SwePub
Sök i LIBRIS databas

  Utökad sökning

onr:"swepub:oai:muep.mau.se:2043/13527"
 

Sökning: onr:"swepub:oai:muep.mau.se:2043/13527" > Det lämpliga talet ...

Det lämpliga talet – svenskläraren som språkvårdare

Olsson Jers, Cecilia, (författare)
Malmö universitet, Malmö University, Faculty of Education and Society
Malmö University Faculty of Education and Society. (creator_code:org_t)
Malmö University Culture, Languages and Media (KSM). (creator_code:org_t)
Høgskolen i Vestfold, 2011
Svenska.
Läs hela texten (fulltext)
  • Konferensbidrag (refereegranskat)
Abstract Ämnesord
Stäng  
  • Det är vanligast att svenskläraren i skolan sammankopplas med språkvård när det gäller skriftlig framställning, men även arbetet med den muntliga framställningen behöver uppmärksammas ur ett språkvårdsperspektiv. En vanlig redovisningsform i skolan är så kallad muntlig framställning. Det som utmärker framställningsformen är att en person talar som solitär inför en grupp lyssnare. I olika undersökningar lyfts muntlig framställning fram som en framgångsrik möjlighet att under en längre stund få tala sammanhängande om ett ämne (se t.ex. Olsson Jers 2010; Penne & Hertzberg 2008; Palmér 2008; Wedin 2008). Att få tala om ett ämne under en sammanhängande längre stund innebär att språket sätts i fokus på ett annat sätt än när enstaka ord eller kortare fraser får utgöra svaren på lärarens frågor. I en längre muntlig framställning måste ungdomarna förbereda sig på vad som ska sägas, hur det ska sägas och till vem det ska sägas. Att förbereda sig så innebär att det talade språket kommer i fokus på ett sätt som kräver eftertanke om man vill vara övertygande. På det viset kan man säga att redovisningsformen muntlig framställning har en ytterst viktig språkvårdande funktion i klassrummet då det handlar om att välja mest lämpligt språk och mest lämplig stil för dem man vänder sig till. Lämplig är ett begrepp som återkommer i den svenska skolans styrdokument i synnerhet när det gäller elevers språkanvändning (U2010/854/G m.fl.). Det lämpliga språket och den lämpliga stilen kan undersökas med hjälp av de retoriska begreppen decorum och aptum (se t.ex. Hellspong 2004). Enkelt uttryckt innebär decorum att talaren ska ha sinne för språk och stil som passar sett ur en mer generell synvinkel, medan aptum innebär att talaren ska ha sinne för språk och stil som är lämpligt i en specifik situation. Ur ett rikt och varierat material som samlades in i samband med en större undersökning på en gymnasieskola (Olsson Jers 2010) har jag ett stort antal tillfällen dokumenterade där läraren ger respons till elever som genomfört en muntlig framställning. Den övergripande fråga jag nu ställer till materialet är hur mycket av responsen som är riktad mot lämpliga språk- och stilval och utifrån svaret undersöka om tyngdpunkten ligger på antingen decorum eller aptum; om responsens innehåll handlar om elevens generella språk- och stilval eller om responsen handlar om elevens mer specifika språk- och stilval. Utifrån det vill jag på framläggningen diskutera vilken betydelse responsen har för den språkvårdande roll svenskläraren har. Litteratur: Hellspong, Lennart (2004). Konsten att tala: handbok i praktisk retorik. 2., [utök.] uppl. Lund: Studentlitteratur Olsson Jers, Cecilia (2010). Klassrummet som muntlig arena: att bygga och etablera ethos. Diss. Malmö: Malmö högskola. Palmér, Anne (2008). Samspel och solostämmor: om muntlig kommunikation i gymnasieskolan = Interacting and going solo : on oral communication in upper secondary schools. Diss. Uppsala : Uppsala universitet. Penne, Sylvi & Hertzberg, Frøydis (2008). Muntlige tekster i klasserommet. Oslo: Universitetsforlaget. Wedin, Åsa (2008). Monologen som en resurs i klassrummet. I Pedagogisk forskning i Sverige. Vol. 13. Nr 4. S. 241-257. U2010/854/G m.fl – Förordning om ämnesplaner för de gymnasiegemensamma ämnena. http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/15/81/12/977f9ca7.pdf (2011-03-14)

Nyckelord

HUMANITIES and RELIGION
HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP
Humanities/Social Sciences
språkvård
retorik
respons

Publikations- och innehållstyp

kon (ämneskategori)
ref (ämneskategori)

Till lärosätets databas

Hitta mer i SwePub

Av författaren/redakt...
Olsson Jers, Cec ...
Av lärosätet
Malmö universitet

Sök utanför SwePub

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy