SwePub
Sök i LIBRIS databas

  Utökad sökning

onr:"swepub:oai:lup.lub.lu.se:cd65bf93-aba4-4b3d-a583-e9a39bc1792d"
 

Sökning: onr:"swepub:oai:lup.lub.lu.se:cd65bf93-aba4-4b3d-a583-e9a39bc1792d" > Äldre personers rät...

Äldre personers rätt till omvårdnad - Behov, kompetenser, myter och evidens

Ehrenberg, Anna, (författare)
Högskolan Dalarna, Omvårdnad
Enarsson, Per (författare)
Wijk, Helle (författare)
visa fler...
Condelius, Anna, (författare)
Lunds universitet, Lund University, Medicinska fakulteten, Faculty of Medicine, Institutionen för hälsovetenskaper, Department of Health Sciences, Äldres hälsa och personcentrerad vård, Older people's health and Person-Centred care
visa färre...
Högskolan Dalarna Akademin Utbildning, hälsa och samhälle. Omvårdnad. (creator_code:org_t)
Lunds universitet Äldres hälsa och personcentrerad vård. (creator_code:org_t)
ISBN 978-91-85060-26-9
Svensk Sjuksköterskeförening, 2015
Svenska 24 s.
Läs hela texten (fulltext)
  • Rapport (populärvet., debatt m.m.)
Abstract Ämnesord
Stäng  
  • År 2030 beräknas var fjärde person i Sverige vara 65 år eller äldre. Detta ställer stora krav på kunskapen om åldrandet och åldrandets sjukdomar och omvårdnad av äldre personer – i synnerhet när det gäller de allra äldsta. Äldre personer som bor på särskilda boenden är ofta multisjuka eller har nedsatt beslutsförmåga, i huvudsak till följd av demenssjukdom. De finns i dag goda kunskapsunderlag som visar att hög omvårdnadskompetens inte bara ger en kvalitativt bättre omvårdnad, det ger också en effektivare vård. Ändå förefaller varken stat, landsting eller kommuner ha en strategi för hur omvårdnadskompetensen i vården av äldre skall kunna säkras och utvecklas. Vård och omsorg av äldre skall vara personcentrerad och bygga på evidensbaserad kunskap där vetenskapliga metoder används för att förstå och bedöma den äldre personens komplexa vårdbehov. Trots det stora behovet har idag bara två procent av sjuksköterskorna en specialistutbildning inom äldrevård. Svensk sjuksköterskeförening har i mer än 100 år arbetat med att utveckla omvårdnad. Svensk sjuksköterskeförening vill gärna ha dialog med kommuner och landsting, staten, pensionärsorganisationer och alla som är intresserade av en god omvårdnad för äldre personer. Broschyren har utarbetats på uppdrag av Svensk sjuksköterskeförening av styrelseledamöterna: Anna Ehrenberg, leg sjuksköterska, professor Per Enarsson, leg sjuksköterska, doktor i omvårdnad Helle Wijk, leg sjuksköterska, docent i omvårdnad Ett varmt tack till Anna Condelius, leg sjuksköterska, doktor i medicinsk vetenskap, som författat avsnittet: Äldres överkonsumtion av vård och omsorg – en myt?

Ämnesord

MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP  -- Hälsovetenskaper (hsv//swe)
MEDICAL AND HEALTH SCIENCES  -- Health Sciences (hsv//eng)
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP  -- Hälsovetenskaper -- Omvårdnad (hsv//swe)
MEDICAL AND HEALTH SCIENCES  -- Health Sciences -- Nursing (hsv//eng)

Nyckelord

Health and Welfare
Hälsa och välfärd
Health and Caring Sciences
Hälsovetenskap

Publikations- och innehållstyp

rap (ämneskategori)
pop (ämneskategori)

Sök utanför SwePub

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy