SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "WFRF:(Edvardsson Bo 1944 ) "

Sökning: WFRF:(Edvardsson Bo 1944 )

Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Agrell, Christina, et al. (författare)
 • Beskrivningar av pojkar och flickor i sociala utredningar i LVU-ärenden
 • 1997
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Syftet är att undersöka om det finns skillnader i hur pojkar och flickor beskrivs i barnavårdsutredningar. De senaste 26 LVU-fallen från två kammarrätter och sju länsrätter, räknat från den 1 oktober 1997 och bakåt granskades, 13 ärenden med pojkar och 13 med flickor. Uppdelning skedde i miljöfall och beteendefall. Ett flertal skillnader mellan könen kan konstateras. Exempelvis beskrivs pojkar som aggressiva och hotfulla och som en fara för andra. Flickor beskrivs som farliga för sig själva. I miljöfallen beskrivs flickorna som rädda, ledsna och oroliga. I samtliga utredningar förekommer inga eller ytterst få situationsbeskrivningar kopplade till de personbeskrivande orden. 
2.
 • Andersson, Anne-Marie, et al. (författare)
 • LvU-utredningar
 • 1984
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Syftet är att utveckla en problemfokuserad arbetsmodell för LVU-utredningar. Åtta utredningar efter 82-01-01 granskades och fem kunniga informanter som representerade olika perspektiv intervjuades om LVU-utredande. De granskade utredningarna bedömdes uppvisa brister. En perspektiv- och problemfokuserad arbetsmodell framläggs. 
3.
 • Andersson, Maria, et al. (författare)
 • Socialjänstens utredningar är ett stinkande träsk
 • 2007
 • Annan publikation (populärvet., debatt m.m.)abstract
  • Kritik i reportageform - av socialtjänstens utredningar, publicerad i tidningen "Världen idag" den 15 jan 2007. Kan nås via kopia på www.nkmr.org
 •  
4.
 • Andersson, Solveig, et al. (författare)
 • Barns rolltillstånd i polisförhör
 • 2000
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Syftet är att undersöka om förhörsledare och barn intar olika rolltillstånd i förhör och undersöka vilka dessa rolltillstånd är samt undersöka vem som leder in vem i det aktuella tillståndet. Materialet som används är 22 videoförhör med två förhörsledare och 10 barn i åldrarna 2-7 år. Resultaten visar att olika rolltillstånd förekommer och att intagandet av rolltillstånd påverkas av både barnen och förhörsledarna, Både förhörsledare och barn intar och växlar  mellan olika rolltillstånd, både inom och mellan förhören. Förhörsledare och barn påverkar varandra att inta olika rolltillstånd, dock är det mest förhörsledarna som leder in barnen i ett visst rolltillstånd. 
5.
 • Arén, Linda, et al. (författare)
 • LVU-utredningar ur ett könsperspektiv
 • 2000
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Syftet är att granska tillämpningen av LVU ur ett könsperspektiv. Totalt analyserades 20 LVU-utredningar. Pojkar och flickor beskrivs på olika sätt. Övervägande argument för att omhänderta pojkar var kriminalitet och för flickor missbruk. Flickor beskrevs mest med inre egenskaper (t.ex. må dåligt) och pojkar beskrevs mest med handlingar (t.ex. misshandlar, slåss). Kulturella värderingar och föreställningar verkar inverka i utredningarna.
6.
 • Axelsson, Linda, et al. (författare)
 • Samtalsminnen inom polisförhör med barn och ungdomar
 • 1997
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Syftet är att undersöka vilka kategorier av samtalsminnen som förekommer hos förhörsledare och hos förhörda barn. Totalt 20 förhörsutskrifter med barn och ungdomar granskades. Ett kategorisystem redovisas över förhörsledares olika varianter av samtalsminnen och två kategorisystem redovisas över de förhördas olika varianter av samtalsminnen inom och utom förhörssituationen. 
7.
 • Axelsson, Maria, et al. (författare)
 • Press i utredande samtal med barn
 • 1999
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Förskolebarn (N = 32; pojkar och flickor 3 respektive 5 år gamla) intervjuades dels neutralt och dels med någon press. Resultatet påvisade en påtaglig förändring i svarsmönster vid införande av press. 
8.
 • Berg, Iren, et al. (författare)
 • BUP-utredningar
 • 2002
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Femton BUP-utredningar, flertalet riktade till socialtjänsten, granskas kritiskt utifrån saklighetsaspekter. Omfattande saklighetsbrister och tankefel förekommer. Brist på etik föreligger. 
9.
 • Broberg, Alexander, et al. (författare)
 • Instruktionsminne
 • 2002
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Syftet är att undersöka förmågan att minnas och  hålla isär tre olika militära order innehållande 30 ord vardera. Deltagande värnpliktiga (N = 53) fick lyssna på samtliga tre order givna av ett befäl och fick sedan skriva ner order nr 2. Resultatet visade att deltagarna klarade av att hålla isär givna order och att de tenderade att minnas bäst från den första halvan av den givna ordern. De fel som uppstod i återgivningen bestod främst av bortfall av ord och informationen, i den utsträckning den erinras, ändras i sättet att uttrycka den. 
10.
 • Dahlman-Giannias, Cecilia, et al. (författare)
 • Samtalsminne
 • 1998
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Syftet är att undersöka vad som sker med samtalsinformation vid erinran efter sju dagar. Totalt 20 st. parsamtal mellan högskolestuderande spelades in och vad som erinrades efter sju dagar jämfördes med innehållet i samtalen. Mindre än hälften av temana i samtalen erinrades och förvrängningar och falska tillägg förekom. Personerna erinrade sig mest från början av samtalen och ofta inget alls mot slutet. Även andra fenomen förekom. 
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
Åtkomst
fritt online (319)
Typ av publikation
rapport (223)
annan publikation (94)
tidskriftsartikel (21)
konferensbidrag (15)
bokkapitel (6)
bok (2)
visa fler...
doktorsavhandling (1)
visa färre...
Typ av innehåll
övrigt vetenskapligt (252)
populärvet., debatt m.m. (99)
refereegranskat (11)
Författare/redaktör
Edvardsson, Bo, 1944 ... (362)
Nykvist, Greta, (7)
Vegelius, Jan (5)
Skoglund, John, (3)
Durnell, Linda, (2)
Severin, Monika, (2)
visa fler...
Lingh, Sigvard, (2)
Sund, Linda (2)
Jansson, Terésa, (2)
Rönnbäck, Berit, (2)
Nordgren, Malin (2)
Scharnberg, Max (2)
Gustafsson, Karin, (1)
Agrell, Christina, (1)
Larsson, Sofia, (1)
Persson, Kerstin, (1)
Andersson, Maria (1)
Andersson, Anne-Mari ... (1)
Eriksson, Ewa, (1)
Pettersson, Inger, (1)
Gustafsson, Anna, (1)
Eriksson, Maria, (1)
Andersson, Solveig, (1)
Ullefors, Elisabeth, (1)
Jonsson, Peter, (1)
Witell, Lars, (1)
Axelsson, Linda, (1)
Arén, Linda, (1)
Pekár, Kristina, (1)
Björck, Eva, (1)
Axelsson, Maria, (1)
Thalén, Ingela (1)
Berg, Iren, (1)
Bergquist, Rose-Mari ... (1)
Larsson, Åsa (1)
Broberg, Alexander, (1)
Skålén, Per, 1972-, (1)
Dahlman-Giannias, Ce ... (1)
Hedlund, Malin, (1)
Eckervald, Klara, (1)
Edgren, AnnaLena, (1)
Janäng, Nina, (1)
Lindén, Michael (1)
Meiren, Thomas, (1)
Schäfer, Adrienne, (1)
Kullinger, Benny, (1)
Schaefer, Adrienne, (1)
Goldberg, Ted, (1)
Westin, Agneta, (1)
Utbult, Roland (1)
visa färre...
Lärosäte
Örebro universitet (360)
Karlstads universitet (2)
Linköpings universitet (1)
Språk
Svenska (334)
Engelska (28)
Ämne (HSV)
Samhällsvetenskap (188)
Medicin och hälsovetenskap (35)
Humaniora (10)
Naturvetenskap (8)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy