SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Booleska operatorer måste skrivas med VERSALER

Träfflista för sökning "AMNE:(SOCIAL SCIENCES Law Law and Society) "

Sökning: AMNE:(SOCIAL SCIENCES Law Law and Society)

Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
51.
 • Peters, Gregory, 1970-, et al. (författare)
 • Environmental Sustainability for Engineers and Applied Scientists
 • 2019
 • Bok (övrigt vetenskapligt)abstract
  • This textbook presents key theoretical approaches to understanding issues of sustainability and environmental management, perfectly bridging the gap between engineering and environmental science. It begins with the fundamentals of environmental modelling and toxicology, which are then used to discuss qualitative and quantitative risk assessment methods, and environmental assessments of product design. It discusses how business and government can work towards sustainability, focusing on managerial and legal tools, before considering ethics and how decisions on environmental management can be made. Students will learn quantitative methods while also gaining an understanding of qualitative, legal, and ethical aspects of sustainability. Practical applications are included throughout, and there are study questions at the end of each chapter. PowerPoint slides and jpegs of all the figures in the book are provided online. This is the perfect textbook on environmental studies for engineering and applied science students.
 •  
52.
 •  
53.
 • Edvardsson, Bo, 1944- (författare)
 • Att utreda påstådda sexuella övergrepp: docent Svedin "lägger pussel"
 • 1997
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • <p>Syftet är att klargöra och kritiskt diskutera ett antal viktiga utredningsmetodiska problem i anslutning till ett rättsfall, där en sakkunnig (docent Svedin) använder en vetenskapligt icke hållbar "lägga pussel"-metodik. Denna metodik har långt tidigare inom psykoanalysen förespråkats av Freud och Fenichel. Metodiken innebär bl.a. cirkulär logik och ensidigt bekräftelsesökande.</p>
 •  
54.
 • Larsson, Stefan (författare)
 • Conceptions in the Code : How Metaphors Explain Legal Challenges in Digital Times
 • 2017
 • Bok (refereegranskat)abstract
  • Stefan Larsson’s Conceptions in the Code makes a significant contribution to sociolegal analysis and also represents a valuable contribution to conceptual metaphor theory. By utilising the case of copyright in a digital context it explains the role that metaphor plays when the law is dealing with technological change, displaying both conceptual path-dependence as well as what is called non-legislative developments in the law. The overall analysis draws from conceptual studies of “property” in intellectual property, and is by using Karl Renner’s account of property showing how the property regime of copyright is the projection of an older regime of control onto a new set of digital social relations. Moreover, through an analysis of the concept of “copy” in copyright as well as the metaphorical battle of defining the BitTorrent site The Pirate Bay in the Swedish court case with its founders, Larsson shows the historical and embodied dependence of digital phenomena, in law, and thereby how normative aspects of the source concept also stains the target domain. For example, was The Pirate Bay a platform, a storage service or a bulletin board? – the outcome of this metaphorical battle fought through legal means came to define the outcome of the case. In addition, the book draws from empirical studies on file sharing and historical expressions of the conceptualisation of law, revealing both the cultural bias of both file sharing and law. Also law is thereby shown to be largely depending on metaphors and embodiment to be reified and understood. The contribution is relevant for the conceptual and regulatory struggles of a multitude of contemporary socio-digital phenomena in addition to copyright and file sharing, including big data and the often praised “openness” of digital innovation.
 •  
55.
 •  
56.
 •  
57.
 • Edwardsson, Eva (författare)
 • Fri rörlighet för välfärd : Rättsutvecklingen gällande den fria rörligheten för sjukvårdstjänster
 • 2007
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • <p>Enligt EG-rätten skall det råda fri rörlighet för tjänster. Sjuk- och hälsovård är sådana tjänster som omfattas av den fria rörligheten. Om allmän sjukvård i Sverige tidigare har uppfattats mer som en skyldighet för landstingen, har EG-rätten medfört att möjligheten att under vissa förutsättningar få vård i andra EU-länder utgör en rättighet för dem som är bosatta i Sverige.</p><p>Rättsläget i EG-rätten är idag ganska klart. I fråga om sjukvård eller tand-vård som tillhandahålls utanför sjukhus kan en person som är bosatt i Sverige välja om den vill att vården skall utföras i Sverige eller i ett annat EU- eller EES-land. Förutsättningen är att det rör sig om vård som ges av den allmänna sjukvården i Sverige. Svenska myndigheter får ersätta utländska vårdgivare och patienten betalar endast sådana kostnader som den skulle ha betalat i Sve-rige.</p><p>För vård på sjukhus har EG-domstolen godkänt att patienter får resa utom-lands för vård endast efter tillstånd från den egna staten eller försäkringskassa. Sådana tillstånd måste dock beviljas om patienten inte kan få vården eller minst lika effektiv vård i tid i den egna medlemsstaten. Sverige har ännu inte infört ett förhandstillståndssystem, men det finns planer på detta. När ett så-dant system införs, ökar myndigheternas möjligheter att avslå begäran om att få vård utomlands. Därmed begränsas svenska patienters möjligheter att söka sig till andra EU-länder. Samtidigt begränsas ovissheten om ersättning kom-mer att medges eller inte. De ekonomiska transaktionerna kring vården utom-lands behöver inte längre skötas av de enskilda patienter som får tillstånd.</p><p>I den mån vårdens kringkostnader, som kostnad för resa, logi, att patienten behöver stöd av en medföljande etc. ersätts vid vårdresor inom Sverige, gäller i princip att sådana kostnader också skall ersättas när patienten reser utom-lands. Det skall råda likabehandling mellan patienter som får vård inom Sveri-ge och svenska patienter som får vård i andra EU-länder.</p><p>EG-rätten innebär ett förändringstryck på svensk sjukvård. Vård skall i EU-länderna ges efter behov och inte efter betalningsförmåga. För att alla skall kunna få vård efter behov krävs någon form av kollektiv finansiering. I och med att EG-rätten gör det möjligt för enskilda patienter att ta med sig skatte-pengar utomlands utan att själva behöva betala annat än svenska patientavgif-ter, uppstår ett finansiellt utflöde. Om väldigt många patienter gör bruk av den fria rörligheten, skulle det kunna leda till dåliga finanser för sjukvården. Erfa-renheterna visar att det trots allt är ganska få patienter som verkligen söker vård utomlands. Den svenska sjukvården kan också möta ett eventuellt pati-entutflöde genom att erbjuda effektiv vård i tid i Sverige och förbättra vårdens tillgänglighet.</p><p>Sammantaget kan inte rättsutvecklingen inom EU sägas utgöra ett hot mot den europeiska sociala modellen.</p>
 •  
58.
 •  
59.
 • Lindholm, Johan, 1977-, et al. (författare)
 • När rätten sätter gränser : Integriteten och dopingkampen
 • 2011
 • Ingår i: Doping, en fråga för lagstiftaren?.
 • Tidskriftsartikel (populärvet., debatt m.m.)abstract
  • <p>I syfte att mer effektivt bekämpa doping övervägs allt mer integri- tetskränkande åtgärder. Det finns dock rättsliga regler som skyddar  idrottsutövarnas integritet och som begränsar dopingkontrollernas  genomförande. I dagsläget är det främst regler till skydd för konsu- menter som aktualiseras men även integritetsskyddet i regerings- formen och Europakonventionen kan sätta stopp för vissa nu disku- terade förändringar.</p>
 •  
60.
 • von der Heiden, Gregor, 1974- (författare)
 • Gespräche in einer Krise Analyse von Telefonaten mit einem RAF-Mitglied während der Okkupation der westdeutschen Botschaft in Stockholm 1975
 • 2009
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • <p>When crises develop, people are confronted with difficulties beyond those experienced in normal everyday activities.  Due to the perceived threats inherent to such situations, familiar behaviors may prove ineffective, and such attempts can pose dangerous and unpredictable risks. Crises are extreme situations, occurring at the very edges of human experience. Oral communication in such situations cannot be casual; the seriousness of the situation demands exceptional communicative performance on the part of the participants. Therefore, certainties about everyday communication conventions are called into question.</p> <p>The following work examines conversations during which the participants were involved in an extreme situation. In this particular crisis, a politically motivated kidnapping, the personal involvement of the interlocutors is substantial. A clear and present fear of the situation escalating and the possibility of a failure to anticipate the resulting reactions from the other party(ies) characterize the communicative acts of those involved.</p> <p>Recorded telephone calls during the occupation of the West German Embassy in Stockholm by members of the Red Army Faction (RAF) on April 24, 1975 comprise the basis for this analysis. One of the occupiers speaks with various interlocutors located in an adjacent embassy building. These interlocutors are relatives of the hostages, the Swedish Minister of Justice, and a German official charged with leading the negotiations.</p> <p>In this study, the communicative processes of the crisis are reconstructed. In order to show how the interlocutors attempt to reach their goals in this tense situation with the resources available to them, as well as what they in fact achieve, ethnographic methods of analysis have been employed.</p> <p>This study shows how, despite strong conflicting interests and motives, a shared reality is built through the actions of the interlocutors. The interaction between two key figures in the early stages of the crisis can even be characterized as a form of coalition building. An explanation as to why this collaboration is not retained in the subsequent course of the events, however, leading to an escalation of the situation, is also presented. Furthermore, the following work sets forth qualities needed to interactively build a coalition in a precarious crisis situation, which has arisen between parties characterized by diametrically opposed aims.</p>
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
Åtkomst
fritt online (1364)
Typ av publikation
tidskriftsartikel (3495)
bokkapitel (2455)
bok (790)
konferensbidrag (712)
rapport (576)
annan publikation (406)
visa fler...
doktorsavhandling (333)
samlingsverk (redaktörskap) (285)
recension (232)
forskningsöversikt (39)
licentiatavhandling (20)
proceedings (redaktörskap) (14)
konstnärligt arbete (2)
visa färre...
Typ av innehåll
övrigt vetenskapligt (7163)
refereegranskat (4032)
populärvet., debatt m.m. (1147)
Författare/redaktör
Kristoffersson, Eleo ... (142)
Öman, Sören, 1961-, (135)
Wickenberg, Per, (131)
Bengtsson, Bertil (119)
Hydén, Håkan, (109)
Wolk, Sanna, 1970-, (102)
visa fler...
Ervo, Laura, 1966-, (97)
Österdahl, Inger, (95)
Munthe, Christian, 1 ... (87)
Hettne, Jörgen (87)
Larsson, Stefan, (86)
Andersson, Håkan, (85)
Banakar, Reza, (84)
Åström, Karsten, (83)
Ahlberg, Kerstin, 19 ... (81)
Asp, Petter, 1970-, (78)
Michanek, Gabriel, 1 ... (75)
Bylander, Eric, 1973 ... (74)
Ahlberg, Kerstin, (69)
Martinsson, Dennis, (69)
Paulsson, Jenny, (68)
Kalbro, Thomas, 1951 ... (65)
Svernlöv, Carl, 1964 ... (60)
Persson, Annina H., ... (59)
Påhlsson, Robert (58)
Schömer, Eva, (57)
Lindblom, Per Henrik ... (56)
Svensson, Måns, (53)
Kouvo, Sari, 1971-, (53)
Leo, Ulf, (52)
Lind, Anna-Sara, 197 ... (51)
Nafstad, Ida, (51)
Dahlstrand, Karl (50)
Rejmer, Annika (49)
Pettersson, Maria, (49)
Allard, Christina, (48)
Baier, Matthias, (48)
Wahlgren, Peter, (47)
Bakardjieva Engelbre ... (47)
Edvardsson, Bo, 1944 ... (46)
Klamberg, Mark, 1975 ... (46)
Rendahl, Pernilla, 1 ... (46)
Bergström, Maria, (45)
Reichel, Jane, 1971- ... (44)
Cameron, Iain, 1959- ... (42)
Westberg, Björn (42)
Darpö, Jan, 1952-, (41)
Herzfeld Olsson, Pet ... (41)
Jonsson Cornell, Ann ... (41)
Heidbrink, Jakob, 19 ... (41)
visa färre...
Lärosäte
Uppsala universitet (2140)
Stockholms universitet (1698)
Göteborgs universitet (1469)
Lunds universitet (1370)
Örebro universitet (594)
Umeå universitet (369)
visa fler...
Luleå tekniska universitet (326)
Högskolan i Jönköping (239)
Kungliga Tekniska Högskolan (209)
Linköpings universitet (172)
Högskolan i Gävle (122)
Linnéuniversitetet (104)
Försvarshögskolan (89)
Chalmers tekniska högskola (88)
Karlstads universitet (88)
Mittuniversitetet (71)
Södertörns högskola (40)
Sveriges Lantbruksuniversitet (40)
swepub_uni:mau_t (36)
VTI - Statens väg- och transportforskningsinstitut (29)
Högskolan Kristianstad (23)
Ersta Sköndal Bräcke högskola (21)
Högskolan i Borås (17)
Högskolan Väst (14)
Högskolan Dalarna (10)
Högskolan i Skövde (6)
Karolinska Institutet (4)
Nordiska Afrikainstitutet (3)
Mälardalens högskola (2)
Högskolan i Halmstad (2)
Riksantikvarieämbetet (2)
Blekinge Tekniska Högskola (1)
visa färre...
Språk
Svenska (5104)
Engelska (3976)
Finska (62)
Tyska (44)
Italienska (34)
Franska (22)
visa fler...
Norska (22)
Spanska (18)
Danska (13)
Ryska (11)
Annat språk (9)
Portugisiska (4)
Japanska (3)
Kinesiska (3)
Nederländska (2)
Ungerska (2)
Rumänska (2)
Ukrainska (2)
Odefinierat språk (1)
Polska (1)
visa färre...
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Samhällsvetenskap (9345)
Humaniora (403)
Medicin och hälsovetenskap (146)
Naturvetenskap (118)
Teknik (98)
Lantbruksvetenskap (41)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy