SwePub
Sök i LIBRIS databas

  Utökad sökning

onr:"swepub:oai:muep.mau.se:2043/16470"
 

Sökning: onr:"swepub:oai:muep.mau.se:2043/16470" > Föräldraskap mellan...

Föräldraskap mellan offline och online

Vallberg Roth, Ann-Christine, (författare)
Malmö universitet, Malmö University, Faculty of Education and Society
Harju, Anne (redaktör/utgivare)
Tallberg Broman, Ingegerd (redaktör/utgivare)
Malmö University Faculty of Education and Society. (creator_code:org_t)
Malmö University Children Youth and Society (BUS). (creator_code:org_t)
2013
Svenska.
Ingår i: Föräldrar, förskola och skola : om mångfald, makt och möjligheter. - Studentlitteratur. - 9789144079523
  • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)
Abstract Ämnesord
Stäng  
  • I kapitel nio, Föräldraskap mellan offline och online, undersöker Ann-Christine Vallberg Roth vilka tankeflöden och dimensioner av föräldraskap som kan utläsas från föräldrasajter på internet. Fokus ligger på vad föräldrar tar upp när de kan skriva fritt online om dokumentations- och bedömningspraktiker i förskola och skola, och hur de ser på dessa praktiker. I resultatet framträder spår av fyra styrande dimensioner vad gäller föräldraskap: statligt reglerat föräldraskap, vetenskapligt grundat föräldraskap, marknadsorienterat föräldraskap samt civilt erfarenhetsbaserat föräldraskap. Dimensionerna kan uppfattas vara såväl samstämmiga och sammanvävda som motstridiga. I någon mening kan ett demokratiserat föräldraskap tolkas genomsyra hela materialet, då föräldrar genom internetmiljöer ges möjlighet att framföra sin röst, få information och synliggöra makt¬förhållanden. Uttryckta tankar online åskådliggör hur föräldrar tycks söka stöd, utveckla strategier, anpassa sig och/eller yttra uppskattning för eller motstånd mot dokumentations- och bedömningspraktiker. Exempel på motstridighet i förhållande till dimensionerna är det statligt reglerade föräldraskapet med å ena sidan förtydligat inflytande för föräldrar och barn genom ny skollag, å andra sidan omöjlighet att säga nej tack till systematisk dokumentation av barns utveckling och lärande. Ett annat exempel rör föräldrars efterfrågan av bedömning av barn som utgår från standardiserade mallar med vetenskapligt baserade kunskapssteg för barn i olika åldrar. Osäkerhet, vilsenhet och en ambition att vara perfekt och få evidens för att göra rätt och vara lyckad, kan utgöra en drivkraft för föräldrar i förhållande till en vetenskapligt grundad dimension. Dokumentation kan i sammanhanget ses som evidens, det vill säga som systematiskt doku¬menterade bevis på vetenskaplig grund. Vallberg Roth aktualiseras bland annat frågor om evidensbaserad praktik bidrar till att bemyndiga och öka tilltron eller omyndiggöra och försvaga tilltron till föräldra¬skapet.

Nyckelord

SOCIAL SCIENCES
SAMHÄLLSVETENSKAP
Humanities/Social Sciences
Förskola
Föräldraskap
Offline
Online
Skola

Publikations- och innehållstyp

kap (ämneskategori)
vet (ämneskategori)

Hitta via bibliotek

Till lärosätets databas

Sök utanför SwePub

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy