SwePub
Sök i LIBRIS databas

  Utökad sökning

onr:"swepub:oai:muep.mau.se:2043/4362"
 

Sökning: onr:"swepub:oai:muep.mau.se:2043/4362" > Om barnfattigdom - ...

Om barnfattigdom - ansvar, insatser och orsaker

Rauhut, Daniel, 1968- (författare)
FoU-enheten, Stockholms stad
Lingärde, Svante, (författare)
FoU-enheten, Stockholms stad
Alander, Nina, (författare)
FoU-enheten, Stockholms stad
visa fler...
Holm, Carolin (författare)
visa färre...
Lunds universitet Ekonomisk-historiska institutionen. (creator_code:org_t)
Malmö University Faculty of Health and Society. (creator_code:org_t)
visa fler...
Malmö University Health and Welfare Studies (HV). (creator_code:org_t)
Malmö University Social Work (SA). (creator_code:org_t)
visa färre...
ISBN 91-85707-00-7
Forsknings- och utvecklingsenheten, Stockholms stad, 2006
Svenska.
Serie: FoU-rapport, Stockholms stad
Serie: Stockholms stad FoU-rapport, 1404-3351
  • Bok (övrigt vetenskapligt)
Abstract Ämnesord
Stäng  
  • Denna rapport syftar till att ge en flervetenskaplig belysning av olika aspekter av barnfattigdom i dagens Sverige och i Stockholm. Perspektiven är historiska, juridiska, politiska, ekonomiska och sociala. I en historisk jämförelse framträder bl a att barnen under det senaste halvseklet kommit att bli allt mera överrepresenterade bland dem som får ekonomiskt bistånd i Sverige. De juridiska aspekterna av samhällets ansvar problematiseras i relation till tolkningen av FN:s Barnkonvention. Uppgiftsfördelningen mellan överstatliga och mellanstatliga organ, svenska staten och de svenska kommunerna är emellertid oklar på flera punkter. Detta bidrar till att det kan bli svårt att uppfylla EU:s mål att utrota barnfattigdomen till 2010. Ett stort ansvar ligger på kommunerna, som emellertid har små möjligheter att strategiskt påverka barnfattigdomen. En närmare studie av Stockholms stad visar bl a på en fortgående process av segregation mellan stadsdelarna. Samtidigt som barnperspektivet blivit tydligare i de kommunala verksamheterna de senaste åren, kvarstår stora svårigheter att agera långsiktigt inom dessa verksamheter. Avslutningsvis diskuteras ämnesövergripande och ideologiska aspekter av arbetet mot barnfattigdom.

Ämnesord

SAMHÄLLSVETENSKAP  -- Annan samhällsvetenskap -- Tvärvetenskapliga studier (hsv//swe)
SOCIAL SCIENCES  -- Other Social Sciences -- Social Sciences Interdisciplinary (hsv//eng)
SAMHÄLLSVETENSKAP  -- Juridik -- Juridik och samhälle (hsv//swe)
SOCIAL SCIENCES  -- Law -- Law and Society (hsv//eng)
SAMHÄLLSVETENSKAP  -- Sociologi -- Socialt arbete (hsv//swe)
SOCIAL SCIENCES  -- Sociology -- Social Work (hsv//eng)
SAMHÄLLSVETENSKAP  -- Ekonomi och näringsliv -- Ekonomisk historia (hsv//swe)
SOCIAL SCIENCES  -- Economics and Business -- Economic History (hsv//eng)

Nyckelord

SOCIAL SCIENCES Social sciences
SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap
Humanities/Social Sciences
barnets bästa
barnperspektiv
fattigdomsbekämpning
skälig levnadsnivå
ekonomiskt bistånd
kommunala insatser

Publikations- och innehållstyp

bok (ämneskategori)
vet (ämneskategori)

Hitta via bibliotek

Till lärosätets databas

Sök utanför SwePub

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy