SwePub
Sök i LIBRIS databas

  Utökad sökning

onr:"swepub:oai:muep.mau.se:2043/27111"
 

Sökning: onr:"swepub:oai:muep.mau.se:2043/27111" > Läsning som passion...

 • Bergman, Lotta,Malmö universitet, Malmö University, Faculty of Education and Society (författare)

Läsning som passion och social praktik : Om läspraktiken i en bokcirkel

 • E-artikel/E-kapitelSvenska2018

Nummerbeteckningar

 • LIBRIS-ID:oai:muep.mau.se:2043/27111
 • 2043/27111hdl
 • 10.24834/educare.2018.1.4doi

Ingår i deldatabas

Klassifikation

 • Ämneskategori:art swepub-publicationtype
 • Ämneskategori:ref swepub-contenttype
 • Ämneskategori:art swepub-publicationtype
 • Ämneskategori:ref swepub-contenttype

Anmärkningar

 • 1
 • This article deals with research on the reading practice of ordinary readers in a book club. The background is the increasing interest in book club activities, but also the growing gap between professional reading within the academy, characterized by critical distance and analysis, and ordinary readers reading, often considered as immersive, naïve and uncritical. The lack of research on ordinary readers reading has been noticed by several scholars (Felski, 2008, Miall, 2006; Persson, 2011). The purpose of the study is to understand the characteristic features of the reading practice and the meaning making processes that takes place within it. The case study was carried out in a book club with seven women who meet regularly to discuss fiction. The material consists of four documented meetings, interviews with all participants and notes taken in connection with the meetings. The result show a multifaceted reading practice characterized by, on the one hand, immersion and strong emotions and, on the other hand, critical reflections on both the fictional and the real world. The reading practices affects the participants’ reflections on their lives and their place in society in a decisive way. The result can provide important insights for the teaching of literature.
 • Den här artikeln bygger på forskning om läspraktiken i en bokcirkel med vardagliga läsare. Bakgrunden är det växande gapet mellan professionell läsning inom akademin, som ofta beskrivs som kritiskt distanserad och analytisk, och vardagliga läsares läsning, som ofta karaktäriseras som uppslukande, naiv och okritisk. Bristen på forskning på detta område har noterats av flera forskare (Felski, 2008, Miall, 2006; Persson, 2011). Syftet med studien är att förstå de karaktäristiska dragen i bokcirkelns läspraktik och det meningsskapande som sker i den. Fallstudien genomfördes i en bokcirkel med sju kvinnor som träffades regelbundet för att samtala om fiktion. Materialet består av dokumenterade träffar, intervjuer med samtliga deltagare och observationsanteckningar förda i när anslutning till träffarna. Resultatet visar en mångfacetterad läspraktik, å ena sidan präglad av uppslukande läsning kopplad till starka känslomässiga upplevelser, å andra sidan av reflektion och kritisk analys av både fiktionen och världen utanför den. Läspraktiken påverkar deltagarnas reflektioner över det egna livet och det samhälle de lever i på ett många gånger avgörande sätt. Resultatet kan ge värdefulla insikter också i ett litteraturdidaktiskt perspektiv.

Ämnesord och genrebeteckningar

 • HUMANITIES and RELIGION
 • HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP
 • Humanities/Social Sciences
 • Women's book club
 • reading fiction
 • reading practice
 • ordinary reading
 • critical reading

Biuppslag (personer, institutioner, konferenser, titlar ...)

 • Malmö University.Faculty of Education and Society.(SwePub:mau.se) (creator_code:org_t)
 • Malmö University.Culture, Languages and Media (KSM).(SwePub:mau.se) (creator_code:org_t)

Sammanhörande titlar

 • Ingår i:Educare - Vetenskapliga skrifterMalmö universitet1653-1868:2018:1

Internetlänk

Hitta via bibliotek

Till lärosätets databas

Hitta mer i SwePub

Av författaren/redakt...
Bergman, Lotta
Artiklar i publikationen
Educare - Vetens ...
Av lärosätet
Swepub_uni:mau_t

Sök utanför SwePub

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy