s.
Läs hela texten (fulltext)
  • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)
Abstract Ämnesord
Stäng  
  • Katalys är ryggraden i många processer i vardagen. Även människokroppen styrs huvudsakligen av katalysatorer. Detta viktiga koncept tillåter oss att på ett miljövänligt sätt konvertera råmaterial som råolja och naturgas till värdefulla och oersättliga produkter, till exempel motorbränslen, läkemedel och agrokemikalier. En katalysprocess drivs av en katalysator, vilket således är en substans som, utan att förbrukas under processen, gör reaktionen snabbare och mer selektiv genom att förändra reaktionsvägen.Kolvätebindningar (C-H-bindningar) är bland de mest stabila och oreaktiva kemiska bindningarna och dessa återfinns i hög utsträckning i de flesta kolkällor i naturen, inte minst råolja. Att hitta en miljövänlig väg för att konvertera eller klyva C-H-bindningar är en process som brukar kallas C-H aktivering, och denna metod för att producera användbara material har blivit en central frågeställning för organiska kemister under de senaste decennierna. Utveckling av katalysatorer är en av nycklarna för att lösa detta.I denna avhandling framställdes palladium baserade molekyler som deponerats på bärare för att få heterogena katalysatorer för C-H-aktiveringsreaktioner, som till exempel oxidation och halogenering av arener, vilket är väldigt viktiga transformationer inom läkemedels- och agrokemikalieindustrin. Heterogena katalysatorer kännetecknas av de är lätta att separera från reaktanter och produkter. För att simulera storskaliga applikationer testades dessa katalysatorer också i kontinuerlig flödesproduktion, där de visade sig ha hög aktivitet och stabilitet över tiden. Avhandlingen uppfyllde framgångsrikt de uppställda målen att syntetisera, tillämpa och förstå dessa katalysatorer.

Ämnesord

NATURVETENSKAP  (hsv//swe)
NATURAL SCIENCES  (hsv//eng)

Nyckelord

C-H Activation
N-heterocyclic carbenes
palladium
polymer supported Pd(II))
undirected acetoxylation
directed halogenation
continuous flow
reduced graphene oxide supported Pd(II)

Publikations- och innehållstyp

dok (ämneskategori)
vet (ämneskategori)

Hitta via bibliotek

Till lärosätets databas

Hitta mer i SwePub

Av författaren/redakt...
Majeed, Maitham
Om ämnet
NATURVETENSKAP
Av lärosätet
Lunds universitet

Sök utanför SwePub

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy