SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning ""Vår" "

Sökning: "Vår"

Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 •  
2.
 • Alm Carlsson, Gudrun, et al. (författare)
 • Riskuppskattningar och strålskydds-rekommendationer Vår strålningsmiljö
 • 1991
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • <p>Människan har i alla tider varit utsatt för joniserande strålning. Kosmiskstrålning och naturligt radioaktiva nuklider i vår omgivning och i vår kropp ger ett årligtbidrag till den absorberade dosen i hela kroppen, som i genomsnitt för människorna påjorden uppgår till 1 mGy/år (1Gy = 1 J/kg). Det finns områden på jorden där stråldosenfrån naturlig strålning är 10-100 ggr större, jfr avsnittet "Vår strålningsmiljö".</p> <p>I slutet av 1800-talet upptäckte Röntgen röntgenstrålningen och Becquerel den naturligaradioaktiviteten. Människan fick därmed för första gången tillgång till starka källor avjoniserande strålning. Dessa togs snabbt i bruk framförallt inom medicinsk röntgendiagnostikoch radioterapi. Man gjorde snart bittra erfarenheter av den joniserandestrålningens skadliga biologiska verkningar efter höga stråldoser. Fram till år 1922 hadec:a 100 radiologer dött av strålskador. Man insåg att något måste göras för att förbättraläget för personalen och år 1928 bildades ICRP (International Commission on RadiationProtection). ICRP ger ut rekommendationer för strålskydd, som ligger till grund förnationella lagar och förordningar över hela världen.</p> <p>Den förhållandevis långa erfarenhet människan har av joniserande strålning och denlätthet med vilken även små stråldoser kan mätas har gett oss stränga normer vad gällerhanteringen av producerade strålkällor. Många har därför uppfattningen att joniserandestrålning är en exklusiv miljökomponent. Så är knappast fallet. Förutom att vi alltid varitnaturligt bestrålade finns det idag anledning att förmoda att den kemiska nedsmutsningenav miljön är ett långt allvarligare hot mot vårt välbefinnande än den nuvarandeanvändningen av producerade strålkällor. En rättvis bedömning av olika miljökomponenterkan endast göras den gång alla mäts med samma mått. Arbete med dennainriktning pågår med strålskydds-verksamheten som förebild.</p>
3.
 • Vår jourbok
 • 2016
 • Samlingsverk (redaktörskap) (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Vår jourbok handlar om mäns våld mot kvinnor och det arbete som Kvinno- och tjejjouren i Umeå bedriver för att stödja utsatta tjejer, kvinnor och barn. Utgångspunkt i boken är dels tjejers och kvinnors egna berättelser om våld och dels jouraktivas erfarenheter av att stödja de som vänder sig till Kvinno- och tjejjourerna. Ur boken: "För snart 40 år sedan tog ett antal modiga kvinnor i Sverige de första stegen mot att bryta tystnaden om mäns våld mot kvinnor. De första kvinnojourerna startades i slutet av 1970-talet och blev snart fler. Jourernas erfarenheter var viktiga både för den våldskunskap som växte fram på olika håll i samhället och för de förändringar som ansågs vara nödvändiga. Målet var att mäns våld mot kvinnor skulle minska för att på sikt upphöra. En ung medveten generation skulle växa upp utan detta våld. Men riktigt så blev det inte. "
 •  
4.
5.
 • Tornstam, Lars (författare)
 • Vår bostad
 • 1976
 • Ingår i: År med innehåll. En studiebok för alla åldrar - om kontakten mellan gammal och ung. - LT:s förlag, Stockholm.
 • Bokkapitel (populärvet., debatt m.m.)
 •  
6.
 • Nylander, Eva (författare)
 • Catullus - vår like, vår bror?
 • 1986
 • Ingår i: Medusa: svensk tidskrift för antiken. - Föreningen för en svensk antiktidskrift. - 0349-456X. ; 7:2, s. 38-39
 • Recension (övrigt vetenskapligt)
 •  
7.
 • Larsson, Hans Albin, 1951- (författare)
 • Vår demokratis värdegrund : Aspekter på en högst väsentlig del av lärarutbildningens gemensamma kärna
 • 2013. - 3
 • Bok (övrigt vetenskapligt)abstract
  • <p>Vår demokratis värdegrund behandlar en väsentlig del av lärarutbildningens gemensamma kärna, nämligen de värden som vår demokrati vilar på. Intresset koncentreras framför allt till de värderingar som återfinns i regeringsformen och skolans läroplan och hur dessa kan omsättas i skolans undervisning. I boken gesen historisk bakgrund och sammanhang kring hur värdegrunden kan tolkas. Ett kapitel innehåller sex dilemmasituationer i vilka läsaren ska ta ställning till vad som är rätt, fel, önskvärt, mindre önskvärt, möjligt och omöjligt på kort och lång sikt.</p><p>Mot bakgrund av en ny skollag 2010, nya läroplaner 2011 samt en ny lärarutbildning 2011 har "Vår demokratis värdegrund" reviderats och anpassats efter de nya förutsättningarna. Boken - nu i sin tredje upplaga - är avseddd för blivande och redan verksamma lärare. Den kan med fördel användas i lärarutbildningens värdegrundsundervisning och i fortbildningssammanhang.</p>
 •  
8.
 • Svenaeus, Fredrik, 1966- (författare)
 • Vår förlorade självkontroll
 • 2019
 • Ingår i: Dagens Arena. - Arenagruppen. ; :23 augusti
 • Tidskriftsartikel (populärvet., debatt m.m.)abstract
  • <p>Kroppens natur och känsloliv är nyckeln till att förstå hur dataspel och sociala medier kan utöva en så stark lockelse och övergå till beroenden, framförallt för barn och ungdomar som har växt upp i en digitaliserad värld, skriver Fredrik Svenaeus i en essä om vår mänskliga natur.</p>
 •  
9.
 • Lärkner, Bengt, 1946-, et al. (författare)
 • vår visuella vardag
 • 2007
 • Bok (populärvet., debatt m.m.)abstract
  • <p>[---]</p><p>I den här antologin kommer ni att möta en rad olika texter av olika författare: Oskar Gyllenswärd skriver om Adidas annonsering av löparskor; Soffi Ekström och Klara Hanell-Strand skriver om de svarta klädernas retorik; Christer Bergman tar upp lågprisvarornas egen estetik; Julia Enksson sknver om "chick-lit böckernas" visuella språk; Vanja Hultberg och Maud Olsson har studerat teateraffischer och deras budskap; Kristina Hult skriver om våra vanligaste produktmärkningar på förpackningar.</p><p>Vår förhoppning är att texterna skall bidra till att ge goda exempel på områden där visuell retorik på olika sätt har använts.</p><p>Linköping maj 2007</p><p>Bengt Lärkner Gary Svensson</p>
 •  
10.
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
Åtkomst
fritt online (1651)
Typ av publikation
doktorsavhandling (1026)
rapport (817)
tidskriftsartikel (641)
bokkapitel (507)
konferensbidrag (358)
bok (319)
visa fler...
samlingsverk (redaktörskap) (189)
annan publikation (149)
recension (144)
konstnärligt arbete (76)
licentiatavhandling (51)
proceedings (redaktörskap) (16)
forskningsöversikt (11)
visa färre...
Typ av innehåll
övrigt vetenskapligt (3885)
refereegranskat (731)
populärvet., debatt m.m. (596)
Författare/redaktör
Sundström, Malin, 19 ... (26)
Strömme, Maria, 1970 ... (19)
Aronsson, Peter, 195 ... (16)
Sundström, Malin, (13)
Godhe, Michael, 1964 ... (12)
Sternö, Linda, 1976- ... (12)
visa fler...
Häggström, Margareth ... (12)
Söderhäll, Bengt, 19 ... (12)
Persson, Johannes, (11)
Sjöholm, Carina, (11)
Arnadottir, Anna, (11)
Räterlinck, Lennart ... (11)
Lundälv, Jörgen, 196 ... (10)
Söderhäll, Bengt, (10)
Larsson, Stefan, (9)
Wennerhag, Magnus (9)
Persson, Anders, (9)
Sörlin, Sverker (9)
Åsberg, Cecilia, 197 ... (8)
Olson, Maria, 1969-, (8)
Nilsson, Anders G., (8)
Harrison, Dick (8)
Heuman, Johannes, (8)
Persson, Magnus, (7)
Nord, Lars, (7)
Jonsson, Gunnar, (7)
Månsson, Jonas, 1964 ... (7)
Löfgren, Stefan, (7)
Grönwall, Rigmor, (7)
Lindberg, Ylva, (7)
Bäckström, Åsa, 1966 ... (7)
Nisell, Jakob, (7)
Ranneby, Bo, (7)
Abrahamsson, Lena, (6)
Järvholm, Bengt, (6)
Sofkova Hashemi, Syl ... (6)
Fornäs, Johan, 1952- ... (6)
Carlsson, Per, 1951- ... (6)
Grafström, Maria, 19 ... (6)
Jonsson, Bibi (6)
Sjöberg, Birthe (6)
Falkenhall, Björn, (6)
Svensson, Jakob, 197 ... (6)
Saltzman, Katarina (6)
Björk, Klara, 1973-, (6)
Nordström, Malin, 19 ... (6)
Fazlhashemi, Mohamma ... (6)
Grenholm, Cristina, (6)
Kvarnhall, Victor, 1 ... (6)
Lagsten, Jenny, 1967 ... (6)
visa färre...
Lärosäte
Lunds universitet (1161)
Linköpings universitet (468)
Göteborgs universitet (397)
Uppsala universitet (310)
Naturvårdsverket (210)
Stockholms universitet (202)
visa fler...
Umeå universitet (159)
Kungliga Tekniska Högskolan (127)
Linnéuniversitetet (111)
swepub_uni:mau_t (110)
Högskolan i Borås (98)
Luleå tekniska universitet (90)
Karlstads universitet (80)
Södertörns högskola (71)
Chalmers tekniska högskola (58)
Örebro universitet (55)
Mittuniversitetet (55)
Högskolan Kristianstad (54)
Högskolan i Gävle (53)
Jönköping University (49)
Högskolan Dalarna (46)
Mälardalens högskola (42)
Högskolan i Halmstad (37)
Riksantikvarieämbetet (37)
Gymnastik- och idrottshögskolan (32)
VTI - Statens väg- och transportforskningsinstitut (29)
Blekinge Tekniska Högskola (23)
Högskolan Väst (22)
RISE (22)
Sveriges Lantbruksuniversitet (17)
Högskolan i Skövde (13)
Konstfack (12)
Försvarshögskolan (12)
Stockholms konstnärliga högskola (7)
Ersta Sköndal Bräcke högskola (5)
Enskilda Högskolan Stockholm (4)
Kungl. Konsthögskolan (4)
Kungl. Musikhögskolan (2)
Karolinska Institutet (2)
Nordiska Afrikainstitutet (2)
Malmö universitet (1)
visa färre...
Språk
Svenska (3081)
Engelska (1157)
Norska (17)
Annat språk (3)
Odefinierat språk (2)
Franska (1)
visa fler...
Danska (1)
Latin (1)
Ryska (1)
Italienska (1)
Spanska (1)
Finska (1)
Polska (1)
Tjeckiska (1)
Rumänska (1)
visa färre...
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Samhällsvetenskap (1669)
Humaniora (1010)
Naturvetenskap (819)
Medicin och hälsovetenskap (652)
Teknik (327)
Lantbruksvetenskap (40)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy